Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Видавничий центр «Логос Україна»
 
 
ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГУ


ШАФАЛЮК
Олександр Казимирович
Декан факультету, доктор економічних наук, професор

Історія розвитку спеціальностей факультету маркетингу починається з 1906 р., коли за ініціативою професора Київського університету Св. Володимира М. В. Довнар-Запольського Міністерство торгівлі і промисловості дозволило відкрити у Києві Вищі комерційні курси з чотирирічним терміном навчання. Випускники курсів забезпечувалися знаннями з організації торгівлі, торговельного обігу, купецьких промислів. Фахова підготовка дозволяла їм здійснювати торгово-промислову діяльність від свого імені та на власні кошти.

У 1908 р. Вищі комерційні курси було перетворено на Київський комерційний інститут із двома відділеннями — економічним і комерційним. У той час на комерційному відділенні навчалось 332 особи. У 1912 р. функціонували факультативні відділення комерційного діловодства, педагогічні та спеціалізовані групи з вивчення іноземних мов. Для унаочнення навчального процесу був створений музей товарознавства, що складався із 16 відділів (мануфактурного, металургійного, шкіряного виробництва, кустарного виробництва, сільськогосподарського та ін.).

Багато років на комерційному факультеті працювали відомі в усьому світі вчені: Є. Є. Слуцький, О. М. Андерсон, В. А. Бажаєв, Д. О. Граве, В. Г. Шапошников, П. Р. Сльозкін, О. О. Богомолець, П. Ф. Єрченко, О. М. Гіляров, М. Б. Делоне, Є. О. Патон та ін.

Навчання на комерційному факультеті завершувалося випускними іспитами, які приймала комісія під головуванням декана. За результатами екзаменаційної сесії студенти, які показали відмінні знання, одержували звання комерційного інженера I або II розрядів. Окрім того, кожному випускнику інституту присвоювалося звання почесного громадянина і надавалося право носити значок свого навчального закладу.

Зміст навчання, характер та філософія практичної діяльності розвивали в студентів комерційного факультету особливий погляд на життя, інтуїцію, вміння налагоджувати партнерські та ділові стосунки. Тож не дивно, що в різні роки на факультеті навчалися такі відомі особи, як знаменитий письменник, автор однієї з найнещадніших книг про революцію та громадянську війну «Конармія» І. Е. Бабель (1916); засновник та художній керівник Московського державного єврейського театру С. М. Міхоелс (1915); видатний учений у галузі застосування математичних методів в економічних дослідженнях, плануванні і управлінні, лауреат Державної премії, д.е.н., проф. Л. Ю. Мінц (1914); радянський державний діяч у Києві, ім’ям якого названо Московський державний технічний університет, М. Я. Бауман (1915 р.); режисер Київської кіностудії художніх фільмів імені О. П. Довженка, лауреат Державної премії, заслужений діяч мистецтв УРСР В. О. Браун (1919 р.); видатний кінорежисер О. П. Довженко (1918 р.) та ін.


В. М. Данюк
Декан факультету,
1969–1980 рр.

С. О. Кошелюк
Декан факультету,
1965–1968 рр.

Сучасне реноме факультету започатковано ще у 1965 р., коли було відкрито факультет економіки праці та матеріально-технічного постачання. У 1988 р. факультет економіки праці та матеріально-технічного постачання був перейменований на факультет управління трудовими і матеріальними ресурсами, в 1994 р. — на факультет маркетингу, а у 2007 р. — на факультет управління персоналом та маркетингу, а у 2015 р. йому повернено назву 1994 р. У різні роки деканами факультету працювали професори та доценти С. О. Кошелюк, В. С. Жученко, В. М. Данюк, А. Ф. Павленко, Ю. І. Пітюренко, І. Т. Бондарук, В. Я. Кардаш. З вересня 2010 р. факультет маркетингу очолює д.е.н., проф. О. К. Шафалюк. Безпосередню участь у керуванні факультетом беруть заступники декана: к.е.н., доц. О. О. Дима, к.е.н., ст. викл. І. М. Баша.

В межах факультету функціонують чотири кафедри (маркетингу, вищої математики, регіональної економіки і туризму, іноземних мов), два тренінгові центри і комп’ютерні класи з сучасними ЕОМ і доступом до мережі Інтернет, а також кабінети дипломного проектування. Студентами факультету є 875 осіб денної та 588 заочної форм навчання. Термін підготовки бакалаврів на денній формі становить чотири роки, на заочній — чотири роки і два місяці. Підготовка магістрів за відповідними програмами на денній формі здійснюється рік та шість місяців, на заочній — рік та вісім місяців.


В. С. Жученко
Декан факультету,
1968–1969 рр.

Ю. І. Пітюренко
Декан факультету,
1985–1987 рр.

А. Ф. Павленко
Декан факультету,
1980–1985 рр.

В. Я. Кардаш
Декан факультету,
1988–2010 рр.

І. Т. Бондарук
Декан факультету,
1988 р.

Навчання проводиться на основі програм, що ґрунтуються на останніх, адаптованих до сучасних економічних умов господарювання досягненнях вітчизняної і зарубіжної наукової думки із використанням новітніх педагогічних тех­нологій.

Особливу увагу на факультеті надано практичній підготовці молодих спеціалістів. Уже з перших курсів студентам пропонують опановувати професію на практиці. Залежно від профілю підготовки, студенти починають знайомитися з майбутньою професією в маркетингових та туристичних агенціях, а також логістичних, маркетингових та торговельних відділах виробничих і комерційних компаній.

Закріплення теоретичних знань студентів досягається під час проходження виробничої практики на підприємствах, в установах та організаціях нашої країни. Факультет активно співпрацює з провідними компаніями, зокрема «­LOREAL», «NESTLE», «GRAPE Ukraine», «AGAMA», «RAM 360», «SATARCOM», «Київстар», «Colgate-Palmolive», «GfK», «TNS», «InMind» та ін. Студентів спеціальності «Туризм» завжди раді бачити в туристичних агенціях «БОГЕМІЯ СЕРВІС», «Гамалія», «Соната», «Тревеліна», «Нові мандри», готель «Україна» і ще багатьох спеціалізованих ­компаніях.


