Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Видавничий центр «Логос Україна»


Міжнародні зв’язки університету   |   Зміст   |   Акопян Валерій Григорович