Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Видавничий центр «Логос Україна»
 
   
НАКОНЕЧНИЙ
Тарас СтепановичВипускник
факультету інформаційних систем і технологій
(1992)

Директор компанії
з управління активами ТОВ «РЕДІ-ІНВЕСТ».

Кандидат економічних наук, доцент
 
 

Народився 14 листопада 1968 р. в родині викладачів Степана Ільковича й Марії Іванівни Наконечних. Батько 44 роки пропрацював у сучасному Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, у 1989–2005 рр. був завідувачем ка­фед­ри економіко-математичних методів КНЕУ. Ініціював уведення в навчальний план КНЕУ дисциплін «Економетрія» та «Економічний ризик і методи його вимірювання», яку сьогодні викладають у всіх вищих навчальних закладах економічного спрямування під назвою «Ризикологія», та підготував для них навчально-методичне забезпечення — два підручники із грифом МОН, програми курсу та дві методичні розробки. Марія Іванівна Наконечна й нині працює у КНЕУ — на факультеті аграрного менеджменту.

Тарас Степанович Наконечний закінчив київську школу № 206 фізико-математичного спрямування. У 1985 р. виграв фізико-математичну олімпіаду МВТУ ім. М. Е. Баумана, отримавши диплом і запрошення вступити на навчання за співбесідою. Проте батько відрадив його від такого кроку, зауваживши, що до «Бауманки» слід вступати, якщо хочеш займатися «чистою» наукою, а тим, хто бажає отримати добру практичну освіту, орієнтовану на ефективне вирішення прикладних задач, краще обрати Київський інститут народного господарства.


Батьки Степан Ількович і Марія Іванівна Наконечні

Тому, закінчивши школу, Тарас Степанович вступив на факультет інформаційних технологій КІНГ. Зупинив вибір саме на цьому факультеті передовсім тому, що помежів’я 80–90‑х рр. ХХ ст. було часом, коли інформаційні технології почали бурхливо розвиватися, тому робота з ними була цікавою, актуальною та перспективною. Крім того, на факультеті викладали також бухгалтерський облік і фінанси, завдяки чому студенти отримували не тільки інформаційну, а й добру фінансово-економічну підготовку.

Тарас Степанович із теплом і вдячністю згадує улюблених педагогів: декана факультету канд. техн. наук, проф. Олександра Дмит­ровича Шарапова, який умів зацікавити студентів, стимулювати їх до навчання; д-ра екон. наук, проф., завідувача ка­фед­ри інформаційного менеджменту Володимира Костянтиновича Галіцина, що мав неперевершений хист «запалювати» студентські серця, надихати власним ентузіазмом і пристрастю до інформаційних технологій; д-ра екон. наук, проф. Сергія Федоровича Голова, в якого просто неможливо було не вчити бухгалтерський облік; канд. екон. наук, доц. ка­фед­ри економіко-математичного моделювання Володимира Івановича Жлуктенка, який викладав теорію ймовірності — дисцип­ліну, що лягла в основу розробленої Степаном Ільковичем Наконечним теорії економетрії. Нині Тарас Степанович активно та плідно використовує в роботі безцінний масив знань, отриманих у стінах рідного навчального закладу.

Під час навчання він танцював у ансамблі народного танцю «ЕКО», займався плаванням, кандидатом у майстри спорту з якого став іще під час навчання в школі.

У 1987–1989 рр. Т. С. Наконечний служив у армії, проходив військовий вишкіл у прикордонних військах на заставі в Карпатах, демобілізувався у званні сержанта.

Ще під час навчання, студентом четвертого курсу Тарас Степанович разом із групою однодумців створив студентський кооператив «МАК-СОФТ», що займався розробкою програмного забезпечення й поставками обчислювальної техніки. Унікальність підприємства полягала в тому, що кожен студент працював у ньому за спеціальністю, таким чином здобуваючи безцінний практичний досвід.

У 1992 р. Тарас Степанович Нако­нечний із червоним дипломом закінчив інститут і, на пропозицію завідувача ка­фед­ри фінансів канд. техн. наук, доц. Ігоря Михайловича Лазепка, розпочав роботу в комерційному банку «Інтелект­банк», де завідував інформаційними техно­логіями. Банківська сфера надзвичайно цікавила Тараса Степановича, адже на початку 90‑х рр. вона переживала період бурхливого розвитку, відкриваючи широке поле можливостей для професійного розвитку.