Студентське життя — кращі роки у розвитку особис­тості молодої людини, «FUPTAM open air», 2015 р.

Студенти факультету мають можливість брати участь у наукових конференціях, бізнес-іграх, конкурсах студентських робіт. Факультет організовує загальноукраїнські олімпіади з маркетингу та географії. Студентська наукова робота організована в тісному взаємозв’язку із завданнями бізнесу. Кафедра маркетингу є співорганізатором конкурсу студентських робіт «Молодь опановує маркетинг» та бізнес-гри «DIGITAL GAME». Кращі фахівці рецензують студентські роботи, які отримують можливість практичного застосування. Молоді науковці мають змогу публікувати свої роботи в електронному виданні «Молодіжний економічний дайджест». Для абітурієнтів проводиться наукова конференція «Маркетингова освіта — шлях до успіху», а також «Школа юного маркетолога».

Студенти факультету мають нагоду навчатися за кордоном. Система «включене навчання» дозволяє паралельно отримувати освіту в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» і в одному з університетів-партнерів. Зокрема, університет підтримує тісні зв’язки з Університетом Нортумбрія (м. Ньюкасл, Велика Британія), Університетом Софія Антіполіс (м. Ніцца, Франція), університетами м. Констанц та м. Бремен у Німеччині та ін.

Все це забезпечує конкурентоспроможність випускників на ринку праці, отримання ними високих посад в ієрархії бізнес-менеджменту, ефективне здійснення підприємницької та управлінської діяльності.

Дипломи бакалаврів КНЕУ ім. В. Гетьмана відкривають гарні перспективи і для продовження навчання у магістратурі, визнаються багатьма провідними вищими навчальними закладами Європи та США. Випускникам факультету маркетингу властиві: висока професійна культура, прагнення до постійного збагачення знань, здатність адаптуватися відповідно до вимог часу, зокрема змін характеру праці під впливом науково-технічного прогресу, діяльна участь у громадсько-політичному житті, уміння працювати з людьми.

Сьогодні на факультеті здійснюється підготовка фахівців за п’ятьма спеціальностями і спеціалізаціями: «Маркетинг», «Туризм», «Комерційна діяльність і логістика», «Екологічна економіка», «Регіональна економіка та місцеве самоврядування».


Славні традиції підготовки фахівців з маркетингу і комерційної діяльності. Вручення деканом В. Я. Кардашем відзнаки успішному випускникові
факультету В. Д. Штаньку

Спеціальність «Маркетинг». Магістерські програми «Маркетинговий менеджмент» і «Рекламний менеджмент» факультету поєднують фундаментальну маркетингову освіту з практичними навичками роботи у сфері маркетингу.

Випускники мають змогу створювати та очолювати як відділи маркетингу підприємств різних галузей економіки, так і спеціалізовані маркетингові агенції.

Спеціальність «Туризм». Важлива перевага програми під­готовки бакалаврів з туризму в Київському національному ­економічному університеті імені Вадима Гетьмана полягає в її практичній спрямованості на потреби туристичного бізнесу та особливому акценті на поглиблене вивчення кількох іноземних мов. Студенти обирають дві іноземні мови. Вивчення польської мови передбачається як нормативна дисципліна.

Спеціалізація «Комерційна діяльність і логістика». Останні п’ять років вітчизняний ринок логістичних послуг зростає на 50–70%, а транзитний потенціал України задіяний лише на 20% і має всі перспективи для розвитку. Зміна традиційних економічних зв’язків потребує інтенсифікації комерційних зусиль для налагодження нових ринків збуту товарів і послуг вітчизняних підприємств. Тому в найближчі роки прогнозується зростання попиту на спеціалістів у сфері логістики та комерційної діяльності в Україні.

Спеціалізація «Екологічна економіка». Розвиток нового сектору економіки, заснованого на екологізації життєвого циклу продукції, пріоритет сталого розвитку та системного опанування потенціалу територій, динамічний розвиток зеленого бізнесу (Sustainable business), створення нових робочих місць у «зелених» галузях економіки зумовлюють особливу актуальність підготовки бакалаврів з екологічної економіки, які володітимуть прогресивними знаннями та навичками створення платформ для екологічно безпечного господарювання, еко-ефективного виробництва, реалізації екологічної політики та менеджменту, еколого-економічного обліку та аудиту, моделювання еколого-економічних процесів тощо.

Спеціалізація «Регіональна економіка та місцеве самоврядування». Адміністративно-територіальна реформа України, ключовий пріоритет якої полягає в децентралізації влади, зумовила нагальну необхідність підготовки кваліфікованих фахівців-економістів, які володітимуть такими специфічними компетенціями, як знання наукових та практичних засад управління регіональною економікою, місцевими фінансами та бюджетом, соціального прогнозування та стратегічного планування, механізмів міжрегіонального та прикордонного співробітництва, розуміння сутності інноваційних форм просторової організації економіки, вміння моделювати соціально-економічні процеси в регіонах та виробляти стратегію досягнення мети.


Випускники факультету маркетингу роблять успішну професійну кар’єру у великих вітчизняних та міжнародних компаніях

 

Ка­фед­рА МАРКЕТИНГУ


ПАВЛЕНКО
Анатолій Федорович
Герой України, завідувач ка­фед­ри, доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України

А. Ф. Павленко — завідувач ка­фед­ри, ректор КНЕУ.

З 1981 р. очолює ка­фед­ру маркетингу, а з 1987 р. обіймає посаду ректора КНЕУ ім. В. Гетьмана. З 1997 р. — президент Української асоціації маркетингу, з 1998 р. — голова Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва Міністерства освіти і науки України, член Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України, член президії Вищої атестаційної комісії України.

