Відділ практики «Центр-кар’єра»

Ткаченко Ірина Миколаївна
Завідувач відділу
Народилася 31 жовтня 1962 р. у Харкові.
У 1987 р. закінчила факультет обчислювальної техніки Харківського інституту радіоелектроніки (спеціальність «Прикладна математика»). Цього ж року почала працювати у відділі практики на посаді інженера (згодом — методист).
З 2006 р. І. М. Ткаченко очолює Відділ практики «Центр-Кар’єра».
За зразкову організацію практики студентів та працевлаштування випускників університету має численні подяки та грамоти.
Практика студентів — якісна складова процесу підготовки фахівців. Її організацією раніше займався навчальний відділ. У різні періоди посаду завідувача виробничої практики обіймали Г. Д. Логвінов, П. І. Любєзнов, В. Д. Недвигіна.
У 1984 р. було засновано сектор виробничої практики, який увійшов до складу навчально-методичного управління (навчальна частина). У 1989 р. до обов’язків сектору, крім традиційного підписання угод із підприємствами, які були базою практики, і цільових довготривалих договорів, передано розподіл випускників на робочі місця.
У 2004 р. для забезпечення успішного професійного зростання студентів у Харківському національному університеті радіоелектроніки створено новий підрозділ — Відділ практики «Центр-Кар’єра» (керівник — доц. Т. Б. Шатовська).
Тетяна Борисівна Шатовська народилася 10 травня 1975 р. у Харкові. У 1997 р. із відзнакою закінчила ХДТУРЕ (спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем»). У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію та почала працювати старшим викладачем. З 2002 р. — доцент кафедри програмного забезпечення ЕОМ. За вагомий внесок у виховання студентської молоді, досягнення у науково-дослідній роботі вона удостоєна численних подяк, грамот, міжнародних сертифікатів. Має диплом у номінації «Кращий оратор». Тетяна Борисівна — фахівець із залучення бізнес-спільноти і країн Євросоюзу до співпраці з ХНУРЕ у галузі підготовки висококваліфікованих спеціалістів.
Мета діяльності відділу практики — сприяння працевлаштуванню молоді шляхом проведення аналітичних досліджень на ринку праці, зокрема вивчення провідних тенденцій, розробку рейтингової шкали попиту на усі спеціальності вишу, аналізу вимог щодо рівня компетенції майбутніх фахівців, умов їх працевлаштування, налагодження контактів із роботодавцями, проведення різних тренінгів (із технологій пошуку роботи, підготовки професійного резюме, ділових документів, проходження співбесід і тестувань, формування професійного іміджу тощо). Це підвищує мотивацію опанування навчальних дисциплін і підтримує соціальну адаптацію молодих фахівців в умовах ринкової економіки.
У 2006 р. відділ виробничої практики було реорганізовано і на його базі відкрито Відділ практики «Центр-Кар’єра» (керівник — І. М. Ткаченко, координатор — Т. Б. Шатовська).
Ефективною формою співпраці студентів із майбутніми роботодавцями є щорічне проведення ярмарків вакансій: за період існування центру організовано вісім міжрегіональних ярмарків «Молодий фахівець ХХІ століття». Для адаптації навчального процесу до потреб ринку праці у їх межах проводять «круглі столи» за участю представників підприємств і кафедр. Тут розглядають зміст кожної спеціалізованої дисципліни із навчального плану й окреслюють подальшу стратегію розвитку спеціальності, а також висловлюють рекомендації щодо введення додаткової цільової підготовки студентів на замовлення підприємств із подальшим працевлаштуванням.
Також для випускників Харківського національного університету радіоелектроніки створено спеціалізований сайт із пошуку роботи http://rabota.kture.kharkov.ua.
Співробітники відділу спільно з промисловими партнерами розробляють додаткові освітні програми, орієнтовані на сучасні економічні тенденції розвитку промисловості, ініціюють цільову підготовку студентів на замовлення підприємств та займаються формуванням портфеля замовлень на фахівців.
Відділ практики «Центр-Кар’єра» щовесни проводить «Місяць кар’єри», який дає змогу майбутнім фахівцям проходити виробничу практику на базі підприємства-замовника, а випускники отримують можливість працевлаштування.
