ЛьвІвський нацІональний аграрний унІверситет. ЛІтопис випускникІв
 Боярчук
Віталій Мефодійович

Перший проректор

Професор

Н ародився 31 жовтня 1955 р. у с. Фусів Сокальського району Львівської області. В 1962–1966 рр. навчався у Фусівській початковій школі, а в 1966–1972 рр. — у Княжівській середній школі.
У 1972–1977 рр. здобував освіту на факультеті механізації сільського господарства у Львівському сільськогосподарському інституті.
Після завершення навчання у 1977 р. працював старшим інженером із ремонту в колгоспі «Росія» Сокальського району Львівської області. Протягом 1980–1983 рр. В. М. Боярчук — аспірант кафедри ремонту машин Львівського сільськогосподарського інституту, а з 1983 р. — викладач цього ж інституту. В 1988 р. у Білоруській сільськогосподарській академії Віталій Мефодійович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями «Механізація сільського господарства» й «Експлуатація, відновлення та ремонт сільськогосподарської техніки». Вчене звання доцента отримав у 1995 р., а звання професора — у 2011 р.
Упродовж 1991–1993 рр. В. М. Боярчук — заступник декана факультету механізації сільського господарства. У 1997 р. призначений на посаду начальника навчальної частини Львівського державного аграрного університету. З 2002 р. — проректор із навчальної роботи, а за три роки — перший проректор Львівського національного аграрного університету.
Із 2002 р. В. М. Боярчук завідує кафедрою енергетики (за сумісництвом), є членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертації за спеціальностями: «Управління проектом та програмами», «Машини, процеси та засоби механізації сільського господарства». З 2003 р. працює у Навчально-методичній комісії Міністерства освіти і науки України з напряму «Механізація та електрифікація сільського господарства».
Наукова робота Віталія Боярчука спрямована на вирішення проблем використання відновлювальних джерел енергії, енергозабезпечення, енергоощадження та енергоефективності в АПК. Під його керівництвом захищено п’ять кандидатських дисертацій.
Опублікував понад 200 наукових та навчально-методичних праць, зокрема чотири монографії, десять навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки України та Міністерства аграрної політики України, чотири стандарти вищої освіти.
У 2005 р. Львівський національний аграрний університет спільно з фірмою «AURORA WINDPOWER G.m.b.H» (Німеччина) заснували консорціум «Відновлювальна енергетика» під керівництвом В. М. Боярчука, на базі якого було створено навчально-наукову лабораторію відновлювальної енергетики і розроблено вітроенергетичну установку, яка успішно пройшла державні випробування у 2006 р.
Нагороджений трудовою відзнакою Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2001), трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак пошани» (2006) та почесними грамотами обласної державної адміністрації, Міністерства аграрної політики України і Міністерства освіти і науки України.

Логос Україна      << Снітинський Володимир Васильович      [ зміст ]      Лопушняк Василь Іванович >>