Є автором понад 130 наукових та навчально-методичних праць. Творчий доробок фундатора вітчизняної наукової школи маркетингу проф. А. Ф. Павленка є базисом для підготовки висококласних фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів з маркетингу. Він відповідає сучасній «Концепції розвитку освіти України». Книги Анатолія Федоровича були апробовані й отримали схвальні відгуки не лише викладачів, науковців, студентів, але й практикуючих маркетологів. Наявність таких видань і їх широке використання сприяють упровадженню прогресивних ідей маркетингу як філософії підприємницької діяльності, зміцненню статусу України як держави з ринковою економікою.

Чільне місце у науковому доробку А. Ф. Павленка займає підручник «Маркетинг» (2003), написаний у співавторстві з професором ка­фед­ри маркетингу КНЕУ А. В. Войчаком. Він містить стислий виклад головних напрямів розвитку теорії і практики сучасного маркетингу, актуальних як у світовому, так і в національному вимірах. Надзвичайно цікавими є викладені проф. А. Ф. Павленком сучасні підходи до розуміння маркетингу. Також цінною є інформація про дослідження еволюції маркетингу, осмислення специфіки понятійного апарату підручника, взаємозв’язок концепції маркетингу із іншими економічними науками.

У 2011 р. А. Ф. Павленку, та іншим авторам (А. В. Войчаку, В. Я. Кардашу, Л. В. Балабановій, А. О. Старостиній, С. В. Скибинському) за цикл перших вітчизняних підручників з маркетингу для студентів ВНЗ України, виданих за період 1997–2006 рр., присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки. Під науковим керівництвом проф. А. Ф. Павленка підготовлено та успішно захищено 12 кандидатських і вісім докторських дисертацій. За визначний особистий внесок у розвиток вищої освіти України, підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність А. Ф. Павленко нагороджений орденом «За заслуги» І (2001) та ІІ (1996) ступенів. Має звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1991) та «Герой України» (2006).


У 1961 р. організовано ка­фед­ру економіки праці та матеріально-технічного постачання, яку очолив доц. А. Ф. Пастухов. Через рік виокремлено ка­фед­ру економіки матеріально-технічного постачання, якою також завідував доц. А. Ф. Пастухов, а потім — доц. А. О. Гесь. 3 1981 р. ка­фед­рою керує д.е.н., проф., акад. НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, Герой України А. Ф. Павленко. В 1988 р. ка­фед­ра перейменована в ка­фед­ру управління матеріальними ресурсами. В 1992 р. ка­фед­ра управління матеріальними ресурсами реформована в ка­фед­ру маркетингу.


Учасники наради з розвитку магістерських програм кафедри маркетингу

За вагомий внесок у забезпечення розвитку освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів у 2005 р. ка­фед­ру маркетингу було нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Великий вклад у розвиток вітчизняної теорії і практики маркетингу було здійснено науковцями ка­фед­ри маркетингу: к.е.н., проф. А. Ф. Пастуховим, к.е.н., доц. А. О. Гесєм, д.е.н., проф. А. В. Войчаком, д.е.н., проф. Н. В. Куденко, к.е.н., проф. В. Я. Кардашем, к.е.н., доц. Т. І. Лук’янець, к.е.н., доц. М. Г. Гребньовим, к.т.н., доц. В. І. Мотяжевим, к.т.н., доц. В. М. Мальченком. У 1989 р. Н. В. Куденко захистила першу в ­Україні кандидатську дисертацію з тематики маркетингу в управлінні під­приємствами.

У 2000 р. відкрито магістерську програму «Маркетинговий менеджмент» (керівник — д.е.н., проф. А. Ф. Павленко), у 2005 р. — «Рекламний менеджмент» (керівник — д.е.н., проф. Т. О. Примак), у 2008 р. — «Логістичний менеджмент» (керівник — д.е.н., проф. І. Л. Решетнікова).


А. В. Войчак і В. І. Мотяжев під час виконання науково-дослідних проектів на підприємствах

Виклики вітчизняного економічного сьогодення потребують посилення вимог до практичної підготовки випускників-маркетологів. З цією метою розроблено сертифікаційні програми для студентів бакалаврату спеціальності «Маркетинг», зокрема такі: «Бізнес-аналітика»; «Маркетингові сервіси»; «Digital Marketing»; «Інтернет-маркетинг»; «Логістика», «Реклама і PR».

Колектив ка­фед­ри постійно працює над удосконаленням навчальних планів бакалаврів і магістрів, розробкою та оновленням методичних матеріалів, робочих програм та лекційного матеріалу навчальних дисциплін.

З огляду на багатогранність проблем сучасного етапу розвитку маркетингової діяльності, науково-дослідна робота співробітників ка­фед­ри охоплює широкий спектр тематичних напрямів науково-методичних і прикладних досліджень, спрямованих на вдосконалення маркетингових дослідницьких систем, організації маркетинг-менеджменту на підприємствах України, методології маркетингового ціноутворення, товарної політики підприємств та організацій, комунікаційних моделей маркетингу, інноваційної діяльності виробничих підприємств, логістики виробничо-комерційних систем, комерційної діяльності на внутрішніх та міжнародних ринках, визначення економічної ефективності маркетингової діяльності та впливу маркетингу на якість роботи підприємств.

У складі ка­фед­ри працюють 38 висококваліфікованих фахівців-викладачів. Ка­фед­ра маркетингу докладає багато зусиль для проведення науково-дослідної роботи та підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Протягом десяти років було захищено сім докторських та 18 кандидатських дисертацій.

Основними напрямами наукових досліджень ка­фед­ри маркетингу є: система маркетингових досліджень в економіці України; управління рекламним бізнесом на засадах маркетингу; формування і розвиток бренду підприємства на засадах концепції маркетингу; маркетинг в логістичних системах; маркетингове управління розвитком під­приємств.

Ка­фед­рою регулярно проводяться міжнародні науково-прак­тич­ні конференції «Маркетингова освіта в Україні», «Маркетинг в Україні» (спільно з ВГО «Українська асоціація маркетингу»).

