Борис ІвановичМОРОЗ

ВИПУСКНИК ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ (1974 р.)

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ
І ТЕХНОЛОГІЙ АКАДЕМІЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ,
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ.
ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР. ПОЧЕСНИЙ МИТНИК УКРАЇНИ. РАДНИК МИТНОЇ СЛУЖБИ І РАНГУ

Народився 20 вересня 1948 р. у с. Виноградівка Магдалинівського району Дніпропетровської області. Вищу освіту здобув у 1974 р. на фізико-технічному факультеті Дніпропетровського державного університету (спеціальність «Виробництво літальних апаратів»).
У 1981 р. закінчив аспірантуру Харківського інституту радіоелектроніки і через два роки захистив кандидатську дисертацію. З 1993 р. — доктор технічних наук. У 1985 р. Борису Івановичу присвоєно вчене звання доцента, а в 1995 р. — професора.
Професійний досвід Борис Мороз отримав у конструкторському бюро «Південне» та у спеціалізованому конструкторському бюро «Орбіта». З 1984 р. — старший науковий співробітник Науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту машинобудування з видобутку корисних копалин із дна Світового океану (Дніпропетровськ).
Упродовж 1985–1993 рр. Б. І. Мороз був доцентом кафедри робототехнічних систем фізико-технічного факультету Дніпропетровського державного університету, де викладав курси «Електронні пристрої», «Цифрові обчислювальні пристрої робототехнічних систем», «Обчислювальні машини і програмування», «Теорія інформації» та інші.
З 1998 р. він очолює факультет інформаційних та транспортних систем і технологій та кафедру інформаційних систем і технологій Академії митної служби України.
Урочисте шикування з нагоди випуску курсантів 2010 р.
Державна митна служба України, Київ
Борис Іванович Мороз — один із фундаторів мережі обчислювальних центрів колективного користування Міністерства чорної металургії України. Серед його наукових досягнень — розробка якісно-кількісних характеристик інформації, оптимізація інформаційних систем і процесів. Він автор понад 200 наукових праць (монографій, підручників, навчальних посібників) у галузі інформаційних технологій. У 1992 р. сформулював новий науковий напрям «Розробка методів та засобів оптимального (раціонального) обслуговування інформаційних потоків у інформаційно-обчислювальних комплексах автоматизованого управління й інформаційного обслуговування, що забезпечують обробку окремих повідомлень без втрат і з урахуванням змін їх цінності та характеристик старіння у процесі очікування й обробки». Підготував шість кандидатів наук.
Б. І. Мороз — член науково-методичної комісії з комп’ютерних наук із вищої освіти Міністерства освіти і науки України, спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій при Дніпропетровському національному університеті та Національній металургійній академії України, Наукової ради Державної митної служби України.
За вагомі трудові досягнення нагороджений грамотою Верховної Ради України (2009), нагрудними знаками «Почесний митник України» (2005), «За досягнення у митній справі» ІІ ст. (2008), «За сумлінну службу в митних органах» III ст. (2009).

<< ЗУБКО Віктор Іванович      [ зміст ]      МАСЛОВ Петро Миколайович >>