ЛьвІвський нацІональний аграрний унІверситет. ЛІтопис випускникІв
 Снітинський
Володимир Васильович

Ректор Львівського національного
аграрного університету


Професор, доктор біологічних наук, академік Національної академії аграрних наук України, дійсний член Академії вищої освіти України,
член Нью-Йоркської академії наук,
заслужений діяч науки і техніки України


Ректор із випускниками
Н ародився 10 лютого 1948 р. на Тернопільщині. В 1972 р. став випускником Львівського зооветеринарного інституту (нині Національний університет ветеринарної медицини і біотехнологій ім. С. Гжицького), через рік вступив до аспірантури. Захистив кандидатську дисертацію в 1976 р. Свої наукові пошуки продовжив у 1978 р. як молодший науковий співробітник лабораторії вікової фізіології і біохімії Українського НДІ фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин. Упродовж 1980–1988 рр. Володимир Васильович — старший науковий співробітник лабораторії вікової фізіології і біохімії, із 1988 р. завідує лабораторією нейрогуморальної регуляції (1988–1993). У 1989 р. захистив докторську дисертацію. Протягом 1993–1998 рр. працював директором Інституту фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин УААН та Інституту землеробства і біології тварин УААН.

Нагороду від Папи Римського Бенедикта ХVІ
ректорові ЛНАУ вручає Єпископ Михаїл Колтун
У 1998 р. призначений ректором Львівського державного аграрного університету. З перших днів своєї роботи В. В. Снітинський розгорнув активну діяльність з оновлення та реконструкції навчального закладу, ремонту всіх навчальних корпусів, кардинального вдосконалення та модернізації навчального процесу, налагодження співпраці із закордонними науковими та навчальними закладами тощо. Володимир Васильович згуртував навколо себе весь колектив, зумів стати для нього справжнім лідером.
Завдяки цілеспрямованості та наполегливості ректора, академіка НААНУ В. В. Снітинського Львівський державний аграрний університет став одним із найпотужніших і найвідоміших навчальних закладів та здобув загальнодержавне і міжнародне визнання. Як результат значних досягнень у 2008 р. університету надано високий статус національного.
Здобутком Володимира Васильовича як керівника є динамічний розвиток університету. ЛНАУ постійно займає високі позиції в рейтингах вищих аграрних закладів освіти ІІІ–IV рівнів акредитації, став активним учасником Болонського процесу, запровадивши кредитно-модульну систему навчання, вступив до Великої хартії університетів. Також було відкрито сім нових кафедр; кількість спеціальностей, за якими проводиться підготовка фахівців, збільшилася з восьми до 19. Сьогодні у структурі університету — вісім коледжів, створено п’ять навчально-наукових інститутів, Навчально-науково-дослідний центр, Новаційний центр. Кількість студентів зросла вп’ятеро, значно покращилася якість підготовки фахівців. Налагоджено тісні контакти з науковими товариствами та навчальними закладами Англії, Німеччини, Франції, Польщі, Росії, Білорусі, Чехії, Словаччини, Сирії, США та багатьох інших країн. Сформовано комплексну наукову тематику, університет почав готувати вдвічі більше кадрів вищої кваліфікації. Суттєво зросла кількість виданих в університеті підручників, навчальних посібників, наукових робіт і навчально-методичних розробок.

Виступ ректора ЛНАУ, академіка НААНУ
В. В. Снітинського
З ініціативи В. В. Снітинського у ЛНАУ відкрито три музеї (C. Бандери, Є. Храпливого, історії університету). Власними силами споруджено студентську церкву Святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Вдосконалено навчально-виховну роботу, студентське самоврядування, художню самодіяльність і спорт. Закономірно, що студенти університету — активні учасники наукового, суспільно-громадського та духовно-культурного життя не лише в навчальному закладі, а й за його межами, а випускники — висококваліфіковані фахівці-аграрії, що якнайкраще репрезентують свою альма-матер як в Україні, так і за кордоном.
Володимир Васильович — керівник, організатор, педагог, господар та науковець. Надбанням наукової школи академіка НААНУ В. В. Снітинського є четверо докторів та понад 30 кандидатів наук. Він — автор понад 600 друкованих праць (зокрема шести монографій), член спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій за спеціальністю «Біохімія», член експертної комісії в Комітеті з державних премій України в галузі науки і технологій, заступник голови Державного західного наукового центру НАНУ і Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, голова відділення біологічних, медичних і аграрних наук та секції сільськогосподарських наук, член центральних рад Українського біохімічного та фізіологічного товариств.

Художні колективи ЛНАУ — переможці
Всеукраїнського фестивалю художніх
колективів аграрних вищих навчальних
закладів «Софіївські зорі»
Плідна праця Володимира Васильовича Снітинського в галузі аграрної науки та освіти й виховання молоді високо оцінена державою та церквою. Про це свідчать відзнаки та нагороди, серед яких: орден «За заслуги» ІІІ та ІІ ступенів, Почесна грамота Верховної Ради України, ордени Св. Архістратига Михаїла, Св. Андрія Первозваного, Св. Володимира Великого, Св. Юрія Переможця, Св. Кирила і Мефодія та Висока відзнака Папи Римського Бенедикта ХVI.
Життєве кредо Володимира Васильовича — «З любов’ю до людей, з вірою в Україну». Як справжній патріот він уболіває за рідний народ та державу, тому свою діяльність спрямовує на розвиток української освіти та науки, виховання високих моральних чеснот та національно-патріотичних переконань у молоді, розбудову тих інституцій, які він очолює, на утвердження високого покликання народу-хлібороба бути правдивим і мудрим господарем на своїй землі.

Логос Україна      << Директори Рільничої школи та Академії рільництва в Дублянах      [ зміст ]      Боярчук Віталій Мефодійович >>