У 1997 р. на базі ка­фед­ри маркетингу КНЕУ створена Все­українська громадська організація «Українська асоціація маркетингу», президентом якої став д.е.н., проф. А. Ф. Павленко.


Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: заст. зав. каф., к.е.н., проф. В. П. Пилипчик, к.е.н., доц. С. І. Дугіна, ст. викл. І. М. Баша,
к.е.н., доц. О. О. Сєвонькаєва, д.е.н., проф. І. Л. Решетнікова, к.е.н., доц. Т. Є. Дерев’янченко, к.е.н., проф. А. Г. Кальченко, заст. зав. каф., к.е.н., доц. В. В. Кривещенко, к.т.н., доц. В. М. Ткач; другий ряд: асист. М. О. Артюхов, ст. викл. О. В. Бучинська, асист. Н. В. Овсієнко,
к.е.н., доц. О. Л. Шевченко, к.е.н., доц. О. В. Ткачук, к.е.н., доц. Т. В. Архипова, асист. Н. Д. Бобрицька, к.е.н., доц. В. П. Штуль,
зав. каф., акад. НАПН України, д.е.н., проф. А. Ф. Павленко, д.е.н., проф. О. К. Шафалюк, к.е.н., ст. викл. А. В. Сержук, асист. А. Ш. Хамідова, к.е.н., доц. І. В. Лилик, к.е.н., доц. М. Ю. Антонченко, ст. лаб. А. А. Шиманська, лаб. І. В. Козлова, асист. Т. В. Ляденко; третій ряд:
ст. викл. П. В. Непша, асист. О. В. Куденко, к.е.н., доц. І. Є. Равікович, д.е.н., проф. А. В. Федорченко, к.е.н., доц. О. О. Дима,
асист. В. А. Бровченко, к.е.н., асист. О. В. Кудирко, асист. С. В. Пєтухов, к.е.н., ст. викл. А. В. Закревський, к.е.н., доц. А. М. Голіцин,
к.е.н., ст. викл. Є. Л. Пастернак, к.е.н., доц. А. С. Савощенко

 

Ка­фед­рА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ


МАКАРЕНКО
Олександр Іванович
Завідувач ка­фед­ри, кандидат фізико-математичних наук, професор

О. І. Макаренко — завідувач ка­фед­ри.

У 1970 р. став випускником КДУ ім. Т. Г. Шевченка. З 1970 до 1972 р., після закінчення вишу, працював інженером конструкторського бюро Київського радіозаводу.

З 1972 до 1975 р. навчався в аспірантурі. З 1975 р. до 1977 р. працював молодшим науковим співробітником Інституту механіки АН УРСР.

У 1977 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

З 1979 р. і до сьогодні працює в КНЕУ. З 2007 р. обіймає посаду завідувача ка­фед­ри вищої математики.

Упродовж 1984–1987 рр. працював у Африці в Університеті Уагадугу (Буркіна-Фасо).


Ка­фед­ра вищої математики була створена в 1961 р. у результаті відокремлення від ка­фед­ри статистики, якою тоді керував відомий учений, д.е.н., проф. Й. С. Пасхавер. Протягом 15 років очільником ка­фед­ри був к.т.н., доц. Ю. М. Кузнєцов. У той час на ка­фед­рі викладалися такі навчальні дисципліни: «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Математичне програмування».

Рівень викладання математики значною мірою визначає науковий потенціал вищого навчального закладу. Математика, як навчальна дисципліна, міцно посіла належне місце в навчальних планах усіх без винятку економічних спеціальностей. Широке застосування математичних методів — характерна риса сучасної економіки. Людство нині усвідомило, що знання можна вважати точними лише тоді, коли на їхнє підтвердження використовуються уже відомі математичні моделі та методи, або ж спеціально розроблені.

Зусилля колективу ка­фед­ри завжди були спрямовані на те, щоб студенти передусім оволоділи логічними структурами математики, що складають фундаментальну математичну базу, без опанування якої неможлива якісна підготовка фахівців високої кваліфікації, тож було чітко визначено основну освітню мету ВНЗ економічного спрямування.

Студенти в межах своєї спеціальності повинні вміти: формувати фахові завдання як математичні задачі; вибирати математичні методи для розв’язування сформульованих задач; використовувати якісні математичні методи із застосуванням сучасних обчислювальних технік; формулювати практичні рекомендації стосовно досліджуваної економічної проблеми, спираючись на проведений математичний аналіз.


Колектив кафедри. Зліва направо: заст. зав. каф., к.ф.‑м.н.,
доц. В. П. Лісовська, д.е.н., к.ф.‑м.н., проф. Т. В. Блудова,
к.ф.‑м.н., доц. І. Ф. Греджук, к.пед.н., доц. В. Д. Стасюк,
ст. викл. З. І. Беттяр, к.пед.н., доц. С. М. Григулич

З 1976 до 1980 р. ка­фед­рою вищої математики керував к.ф.‑м.н., доц. В. Д. Гетьманцев. У цей період навчальні дисципліни «Теорія ймовірностей» і «Математична статистика» були передані ка­фед­рі економіко-математичних методів.

З 1981 р. ка­фед­ру очолював відомий учений, автор понад 550 наукових та методичних публікацій, д.ф.-м.н., проф., лауреат Державної премії К. Г. Валєєв, який багато уваги надавав підбору кадрів, формуванню працездатного колективу. Під керівництвом професора понад 40 аспірантів захистили дисертації, четверо з них стали докторами наук.

Останніми роками постійно зростає склад ка­фед­ри, значно поліпшилося методичне забезпечення навчального процесу та самостійної роботи студентів, розширилися та зміцніли наукові й методичні зв’язки зі спеціальними ка­фед­рами університету, багатьма інститутами Національної академії наук, вищими навчальними закладами України тощо.

