ЛьвІвський нацІональний аграрний унІверситет. ЛІтопис випускникІв
 Лопушняк
Василь Іванович

Проректор із наукової роботи

Кандидат сільськогосподарських наук,
в. о. професора. Завідувач кафедри ґрунтознавства,
землеробства та агрохімії,
член Всеукраїнського товариства
агрохіміків і ґрунтознавців

Н ародився 1966 р. у Заліщицькому районі Тернопільської області. Після служби у Збройних силах у 1986 р. вступив на агрономічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту.
У 1991 р. отримав диплом спеціаліста за фахом «Вчений агроном» і продовжив наукову діяльність, захистивши у 1997 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.
Трудову діяльність В. І. Лопушняк розпочав у 1991 р. на посаді асистента. Згодом отримав посаду старшого викладача Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій ім. С. З. Гжицького.
У 1997 р. стажувався у Вищій сільськогосподарській школі Франціско-Йозефінум (м. Візельбург, Австрія) та в агровиробничих структурах Нижньої Австрії, а в 2000 р. — у вищих навчальних закладах і агроформуваннях провінцій Манітоба, Саскатчеван, Альберта (Канада). За програмою підготовки «Функціонування та розвиток служби дорадництва «Extension» Василь Іванович навчався у Саскатчеванському університеті (м. Саскатун, Канада).
Із 2000 р. В. І. Лопушняк — доцент кафедри ґрунтознавства, землеробства та агрохімії Львівського національного аграрного університету. З 2003 р. завідує цією кафедрою і водночас протягом 2002–2007 рр. керує навчальною частиною. У лютому 2009 р. призначений проректором із наукової роботи університету й обраний членом навчально-методичної комісії з питань міжнародного співробітництва Науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрної політики та продовольства України.
В. І. Лопушняк — член Міжнародного наукового комітету та відповідальний секретар Міжнародного організаційного комітету щорічного науково-практичного форуму «Наукові і практичні аспекти агропромислового виробництва та розвитку сільських територій», заступник головного редактора фахового видання «Вісник Львівського національного аграрного університету», відповідальний редактор щорічника «Каталог інноваційних розробок вчених ЛНАУ». З його ініціативи створено інноваційну структуру — Центр передового досвіду «Ресурсоощадні системи удобрення сільськогосподарських культур».
Василь Іванович — член Всеукраїнського товариства ґрунтознавців і агрохіміків, учасник трьох міжнародних проектів за програмою «Tempus», присвячених впровадженню Європейської кредитно-трансферної системи та модернізації системи управління навчальним процесом за умов входження у Європейський простір вищої освіти та Європейський дослідницький простір. Як один із розробників системи моніторингу якості навчання «Модуль», сприяв впровадженню системи менеджменту навчальних курсів «Moodle» у навчальний процес ЛНАУ. Неодноразово із робочими візитами відвідував провідні виші аграрного профілю та агропромислові підприємства Канади, Франції, Італії, Німеччини, Австрії, Угорщини, Польщі, Білорусі.
Василь Лопушняк — автор і співавтор понад 150 наукових та науково-методичних праць, із них п’ять навчальних посібників та дві монографії. За результатами НДР отримав два патенти на корисні моделі. З 2009 р. керує аспірантами і здобувачами за спеціальністю «Агрохімія». Основні напрями його наукових досліджень: охорона ґрунтів та технології підвищення їх родючості; сучасні стратегії удобрення сільськогосподарських культур у сівозмінах; реалізація основних положень Болонської декларації в системі вищої освіти України; функціонування і розвиток системи аграрного дорадництва; інноваційна діяльність вищих навчальних закладів і трансфер технологій.
Нагороджений трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики України «Відмінник аграрної освіти» ІІІ ст., грамотами Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики України, Львівської обласної державної адміністрації, почесними дипломами щорічних міжнародних виставок «Освіта в Україні», «Сучасні навчальні заклади», «Агро 2009–2011».

Логос Україна      << Боярчук Віталій Мефодійович      [ зміст ]      Онисько Стефанія Михайлівна >>