ЛьвІвський нацІональний аграрний унІверситет. ЛІтопис випускникІв
 Онисько
Стефанія Михайлівна

Проректор із науково-педагогічної роботи

Кандидат економічних наук,
професор. Заслужений працівник
освіти України

Н ародиался 25 вересня 1953 р. у м. Жовква Львівської області. В 1974 р. закінчила Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік в сільському господарстві», отримавши кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку. Згодом захистила кандидатську дисертацію на тему «Ефективність використання основних виробничих фондів та її підвищення у спеціалізованих молочних господарствах Західного Полісся».
Трудову діяльність розпочала у 1975 р.: спершу обіймала посаду бухгалтера у колгоспі ім. Шевченка Жовківського району Львівської області, а потім — головного бухгалтера Львівського обласного управління харчової промисловості.
З 1977 р. Стефанія Михайлівна працює у Львівському сільськогосподарському інституті. Тут вона пройшла шлях від асистента, доцента, завідувача кафедри фінансів і кредиту до проректора з науково-педагогічної роботи. В 2007 р. їй присвоєно вчене звання професора. С. М. Онисько — відомий учений у галузі аграрної економіки. Її дослідження дозволили поглибити результати теоретичних і методологічних основ ефективності аграрної економіки, вдосконалити методику аналізу показників.
Стефанія Михайлівна розробила низку рекомендацій з організації розрахункових відносин сільськогосподарських підприємств за реалізовану продукцію та отримані послуги і вдосконалення розрахунків із державними цільовими фондами, з удосконалення системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, з організації іпотечного кредитування АПК та механізму екологічного страхування тощо. Її наукові розробки широко використовують органи державного управління під час формування програм соціально-економічного розвитку села.
С. М. Онисько створила власну наукову школу, опублікувала понад 200 наукових та науково-методичних робіт, є автором 11 наукових монографій, трьох підручників із грифом Міністерства освіти і науки України, програми з дисципліни «Міжнародні фінанси» для підготовки бакалаврів за напрямом «Міжнародна економіка» закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. Під її науковим керівництвом захищено сім кандидатських дисертацій та підготовлено до захисту ще п’ять. Читає лекційні курси «Фінанси підприємств», «Фінансова санація та банкрутство підприємств» і «Міжнародні фінанси» для студентів економічного факультету, факультету заочної освіти та Інституту післядипломного навчання.
Стефанія Онисько — член науково-методичної комісії із заочної форми навчання науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрної політики України, науково-методичної ради та вченої ради Львівського національного аграрного університету. Як проректор із науково-педагогічної роботи вона докладає багато зусиль для вдосконалення організації навчально-методичної та наукової роботи університету. Очолювала перехід вишу на кредитно-модульну систему організації навчального процесу. Сьогодні працює над запровадженням в університеті дистанційної форми навчання.
За вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти Стефанія Михайлівна нагороджена відзнаками «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ст. та «Знак пошани», в 2009 р. їй присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Логос Україна      << Лопушняк Василь Іванович      [ зміст ]      Мандюк Тетяна Зеновіївна >>