Викладачі ка­фед­ри успішно впроваджували свій досвід в інших країнах, зокрема вищу математику викладали: доц. В. Д. Гетьманцев у 1965–1966 рр. в Університеті м. Санта-Клара (Куба); доц. І. Ф. Греджук у 1976–1980 рр. в Національній школі інженерів м. Бомако (Малі), а у 1984–1988 рр. в Національному університеті м. Бужумбура (Бурунді); доц. О. І. Макаренко — з 1984 до 1987 р. в Національному університеті м. Уагадугу Буркіна-Фасо.

З 2007 р. ка­фед­рою керує к.ф.-м.н., проф. О. І. Макаренко.

Ка­фед­ра вищої математики нині є провідною щодо математичної підготовки серед усіх вищих навчальних закладів України, які готують бакалаврів та магістрів з економічних спеціальностей. Колектив ка­фед­ри складає 25 викладачів, з них три професори, доктор технічних наук та доктор економічних наук. На ка­фед­рі здійснюється підготовка з дисциплін: «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Елементи математичної економіки», «Кількісні методи фінансової аналітики».


Зліва направо: к.ф.-м.н., доц. А. Б. Кулик, ст. викл.,
к.ф.-м.н. О. М. Горохова, д.е.н., к.ф.-м.н., проф. Т. В. Блудова,
к.ф.-м.н., доц. Т. В. Манжос

Викладання математичних дисциплін постійно здійснювалося на високому науково-методичному рівні, з урахуванням вимог часу.

Працівники ка­фед­ри продовжують традиції попередників, надаючи велику увагу методичному забезпеченню навчального процесу. Протягом багатьох років ка­фед­ра комплектувалась представниками передових наукових шкіл із галузей математики, механіки, кібернетики, економіки та педагогіки. Тому її науковий потенціал надзвичайно потужний та розмаїтий.

Викладачами ка­фед­ри лише за останні п’ять років опубліковано дві великі наукові монографії, понад 100 наукових статей, зроблено 15 доповідей на наукових конференціях. Докторську дисертацію захистила проф. Т. В. Блудова. Кандидатами економічних наук стали О. І. Неня, О. М. Тертична та О. О. Мельник.

Ка­фед­ра проводить активну наукову, методичну, суспільну та виховну роботи. Особлива увага надається методиці проведення лекцій і практичних занять, індивідуальній роботі зі студентами, вдосконаленню навчальної програми, її зв’язку з потребами інших навчальних дисциплін та практичною діяльністю економістів, поточному та підсумковому контролю знань студентів, підвищенню їх успішності.

Напрямами наукових досліджень ка­фед­ри є:

1. Дослідження, стійкість і чисельно-аналітичні методи побудови розв’язків диференційних та інтегральних рівнянь із застосуванням ЕОМ.

2. Дослідження стійкості розв’язків диференційних і різницевих рівнянь з детермінованими або випадковими коефіцієнтами.

3. Оптимізація лінійних динамічних систем.

4. Дослідження стійкості та оптимізація розв’яз­ків лінійних і нелінійних диференціальних рівнянь з детермінованими або випадковими ­коефіцієнтами.

6. Синтез оптимального керування для лінійних динамічних систем з детермінованими або випадковими коефіцієнтами.


Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: к.ф.-м.н., доц. І. Ф. Греджук, ст. викл., к.ф.-м.н. О. М. Горохова, ст. викл. Ж. В. Луцишина,
к.ф.-м.н., доц. Г. М. Черніс, к.ф.-м.н., доц. О. О. Мельник, к.пед.н., доц. В. Д. Стасюк, ст. викл. З. І. Беттяр, к.ф.-м.н., доц. О. В. Магда, к.пед.н., доц. С. М. Григулич, к.ф.‑м.н., доц. О. М. Тертична, к.ф.-м.н., доц. М. Г. Семейко, к.ф.-м.н., доц. Ю. В. Шушарін; другий ряд: д.е.н., к.ф.‑м.н.,
проф. Т. В. Блудова, к.т.н., доц. О. І. Лютий, к.пед.н., доц., к.ф.-м.н., доц. Т. М. Семенченко, к.ф.‑м.н., доц. О. Н. Тузов, заст. зав. каф., к.ф.-м.н., доц. В. П. Лісовська, к.ф.-м.н., доц. О. І. Неня, зав. каф., к.ф.-м.н., проф. О. І. Макаренко, к.ф.-м.н., доц. В. Г. Овсієнко, к.ф.-м.н., доц. Т. В. Манжос, к.ф.‑м.н., доц. А. Б. Кулик, к.е.н., доц. О. О. Случинський

 

Ка­фед­рА РЕГІОНАЛІСТИКИ І ТУРИЗМУ


ОЛЬШАНСЬКА
Олександра Володимирівна
Завідувач ка­фед­ри, доктор економічних наук, професор

О. В. Ольшанська — завідувач ка­фед­ри.

Народилася у 1964 р. в м. Києві. У 1987 р., після закінчення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, почала працювати на ка­фед­рі регіональної економіки і туризму КНЕУ ім. В. Гетьмана. Заочно навчалася в аспірантурі Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України.

У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію. У 2004 р. їй присвоєно вчене звання доцента ка­фед­ри.

Обіймаючи цю посаду, здійснювала наукові дослідження з проблем формування та розвитку агросоціальної системи України та її регіонів, працювала над підготовкою докторської дисертації, тему якої було затверджено у 2008 р. Вченою радою КНЕУ ім. В. Гетьмана.

У 2014 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. У 2015 р. отримала вчене звання професора ка­фед­ри регіональної економіки і туризму.

У грудні 2008 р., за рекомендацією ка­фед­ри та згідно з Рішенням Вченої ради університету, Олександру Володимирівну було обрано на посаду завідувача ка­фед­ри. За цей час під її керівництвом було розроблено нову редакцію програми навчальної дисципліни «Регіональна економіка» та підготовлено її навчально-методичне забезпечення; на різних факультетах університету впроваджено низку нових вибіркових дисциплін: «Управління регіональним розвитком», «Просторова організація економіки», «Управління природокористуванням», «Соціально-економічний розвиток регіону», «Регіонально-просторовий розвиток економіки»; підготовлено шість навчальних посібників, з яких три отримали гриф Міністерства освіти і науки України.

