Добрянський
Іван Михайлович

Декан факультету будівництва та архітектури

Завідувач кафедри будівельних конструкцій,
академік Академії будівництва України,
кандидат технічних наук, професор

Н ародився 8 вересня 1961 р. на Львівщині. В 1982 р. вступив на інженерно-будівельний факультет Львівської політехніки. З 1985 р. за відмінне навчання, наукову роботу та активну участь у громадському житті вишу отримував іменну стипендію. У 1987 р. із відзнакою закінчив інститут за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» й залишився працювати на кафедрі будівельних конструкцій на посаді викладача-стажиста. З 1988 по 1991 р. навчався в аспірантурі Львівської політехніки, а в лютому 1992 р. захистив кандидатську дисертацію.
Упродовж 1992–1995 рр. — асистент, старший викладач кафедри інженерного забезпечення будівництва Львівського державного сільськогосподарського інституту. 5 жовтня 1995 р. І. М. Добрянському присвоєно вчене звання доцента. Працюючи на кафедрі, обіймав посади заступника декана з роботи з іноземними студентами, заступника завідувача кафедри, голови методичної комісії факультету.
Згодом Іван Михайлович продовжив навчання і в 2007 р. закінчив економічний факультет Львівського державного аграрного університету за спеціальністю «Менеджмент організацій».
З квітня 2000 р. обіймає посаду декана факультету будівництва та архітектури Львівського національного аграрного університету, є членом ректорату і вченої ради університету.
Із 2003 р. — завідувач кафедри будівельних конструкцій, в. о. професора, а з травня 2003 р. — академік Академії будівництва України.
І. М. Добрянський завершує роботу над докторською дисертацією, керує науковою роботою аспірантів. Під його керівництвом уже захищено дві кандидатські дисертації і готуються до захисту ще шість.
Опублікував понад 140 наукових та навчально-методичних праць, із них 16 навчальних посібників та авторський винахід. Автор проектів багатьох християнських церков та інших будівель, керівник проектів «Млин помолу каменю потужністю 120 тонн/год» та «Пакувальне відділення сипких матеріалів потужністю 100 тонн/год», науково-дослідної госпдоговірної та держбюджетної тематики, експерт з оцінки нерухомості, керівник групи з технічної експертизи будівель і споруд.
У 2001 р. нагороджений грамотою Кабінету Міністрів України. Патріарх Української православної церкви Філарет відзначив його діяльність медаллю «2000-ліття Різдва Христового», Благословенною Грамотою, орденом Архістратига Михаїла за благодійництво і церковні заслуги та орденом Христа Спасителя. У 2006 р. нагороджений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення».

Факультет будівництва та архітектури


Історія факультету будівництва та архітектури розпочинається з 60-х років XX ст. На той час проводилася масштабна розбудова сіл: складалися генеральні плани, зводилися об’єкти сільськогосподарського виробництва, громадських будівель і споруд, житлових будинків. Проте архітектурні виші та факультети не готували потрібних спеціалістів. Відтак відкриття відповідного факультету Львівського сільськогосподарського інституту було зумовлене потребою в архітекторах у галузі сільського господарства.

ЛЕСЕЧКО
Мирон Дмитрович
Декан (1981–1995),
д. е. н., професор

СОЛОМІН
Юрій Федорович
Декан (1975–1981),
к. т. н., доцент

БАЗАРНИК
Іван Васильович
Декан (1971–1975),
доцент
У Львові ініціаторами створення архітектурного факультету при сільськогосподарському інституті стали: правління Львівської організації Спілки архітекторів України, Львівське обласне управління у справах будівництва та архітектури, керівництво області та Львівського сільськогосподарського інституту. Завдяки їхній ініціативі у ЛСГІ в 1965 р. було відкрито архітектурне відділення зі спеціальністю «Архітектура сільських населених місць».
Протягом 1965–1968 pp. підготовка архітекторів проводилася на базі кафедри планування сільських населених місць. Навчальний процес забезпечували досвідчені фахівці та педагоги: доценти І. Базарник, С. Соколов, Г. Леонов, Т. Магазинщиков, Т. Єгорова, ст. викладач О. Кульчицький, Ю. Шульга, І. Тарасюк. Залучали також відомих фахівців: мистецтвознавців, художників, скульпторів, провідних конструкторів львівських філій таких організацій, як «Діпроміст» і «Укрсільбуд». У 1968–1969 pp. штат кафедри поповнила група спеціалістів-практиків, серед яких — землевпорядник-планувальник М. Лесечко, архітектор В. Мансвєтов, художник М. Рожко, будівельники А. Ярошенко та І. Левчук.
У зв’язку зі збільшенням щорічного набору студентів виникла потреба у створенні профільних кафедр. У 1969 р. вчена рада Львівського сільськогосподарського інституту прийняла відповідне рішення, й у квітні 1970 р. за наказом Міністерства сільського господарства архітектурне відділення було реорганізоване в архітектурний факультет, першим деканом якого став відомий львівський архітектор, доцент I. Базарник. Провідними на факультеті у той час були кафедри сільськогосподарської архітектури і планування та забудови сільських населених місць.
Упродовж 1972–1982 pp. на базі факультету формується перша в Україні регіональна школа архітектури села, яка за якістю підготовки спеціалістів досягла рівня кращих шкіл країни. Висока якість підготовки щорічно підтверджувалася на конкурсах дипломних проектів — як всеукраїнських, так і міжнародних (Мадрид, Варшава, Монреаль). У цей час професорсько-викладацький склад поповнили доценти Л. Любчик, В. Усов, старший викладач М. Ілку, асистенти Є. Бродович, О. Боднар, В. Балюк, В. Отрошко. У 1975 р. деканом факультету обрано доцента Ю. Ф. Соломіна.
Із 1977 р. факультет розширено і розпочато навчання за спеціальністю «Сільськогосподарське будівництво».