Співпраця із компаніями, участь їх фахівців та експертів у навчальному процесі, організація в університеті «клубів компаній» забезпечують першість вишу у сфері новітніх технологій.
Із розвитком партнерських відносин із бізнес-спільнотою зросли обсяги інформаційних потоків. У зв’язку з цим працівники центру створили інформаційно-аналітичну систему «Фахівець», яка дозволяє значно підвищити ефективність працевлаштування випускників завдяки інформуванню їх про вакансії компаній та наявності відповідних резюме студентів, бази даних із фахових та особистих якостей шукачів роботи, забезпеченню інформаційного зв’язку центру з реальними та потенційними клієнтами через Інтернет. Єдиний інформаційний простір — запорука доступу до індивідуального «професійного файлу» кожного студента, у якому міститься оцінка компетенції та характеристика, надані роботодавцями, а також інформація про додаткові фахові знання (сертифікати, дипломи, участь в олімпіадах тощо).
Упродовж останніх трьох років центр активно співпрацює з аналогічними структурами європейських університетів. Так результатом наукових зв’язків ХНУРЕ із вишами Європи (зокрема з Польсько-Японським університетом інформаційних технологій, Варшава), вітчизняними бізнес-структурами та українськими національними університетами є відкриття у 2008 р. навчальної лабораторії «Бізнес-інкубатор» (Innovaton Ideas Inkubator) на базі Відділу практики «Центр-Кар’єра» під керівництвом Т. Б. Шатовської. Головна мета діяльності лабораторії — реалізація та підтримка освітніх програм, створених за участю промислових партнерів та орієнтованих на сучасні економічні тенденції розвитку промисловості України, зокрема Східного регіону, апробація і підтримка інноваційних проектів студентів, пошук інвестицій для реалізації найкращих інноваційних ідей.
«Бізнес-інкубатор» створює умови для комерціалізації науково-технічних розробок студентів, надає додаткові можливості для участі у науково-дослідних роботах, які спрямовані на розробку нової продукції та технологій, а також програмні засоби для бізнес-проектування, комплексні консультаційні й інформаційні послуги у сфері бізнесу, інноваційної діяльності, захисту інтелектуальної власності, авторських прав і охорони комерційної таємниці, інвестицій тощо; проводить конференції, семінари з організаційних, економічних та правових питань підприємництва у науково-технічній сфері, студентські конкурси на розміщення науково-технічних проектів на інформаційному порталі «Бізнес-інкубатора», який зараз активно розробляється для підтримки та організації усіх видів співпраці між студентами і підприємствами. Спільно з компаніями-партнерами лабораторія здійснює незалежну експертизу проектів та продукції студентів. Працівники навчальної лабораторії створюють банк даних студентських проектів інноваційного напряму, допомагають готувати бізнес-плани та проводити маркетингові дослідження. Тут також діють дистанційні курси підвищення кваліфікації для молоді (на замовлення компаній).
Внаслідок тісної наукової співпраці з Університетом м. Вакхо (Швеція) у Харківському національному університеті радіоелектроніки відкрито факультативні курси, які викладають англійською мовою: «Business Intelligence and Data Mining», «Compiler Construction», «Software Technology Project» та інші. Студенти мають змогу відвідувати їх згідно з індивідуальними планами розвитку кар’єри. Також розроблена технологія відео-конференцій, функціонує спеціальна програма, згідно з якою молодь одночасно навчається у магістратурах ХНУРЕ та Університету м. Вакхо.
Ці та інші форми співпраці з науковими структурами не тільки створюють умови для конкурентоспроможності випускників Харківського національного університету радіоелектроніки на ринку праці, а й забезпечують першість вишу у сфері новітніх технологій.
Зліва на право: Т. Б. Шатовська, представник компанії «Microsoft» Віктор Шатохін,
І. М. Ткаченко, А. Ю. Карамишева

<< Відділ міжнародного співробітництва, зовнішніх зв’язків та маркетингу      [ зміст ]      Навчально-технічний телевізійний центр >>