З метою утвердження міжнародної репутації наукової школи з регіоналістики на ка­фед­рі було організовано та проведено три міжнародні науково-практичні конференції з проблем регіонального розвитку України, п’ять круглих столів з проблем викладання регіональної економіки. З 2010 р. на базі ка­фед­ри проводиться ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з регіональної економіки.

У 2015 р. під керівництвом Олександри Володимирівни було проліцензовано та відкрито нову спеціальність — 6.140103 «Туризм» у галузі знань 1401 «Сфера обслуговування».

О. В. Ольшанська є автором понад 90 наукових та навчально-методичних публікацій, які відображають коло її дослідницьких зацікавлень. У них творчо поєднуються наукові здобутки з навчальною практикою вищої школи. Активний організатор міжнародних наукових конференцій, учасник міжнародних круглих столів, присвячених концептуальним підходам щодо формування та функціонування національних і регіональних соціально-економічних систем, проблемам формування ефективної державної та регіональної політики в умовах геополітичної трансформації.


Ка­фед­ра регіональної економіки і туризму є однією з найстарших у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, має багату історію та визначні наукові традиції, потужний науково-педагогічний потенціал.

Історію ка­фед­ри започатковано в 1952 р., коли вона офіційно була затверджена як ка­фед­ра економічної географії та економічної історії. Тоді її очолив д.і.н., проф. І. І. Кравченко. Штат ка­фед­ри включав двох істориків — д.і.н., проф., І. І. Кравченка і к.і.н., доц. В. І. Петрусенка, а також трьох економістів-географів — к.г.н., доц. А. Л. Устінову і старших викладачів — М. А. Валяшко та П. С. Пригоду.

Починаючи з 1960 р., коли Київський інститут народного господарства став провідним економічним вищим навчальним закладом України, на викладацьку роботу прийшло багато відомих учених. Зокрема, ряди ка­фед­ри економічної гео­графії та економічної історії поповнили широко знані у наукових колах не лише України, а й усього Радянського Союзу д.географ.н., проф. О. Т. Діброва, проф. Г. О. Кравченко, д.і.н., проф. В. О. Голобуцький.


Зліва направо: Є. А. Шмігельська, М. І. Фащевський,
О. Г. Богославець

У 1961 р. ка­фед­ру економічної географії та економічної історії було поділено на ка­фед­ру історії народного господарства та ка­фед­ру економічної географії. Ка­фед­ру економічної географії очолив к.е.н., проф. А. М. Григор’єв, за редакцією якого було видано підручник «Економічна географія Української РСР».

За час існування ка­фед­ри на посаді завідувача змінилось дев’ять осіб, з них перші два — спеціалісти з економічної історії, а решта сім — економісти-географи та економісти.

Після майже 14-річного завідування ка­фед­рою професора А. М. Григор’єва на цій посаді працювали: к.е.н., доц. Л. А. Устинова (1976–1981); д.г.н., проф. П. В. Волобой (1981–1985); д.г.н., проф. Ю. І. Пітюренко (1985–1988); д.е.н., проф., чл.-к. НАН України С. І. Дорогунцов (1988–2008).

У 1988 р., коли ка­фед­ру очолив С. І. Дорогунцов (за сумісництвом) — на той час голова Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, депутат Верховної Ради України, її було перейменовано на ка­фед­ру розміщення продуктивних сил.

У 2001 р. до складу ка­фед­ри було включено секцію безпеки життєдіяльності та цивільної оборони.

В останні роки значно посилилася співпраця ка­фед­ри з науково-дослідними інститутами економічного профілю НАН України. В межах співробітництва на ка­фед­рі викладали д.е.н., проф., акад. НАН України М. А. Хвесик, д.г.н., проф. М. І. Фащевський, д.е.н., проф. Т. А. Заяць, д.е.н., проф. Я. Б. Олійник. У 2010 р. на постійну роботу до ка­фед­ри перейшов д.г.н., проф. М. І. Фащевський. З 2014 р. на ка­фед­рі працює д.е.н., проф., акад. НАН України Б. М. Данилишин, який очолював Раду з вивчення продуктивних сил України НАН України у 2004–2008 рр., а в 2007–2010 рр. обіймав посаду міністра економіки України.

Характерною ознакою новітнього етапу розвитку економічної науки є посилення уваги до регіональних аспектів функціонування економіки, оскільки всі сучасні соціально-економічні та екологічні проблеми насамперед сконцентровані у регіональних господарських системах.

Відповідно до сучасних умов та згідно з напрямами реалізації «Державної стратегії регіонального розвитку України», а також враховуючи посилення регіональних аспектів регулювання економічного розвитку на період до 2015 р., в останній редакції освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальностями напряму «Економіка і підприємництво» у 2006 р. замість курсу «Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка» було введено як нормативну дисципліну курс «Регіональна еко­номіка».


Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: к.е.н., доц. О. К. Аблова, д.г.н., проф. М. І. Фащевський, зав. каф., д.е.н., доц. О. В. Ольшанська,
к.е.н., доц. І. В. Білоконь; другий ряд: к.е.н., доц. О. Г. Богославець, асист. Є. А. Шмігельська, ст. лаб. А. О. Васєчко, к.е.н., доц. Л. В. Громоздова, к.г.н., доц. К. Ф. Коценко, к.пед.н. Н. О. Бойко, асист. І. М. Лукаш; третій ряд: лаб. Ю. О. Семіног, к.т.н., доц. О. М. Панкратов,
ст. викл. В. П. Мірюк, ст. викл. П. В. Джог, ст. викл. О. Г. Ватутін

З 2008 р. ка­фед­ру очолює д.е.н., проф. О. В. Ольшанська. Під її керівництвом розроблено нову редакцію навчальної програми дисципліни «Регіональна економіка» та повністю оновлено навчально-методичне забезпечення. У 2009 р. ка­фед­ру розміщення продуктивних сил було перейменовано на ка­фед­ру регіональної економіки.