Лесині читання на факультеті
(до 140-річчя від дня народження Лесі Українки)
У зв’язку з розвитком факультету на кафедру сільськогосподарської архітектури прийшли кандидат технічних наук В. Барабаш, кандидати економічних наук Н. Уманська і Ю. Хома, ст. викладач Р. Козак, а на кафедру планування сільських населених місць — кандидати технічних наук Л. Козачок та П. Вівчар. У березні 1980 р. деканом факультету обрано кандидата економічних наук, доцента М. Лесечка.
Викладачі факультету постійно брали участь у державних програмах наукових досліджень, спрямованих на покращення сільського розселення, планування і забудови та зовнішнього облаштування сільських населених міст. Це було надзвичайно важливо для Західної України, адже враховувалися особливість ландшафту, елементи традиційної житлової та культової забудови, наявність пам’яток архітектури й культури. Дослідження проводили в активній співпраці з науково-дослідними інститутами. Було розроблено рекомендації з удосконалення систем розселення (апробовані в районах Івано-Франківської та інших областей), урахування особливостей і вдосконалення планування сіл у приміських зонах великих міст (під керівництвом «Укрдіпроцивілсільбуд», Київ), покращення планування сільських населених місць, розміщення та забудови виробничих центрів. Використання цих рекомендацій проектними організаціями сприяло підвищенню якості проектних рішень та ефективності сільськогосподарського виробництва.

Проект церкви для Міжрегіональної академії
управління персоналом у м. Трускавець
Львівської області
(керівник проекту — к. т. н. І. М. Добрянський,
архітектори А. В. Степанюк, О. Т. Собко)
Теоретично і практично (в курсових та дипломних проектах) було відпрацьовано екологічно, історично й етнографічно обґрунтовані принципи, типи та риси сучасно-традиційної композиції громадських центрів сіл, перспективних серій малоповерхового житла та малих архітектурних форм, які пізніше стали типологічною та художньо-композиційною основою архітектурно-планувальних рішень сільських поселень. Розроблено номенклатуру і нормалі до складу львівської серії малоповерхового житла з ескізними прикладами будинків та наборів малих архітектурних форм для різних мікрорегіонів.
У всіх наукових дослідженнях брали активну участь студенти факультету. Їхні рекомендації та приклади у дипломному й договірному проектуванні факультету вплинули на роботу проектних інститутів та на творчу спрямованість перебудови сіл Галичини, особливо на створення показових громадських центрів сіл Вузлове, Білий Камінь, Борщовичі, П’ятничани та інших. Серед сотень випускників факультету — учасники перебудови сіл України, обласні архітектори, керівники майстерень, районні архітектори, архітектори, провідні проектанти інститутів, учені.
У 1990 р. було проведено докорінну реорганізацію факультету. В результаті сформовано три випускові кафедри: архітектури та планування сільських населених місць; будівельних конструкцій; технології та організації будівництва; крім того, три загальноосвітні кафедри: вищої математики, українознавства, фізики (яка перебувала у складі факультету до 1995 р.).
У 1995 р. деканом обраний кандидат архітектури, доцент I. Черняк, а з 2000 р. — кандидат технічних наук, професор І. Добрянський. Заступником декана від часу створення факультету до 1995 р. був ст. викладач I. Тарасюк, згодом — доцент В. Білозір, а з 2000 р. — доцент А. Степанюк.
Понад сорок років факультет будівництва та архітектури здійснює підготовку висококваліфікованих інженерів-будівельників та архітекторів. Свої знання і досвід студентам передають вісім докторів наук, професорів (зокрема три академіки галузевих академій) та 34 кандидати наук, доценти.
На факультеті функціонує шість кафедр: чотири спеціальні й дві загальноосвітні:
– архітектури та планування сільських поселень (завідувач — професор С. М. Серветник);
– будівельних конструкцій (кандидат технічних наук, професор І. М. Добрянський);
– технології та організації будівництва (кандидат технічних наук, доцент А. В. Мазурак);
– дизайну архітектурного середовища сільських поселень (кандидат технічних наук, доцент Н. С.Савчак);
– вищої математики (доктор фізико-математичних наук, професор Ю. І. Ковальчик);
– українознавства (в. о. доцента А. М. Куза).
Кафедри факультету налагодили зв’язки із провідними будівельними та архітектурними школами Австрії, Німеччини, Канади, Англії, Словаччини, Польщі, Латвії, Росії, Європейською асоціацією шкіл планування (AESOP), Міжнародною спілкою міських та регіональних планувальників (ISOCAEP), Інститутом досліджень «Схід–Захід» (IEWS), а також із науково-дослідними, проектними і виробничими установами регіону.
Навчальні плани передбачають скорочення терміну навчання для учнів училищ, технікумів і коледжів, що входять до складу навчально-науково-методичного комплексу Львівського національного аграрного університету. Суттєво переглянуто і модернізовано навчальні плани і програми за зразком кращих світових вищих навчальних закладів.

