НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ
ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ЦЕНТР

Андреєв Володимир Миколайович
Директор центру
Народився 27 серпня 1954 р. у с. Ковиліно Чернянського району Бєлгородської області. У 1980 р. закінчив факультет систем управління Харківського інституту радіоелектроніки, де отримав кваліфікацію інженера-системотехніка. Працював головою студентського профкому, молодшим науковий співробітником кафедри автоматизованих систем управління, заступником голови профкому інституту.
В. М. Андрєєв очолює центр із 1997 р.
Власний видавничий підрозділ є не в кожному вищому навчальному закладі, що певним чином ускладнює забезпечення навчального процесу необхідною літературою, а відповідно, позначається на якості підготовки фахівців. Для уникнення таких проблем на базі вузівського множильного центру в 1995 р. було створено видавництво, перетворене через два роки (після відкриття спеціальності «Технологія автоматизованої обробки текстової та графічної інформації») на навчально-виробничий видавничо-поліграфічний центр, а ще за кілька років — у навчально-науковий видавничо-поліграфічний центр.
Сьогодні до складу цієї структури входять видавничо-комп’ютерний і виробничий відділи. Центр забезпечує університет підручниками, навчальними посібниками, методичними вказівками і рекомендаціями, конспектами лекцій, збірниками наукових праць, матеріалами конференцій, рекламними матеріалами, проспектами, а також бланковою продукцією. Тут готують до публікації та друкують автореферати дисертацій, випускають університетську газету «Квант».
Колектив центру. Зліва направо: перший ряд: Н. Я. Шакіржанов, Т. Є. Сасіна,
М. Т. Демченко; другий ряд: Б. П. Косіковська, О. С. Бєлянінова, К. В. Буйволенко,
Г. П. Гурак, О. О. Ляшенко, В. М. Андреєв, Г. М. Голоднікова, В. К. Будник,
М. Д. Соколова, Н. В. Єрик, Н. Є. Сіпатова
Навчально-науковий видавничо-поліграфічний центр є базою практичної підготовки студентів за напрямом «Видавничо-поліграфічна справа», відкритої на кафедрі інженерної та комп’ютерної графіки ХНУРЕ.
Серед працівників центру — начальник видавничо-комп’ютерного відділу Б. П. Косіковська, редактори О. Г. Троценко, О. С. Бєлянінова, співробітники комп’ютерного відділу Л. Ю. Свєтайло, Г. П. Голоднікова, Н. Є. Сіпатова, Л. Д. Медведєва, оператор копіювальної техніки В. Г. Риндіна-Баранова, оператор О. О. Ляшенко, інженер Т. Є. Сасіна, технік М. Д. Соколова. Облік друкованої поліграфічної продукції веде Г. П. Гурак. Чимало зусиль для підтримки безперервного виробничого процесу докладає провідний інженер В. І. Войтенко.
Високою ефективністю діяльності Навчально-наукового видавничо-поліграфічного центру, модернізацією його виробничих ресурсів, підтримкою належних умов праці опікується не лише директор видавництва В. М. Андреєв, а й керівництво вишу — ректор М. Ф. Бондаренко та перший проректор В. В. Семенець. Зокрема останній особисто курирує роботу підрозділу.

<< Навчально-технічний телевізійний центр      [ зміст ]      Наукова бібліотека >>