Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Видавничий центр «Логос Україна»
 
 
МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ УНІВЕРСИТЕТУ

 
 

Посилення інтеграційних процесів у світовій економіці висунуло на перший план проблему інтернаціоналізації діяльності університетів, основним завданням якої стало підвищення їх конкурентоспроможності. На такі виклики сучасної цивілізації активно відреагував і КНЕУ. Трансформаційних змін зазнала структура управління міжнародним обміном викладачів та студентів, і, як результат, було створено Центр міжнародної академічної мобільності, розширено функції центру «Інтенсив», що спеціалізується на підготовці економістів, які володіють іноземними мовами та Відділення з підготовки іноземних громадян. Активно почав працювати Інститут англомовних програм.Співробітники Центру міжнародної академічної мобільності КНЕУ. Зліва направо: О. А. Федірко, Р. З. Любачівська, Є. П. Коломієць-Людвіг, Т. С. Безкоровайна, В. В. Мачуський

За останні п’ять років у КНЕУ навчалося 135–289 іноземців щороку. Здебільшого це були студенти з Азербайджану, Туркменістану, РФ, Молдови, В’єтнаму, Китаю, Лівії, Камеруну, США та деяких країн ЄС. Водночас, студенти КНЕУ мали можливість здобувати освіту в 60 університетах світу, які є партнерами університету. Станом на 01.10.2015 72 студенти знаходилось на включеному навчанні (у 2014 р. їх було 62). Студенти-старшокурсники КНЕУ проходили стажування в транснаціональних корпораціях.

У 2014 р. було здійснено понад 80 закордонних відряджень, за якими 148 осіб побували у 27 країнах світу. Це були переважно міжнародні конференції, на яких провідні вчені університету оприлюднювали результати своїх досліджень

КНЕУ є членом десяти міжнародних організацій, зокрема ­активно співпрацює з Європейською асоціацією докторських програм з менеджменту та бізнес-адміністрування (EDAMBA), Європейською організацією публічного права (EPLO), Великою хартією університетів, Асоціацією регіональних досліджень (RSA) та Академічним консорціумом Ради європейських досліджень при Колумбійському університеті (CES).

Асоціація регіональних досліджень (Великобританія), Академічний консорціум (США), та Асоціація професорів Жана Моне (ЄС) є зразковим прикладом так званих глобальних дослідницьких мереж, які яскраво віддзеркалюють майбутню модель організації наукового пошуку в глобальній економіці.

У 2015–2016 навчальному році в КНЕУ продовжується виконання трьох грантових угод між університетом та Виконавчою агенцією з питань освіти, ­аудіовізуальних засобів та культури (ЄС). У поточному році було проведено п’ять тренінгів, виконана одна грантова угода.Виступ В. І. Чужикова на Міжнародній конференції з питань ісламської економіки, м. Алмати, Казахстан, червень 2015 р.

Також було успішно ­впро­ваджено магістерські про­грами з підготовки магістрів бізнес-адміністрування в Інституті бізнес-освіти: «Управління міжнародним біз­не­сом», «Міжнародна тор­гівля», «Міжнародний ­фі­нан­совий менеджмент», викладання навчальних модулів яких здійснюється спільно з Міжнародною бізнес-школою BBSI м. Бортмут (Великобританія); організовано та проведено наукові дискусії та відкриті лекції іноземними фахівцями за підтримки Фонду імені Фулбрайта (США); завершено написання підручника спільно з Бізнес-школою Університету Жана Мулена Ліон 3 (Франція); підготовлено посібник спільно з Познанським університетом (­Республіка Польща).

Протягом 2013–2016 рр. університет є співвиконавцем двох міжнародних проектів програми TEMPUS IV:

1. «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультацій підприємців-початківців». Аплікант — Віденський економічний університет (Австрія). Координатор — проф. А. М. Колот.

2. «Розвиток та вдосконалення університетського управління міжнародною діяльністю». Аплікант — Азербайджанський державний економічний університет. Координатор — к.ю.н. Є. П. Коломієць-Людвіг.

У вересні 2015 р. в КНЕУ успішно стартували англомовні магістерські програми: «Бізнес-адміністрування» (МВА), «Менеджмент проектів та консалтинг», «Менеджмент підприємницької діяльності», «Управління міжнародним бізнесом», «Облік та аудит в управлінні підприємницькою діяльністю», на яких навчаються українські студенти та студенти із Сербії, Алжиру та Нігерії.

З урахуванням необхідності поглиблення співробітництва з європейськими університетами і створення умов для реалізації кредитної та ступеневої мобільності, а також участі у програмах ERASMUS+, HORIZON 2020 тощо, КНЕУ працює над укладанням міжінституційних угод з університетами Європи та входженням у міжнародний освітній простір.Виступ В. І. Чужикова на громадських слуханнях у Верховній Раді України з питань Шенгенських угод та безвізового в’їзду в країни ЄС для громадян України, м. Київ, Верховна Рада України, квітень 2015 р.

Підписання додаткових угод у межах програми ERASMUS+ дозволило суттєво збільшити кількість студентів та викладачів, що проходитимуть навчання та стажування в провідних європейських університетах, зокрема у 2016 р. запланована співпраця з ВНЗ Республіки Польща, Італії, Болгарії, Німеччини та деяких інших держав. Подальша інтернаціоналізація КНЕУ передбачає можливість виходу на освітні ринки Індії, Китаю та держав Центральної Азії.

Важливим здобутком можна вважати можливість отримання подвійних дипломів (американських та польських). У КНЕУ постійно проводяться навчально-освітні заходи за участю провідних зарубіжних професорів світу. Відповідно з Рішенням Вченої ради від 30 вересня 2015 р., звання почесного доктора було присвоєно професорам Дж. Грошеку (Університет м. Редлендс, США) та М.-Г. Вожняку (Краківський економічний університет, Республіка Польща) за не­оціненний внесок у розвиток наукових, навчальних та організаційних відносин з КНЕУ.

Важливим завданням інтернаціоналізації університету є розширення сфер його грантової діяльності. З цією метою ­восени 2015 р. в КНЕУ проведено серію тренінгів з написання­ ­заявок на гранти, що фінансуються в ЄС. У них взяли участь ­понад 130 ­викладачів та співробітників.Лідер економічного науково-освітнього простору України   |   Зміст   |   Випускники — наша гордість. Із вдячністю рідному університету