Завдяки непересічним знанням з економіки й фінансів Т. С. Наконечний швидко зробив банківську кар’єру. В 1995 р. він обійняв посаду заступника голови правління банку «Аркада». В цей час спільно з холдинговою компанією «Київміськбуд» була започаткована програма з будови житла, яка успішно функціонує й досі.


Тарас Степанович з дружиною
Оленою Миколаївною та донькою Іванною

Пізніше, прагнучи спробувати себе в енергетичному секторі, Тарас Наконечний пристав на пропозицію ДП «Національна атомна енерго­генеруюча компанія «Енергоатом», якому потрібен був гарний фінансист, що вміє керувати та приймати рішення. Так він став фінансовим директором групи підприємств, що здійснювали поставки обладнання на атомні станції.

Згодом, повернувшись у банківську сферу, Тарас Степанович очолив інвестиційний блок банку ПАТ АБ «Синтез». Брав участь у реалізації проектів будівництва торговельних центрів «Глобус» і «Новий проїзд». Згодом працював у корпорації «Українська фінансова група», інвестиційній групі компаній «ІТТ-Інвест», відповідав за блок інвестиційної діяльності Компанії з управління активами «Сварог ессет менеджмент». Загалом за плечима Т. С. Наконечного досвід роботи у п’яти банківських установах.

У 2011 р. заснував власне підприємство — компанію з управління активами ТЗОВ «РЕДІ–ІНВЕСТ», яка посідає четверту сходинку Національного бізнес-рейтингу підприємств-лідерів м. Києва за вартістю чистих активів в управлінні венчурних доходів і дев’яту сходинку цього рейтингу за показниками ефективності використання ресурсів.

Сьогодні компанія активно інвестує в агропромисловий комплекс. Вона плідно співпрацює з агрохолдингом «Мрія» — од­нією з найбільших агропромислових компаній України. Партнерами ТЗОВ «РЕДІ–ІНВЕСТ» у сфері будівництва є ТОВ «Інтербіс» та «Союзпромінвест», у співпраці з якими були реалізовані проекти будівництва готельного комплексу «Європа» (м. Донецьк), жит­лового комплексу «Жемчужина Омеги» (м. Севастополь, 2006).

Компанія також брала участь у реалізації національного проекту «Доступне житло» з будівництва житла для молодих сімей, військовослужбовців і кримськотатарського населення. Метою проекту було забезпечити житловою площею понад 10 тис. сімей, а також створити нові робочі місця, підвищити обсяг виробництва вітчизняних будівельних матеріалів, підвищити попит на українську металопродукцію. У планах Тараса Наконечного на наступний рік продовжити роботу над цим проектом.

Тарас Степанович Наконечний — знаний в Україні фахівець із фінансового інжинірингу, побудови складних фінансово-економічних систем за несприятливих і нестабільних умов. У 2005 р. він отримав сертифікат спеціаліста з управління активами та спеціаліста з торгівлі цінними паперами. Член Асоціації інвестиційного бізнесу України.

У 2002 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук «Оптимізація виробничого потенціалу економічних систем (на прикладі бурякоцукрового підкомплексу)» у Київському національному економічному університеті. У 2007–2010 рр. читав лекції з економетрії на ка­фед­рі економіко-математичних методів КНЕУ. Співавтор навчального посібника «Фінансовий ринок» (2011), має біля 20 публікацій у економічних журналах.

Дружина Тараса Степановича Олена Миколаївна — також вихованка КНЕУ, у 1993 р. вона закінчила факультет фінансів та кредиту. Нині працює фінансовим контролером компанії «Елопак Україна». Тарас та Олена Наконечні познайомилися в інституті й одружилися на останньому курсі. Нині у КНЕУ навчається донька подружжя Іванна — вона студентка магістратури за спеціальністю «Міжнародна економіка».

Брат Т. С. Наконечного Ярослав Степанович — випускник факультету інформаційних систем і технологій КНЕУ (1994). Сьогодні він — фінансовий директор групи компаній, що спеціалізуються на виконанні гідротехнічних і підводно-технічних робіт. Дружина Ярослава Степановича Наталія Петрівна Лопата з 2003 до 2010 р. працювала на ка­фед­рах аудиту й історії та теорії госпо­дарства КНЕУ.

Тарас Наконечний — невиправний оптиміст, його життєве кредо: «Все, що не вбиває, робить нас сильнішими». Захоплюється риболовлею та лижним спортом, а ще має незліченну кількість планів на майбутнє, зокрема мріє навчитися керувати спортивним літаком.Матвієнко Володимир Павлович   |   Зміст   |   Настасенко Олександр Григорович