Основна мета ка­фед­ри полягає у поглибленні фундаментальної підготовки економістів, формуванні світоглядних ідей щодо об’єктивного характеру процесу регіоналізації господарства, наданні студентам глибоких знань, які в практичній діяльності дозволять гармонізувати систему «людина — суспільство — природа» та реалізувати на регіональному, національному й глобальному рівнях ідею стійкого розвитку — концепцію виживання людства.

У 2009–2015 рр. колектив ка­фед­ри організував проведення трьох міжнародних науково-практичних конференцій на тему «Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи». Участь у них брали понад 200 науковців, викладачів та молодих учених з більш як 20 областей України, представники наукових шкіл Бельгії, Польщі, Китаю, Білорусі, Казахстану та інших країн. За матеріалами цих конференцій вийшли збірники наукових статей.


За роботою: О. В. Ольшанська, І. М. Лукаш

З ініціативи ка­фед­ри з 2010 р. у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана проводиться ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з регіональної економіки, в якій щорічно беруть участь студенти понад 25 вишів України, що засвідчує значний інтерес студентства до проблем регіонально-просторового розвитку України.

Науково-дослідна робота ка­фед­ри регіональної економіки і туризму спрямована на дослідження актуальних проблем формування економіки регіонів України та регіональної економічної політики, розробку науково-методичних основ для вирішення екологічних проблем, а також вивчення найскладніших проблем просторового розвитку економіки України.

Ка­фед­ра співпрацює з багатьма науково-дослідними організаціями та установами, зокрема Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, Інститутом економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, Інститутом законодавства Верховної Ради України, Інститутом регіональних досліджень НАН України, Інститутом географії НАН України.

З ініціативи ка­фед­ри у 2013 р. університет приєднався до ­Асоціації регіональних досліджень (RSA) як форуму науковців та практиків у галузі економічних, соціальних та екологічних питань розвитку регіонів.

У 2014 р. на ка­фед­рі створено студентську науково-дослід­ницьку лабораторію з регіоналістики і просторового розвитку економіки з метою залучення талановитих студентів до активної участі в науково-дослідній, творчій та пошуковій роботі, що сприяє підвищенню їхньої професійної компетенції в галузі регіонального аналізу, визначенню конкурентних переваг і напрямів інноваційного розвитку регіонів України в контексті інтеграції у світовий економічний простір.

У цьому ж році ка­фед­ра ініціювала створення Інституту регіо­налістики як структурного підрозділу, що функціонує у складі єдиного навчально-наукового комплексу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Очолює інститут акад. НАН України Б. М. Данилишин.

Мета Інституту регіоналістики — проведення фундаментальних та прикладних міждисциплінарних досліджень, які синтезують просторовий підхід до соціально-економічних, природно-екологічних, політичних, історичних, культурних та інших аспектів регіонального розвитку, обґрунтування ефективної державної та регіональної політики в умовах геополітичної трансформації.


Засідання кафедри регіональної економіки і туризму

Інститут у межах своєї компетенції здійснює наукову, науково-організаційну та науково-педагогічну діяльність: складання та подання заявок на фінансування з Державного бюджету України прикладних тем із актуальних проблем соціально-економічного розвитку регіонів у сучасних умовах інтеграції України в світовий економічний простір; підготовка монографічних досліджень з проблем модернізації регіонального економічного простору України, формування інвестиційно-інноваційного потенціалу регіонів, їх зовнішньоекономічної діяльності, організація участі у різних формах транскордонного співробітництва; розроблення заходів щодо комерціалізації результатів наукових досліджень та трансферту продуктів інтелектуальної власності інституту; визначення критеріїв інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності регіонів України; співробітництво з вітчизняними і зарубіжними науково-дослідними інститутами та установами, участь у національних і міжнародних дослідницьких мережах, кластерах, асоціаціях.

Також у 2015 р. ка­фед­ра ініціювала створення спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій, а також відкриття аспірантури і докторантури за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

У 2015 р. ка­фед­ра отримала статус випускової з підготовки бакалаврів за спеціальністю «Туризм», набір на яку розпочався у 2015 р., а з 2016 р. ка­фед­ра готуває також бакалаврів зі спеціальності «Економіка» за двома новими спеціалізаціями — «Регіональна економіка і місцеве самоврядування» та «Екологічна економіка».

Сьогодні колектив ка­фед­ри здійснює наукову, навчально-методичну та організаційну роботу в напрямі актуалізації, генерування та популяризації знань із регіоналістики та проблем гармонізації соціо-еколого-економічного розвитку України, а також забезпечення її економіки висококваліфікованими фахівцями, компетентними у застосуванні новітніх форм організації діяльності туристичного бізнесу, фахівців з регіонального управління та місцевого самоврядування, екологічно безпечного господарюванння, здатних до системного аналізу складних соціально-економічних процесів та явищ.Ка­фед­рА ІНОЗЕМНИХ МОВ факультету маркетингу


ДРУЗЬ
Юрій Миколайович
Завідувач ка­фед­ри, кандидат педагогічних наук, доцент

Ю. М. Друзь — завідувач ка­фед­ри.

Народився у 1963 р. У 1991 р. став випускником Київського державного педагогічного інституту іноземних мов.

З 1994 р. і до сьогодні працює в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. За цей час обіймав посади викладача, старшого викладача та заступника завідувача ка­фед­ри. З 1999 р. працює на посаді завідувача ка­фед­ри іноземних мов факультету маркетингу.

У 2000 р. Ю. М. Друзь захистив кандидатську дисертацію, а у 2001 р. здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У 2004 р. йому присвоєно вчене звання доцента ка­фед­ри іноземних мов. У цьому ж році закінчив магістратуру Київського національного економічного університету та отримав другу вищу освіту за спеціальністю «Маркетинг». Є автором 35 друкованих праць — 29 наукового і шість навчально-методичного характеру. Займається активною перекладацькою діяльністю, опублікував 20 перекладів, серед яких — документи європейських маркетингових організацій.

Юрій Миколайович ус­пішно поєднує наукову та адміністративну діяльність з викладацькою роботою. Як педагог, відзначається високим фаховим та науково-методичним рівнем. Викладає англійську та іспанську мови. Бере активну участь в науково-організаційній роботі ка­фед­ри та методичному забезпеченні навчального процесу.


Ка­фед­ра іноземних мов факультету маркетингу була створена в 1994 р. у результаті поділу ка­фед­ри іноземних мов фінансово-економічного факультету. Першим завідувачем ка­фед­ри була ст. викл. І. Ю. Кунатенко, з 1999 р. і до сьогодні її очолює к.пед.н., доц. Ю. М. Друзь.

Ка­фед­ра забезпечує викладання іноземних мов (англійської, французької, іспанської) на факультетах маркетингу, управління персоналом соціології та психології, економіки та управління, інформаційних систем і технологій. Також викладачі ка­фед­ри плідно працюють у відділенні довузівської підготовки. Нині здійснюється викладання таких дисциплін: «Іноземна мова», «Фахова іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування» та «Іноземна мова: професійна та академічна письменність».

На ка­фед­рі працюють 27 викладачів, з них вісім кандидатів наук, доцентів. Допоміжний персонал складає чотири особи. Ка­фед­ра має в своєму розпорядженні три лінгафонні кабінети, обладнані аудіо- та відеозасобами навчання. Колектив надзвичайно професійний, викладачі постійно підвищують свою кваліфікацію в різноманітних установах, організаціях та навчальних закладах України та світу.


На конференції «Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті», 2 березня 2016 р. Зліва направо: ст. викл. Н. І. Завідонова, ст. викл. З. А. Циганок, ст. викл І. О. Василенко, зав.каф., к.пед.н., доц. Ю. М. Друзь., ст. викл. Л. А. Люлька

Важливими напрямами роботи ка­фед­ри є: поліпшення якості викладання іноземної мови; інтенсифікація навчального процесу шляхом пошуку та впровадження нових форм та методів навчання із використанням сучасних технологій; удосконалення форм і методів контролю знань студентів; підвищення ефективності виховної роботи зі студентами; активізація науково-дослідної роботи.

Колектив ка­фед­ри постійно працює над вдосконаленням навчально-методичного забезпечення навчального процесу. За останні роки було розроблено низку нових робочих навчальних програм на основі компетентнісного підходу з дисципліни «Фахова іноземна мова» для спеціальностей, з якими працює ка­фед­ра, а також робочих навчальних програм з іноземної мови для нових спеціальностей, зокрема таких: «Комп’ютерні науки», «Системний аналіз», «Безпека інформаційних та комунікативних систем», «Інформаційні управляючі системи та технології», «Туризм», «Психологія», «Соціологія у сфері економіки», «Професійна освіта (­Економіка)».

З метою забезпечення ефективного засвоєння дисципліни постійно проводиться підготовка навчально-методичної літератури, розробка та вдосконалення завдань для поточного і підсумкового контролю, самостійної та індивідуальної роботи студентів.


Засідання кафедри іноземних мов

За роки існування ка­фед­ри іноземних мов як самостійної структурної одиниці при факультеті маркетингу, викладачами було підготовлено і видано понад 30 навчальних та навчально-методичних посібників, що активно використовуються у навчальному процесі. Підручник з французької мови для студентів-економістів О. Д. Колечко, В. Г. Крилової (1998) став переможцем конкурсної програми «Трансформація гуманітарної освіти в ­Україні».

Ка­фед­рою проводиться робота щодо запровадження у навчальний процес інноваційних засобів та методик навчання, що базуються на інформаційно-комунікативних технологіях. У результаті цієї роботи було розроблено навчально-методичні комплекси з дисцип­ліни «Іноземна мова» в середовищі Moodle.

Викладачі ка­фед­ри брали активну участь у всеукраїнському освітньому соціальному проекті «іLearn» громадської спілки «Освіторія» та команди Enactus КНЕУ, метою якого є надання рівних можливостей всім учням у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання; посіли перше місце серед українських команд і третє місце в Лізі всесвітнього кубку Enactus 2014, який відбувся в м. Пекіні (­Китай).

Ка­фед­ра плідно співпрацювала з Українською асоціацією маркетингу. В результаті такої співпраці Ю. М. Друзь підготував низку перекладів і підбірок матеріалів для журналу «Маркетинг в Україні», а також офіційний переклад директив та керівництв ESOMAR. Ст. викл. І. О. Василенко переклала книгу Філіпа Котлера та Карен Фокс «Стратегічний маркетинг навчальних ­закладів».

Важливим напрямом роботи ка­фед­ри є наукова діяльність. Колектив ка­фед­ри працює над виконанням наукової ка­фед­ральної теми «Іноземна мова як засіб інтегрування в світовий бізнес-простір». Викладачі ка­фед­ри регулярно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, публікують результати своїх досліджень в наукових журналах та збірниках.


Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: ст. викл. Л. І. Соловйова, викл. О. М. Парфенюк, ст. викл. І. О. Василенко, ст. викл. Н. І. Завідонова, зав. каф., к.пед.н., доц. Ю. М. Друзь, ст. викл. Т. П. Лавриненко, ст. викл. Л. М. Усенко; другий ряд: к.пед.н., доц. Н. О. Анісімова, ст. викл. Г. В. Вавілова, ст. викл. В. Г. Крилова, ст. викл. Г. Д. Туровська, к.пед.н., доц. Т. М. Гусак, к.ф.н., доц. І. В. Бочарова; третій ряд: ст. викл. З. А. Циганок, к.пед.н., доц. Г. М. Друзь, викл. І. Ю. Струтинська, ст. викл. Л. А. Люлька, ст. викл. А. І. Артеменко

 


Факультет інформаційних систем і технологій   |   Зміст   |   Факультет міжнародної економіки і менеджменту