Початок будівництва храму у студентському
містечку, 2007 р. Зліва направо: к. е. н., доцент
О. Я. Микула, к. т. н., професор, декан
будівельного факультету І. М. Добрянський,
к. с.-г. н., доцент, проректор ЛНАУ В. Т. Хмиз,
в. о. доцента кафедри архітектури А. В. Степанюк
Забезпечення навчально-лабораторними приміщеннями дає змогу на високому методичному рівні проводити лабораторні та практичні заняття, практикуми й наукові дослідження, активно використовуючи при цьому комп’ютерну техніку, якою на факультеті обладнано чотири аудиторії.
Для підвищення конкурентноздатності випускників факультету на ринку праці в умовах реструктуризації сільського будівництва та забезпечення потреби у фахівцях широкого спектру спеціальностей запроваджено ступеневу систему підготовки кадрів: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Реалізовуються нові концепції фундаментальної підготовки зі спеціальностей: «Архітектура будівель і споруд», «Промислове та цивільне будівництво», «Дизайн архітектурного середовища».
Щоб сформувати якісний склад студентів різних спеціальностей деканат і кафедри факультету проводять відповідну профорієнтаційну роботу. Зокрема створено постійну комісію з профорієнтаційної роботи, яка працює у різних областях і районах, обласних і районних управліннях сільського господарства, районних відділах освіти, навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації, що входять до ННВК Львівського національного аграрного університету.
На основі навчальних програм кафедр розробляються робочі, які затверджує методична комісія факультету будівництва та архітектури. У них враховуються поточні зміни у проектуванні, будівництві, архітектурній теорії та містобудівельній практиці тощо. Всі програми періодично проходять перевірку на відповідність вимогам сучасної аграрної політики України, рішень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, а також змінам, що відбуваються у Державному комітеті містобудування України. Під час лекцій та лабораторно-практичних і семінарських занять викладачі орієнтуються на новітні досягнення вітчизняної та зарубіжної архітектури, ситуацію у будівельній індустрії агропромислового комплексу України, висвітлюють відповідні нормативні документи, які ухвалює Держкоммістобудування України та інші керівні органи.

Ветерани факультету на святкуванні
150-річчя ЛНАУ. Зліва направо: д. т. н, проф.
Ф. Є. Клименко, к. е. н., доц. Р. В. Козак
Кафедри факультету будівництва та архітектури мають свої філіали на будівельних підприємствах області, й заняття в умовах виробництва дають змогу покращити практичну підготовку студентів. Про її високий професійний та загальний рівень свідчать позитивні відгуки керівництва цих підприємств.
У навчальному процесі широко використовують комп’ютерну техніку — для підвищення якості виконання лабораторних, курсових і дипломних робіт, достовірності отриманих значень, зростання рівня поінформованості, створення баз даних, ведення тест-контролю знань студентів.
На кафедрах факультету проводять роботу з активізації наукових досліджень студентів, зокрема діє більше десяти наукових гуртків, у яких систематично займаються майбутні фахівці.
Збільшилася кількість курсового та дипломного проектування на замовлення. Студенти та дипломники виконують проекти реальних об’єктів будівель та споруд, що дає змогу підвищити професійний рівень та набути навиків проектної роботи. Значна кількість студентських робіт відзначена на конкурсі архітектурних та художніх шкіл, Всеукраїнській фаховій і предметній олімпіаді.
Велику увагу на факультеті приділяють розширенню міжнародної наукової співпраці всіх спеціальних кафедр. Вдалі приклади мають кафедри архітектури і планування сільських поселень, будівельних конструкцій, технології та організації будівництва.

Перший день навчального року на факультеті
починається з літургії у студентському храмі
Науково-дослідна робота викладачів зосереджена на дослідженнях із державної та госпдоговірної тематик. Її результатом стає захист дисертацій, публікація монографій, підручників, навчальних посібників і статей. Викладачі факультету — учасники наукових конференцій у Польщі, Чехії, Ізраїлі.
На факультеті створені належні умови для продовження гуманітарної освіти і всебічного розвитку майбутніх фахівців — архітекторів, дизайнерів та будівельників. Основну увагу спрямовано на формування у студентів відповідальності за навчання, працелюбності й високої моральності як важливих чинників ментальності української нації.

Кафедра архітектури та планування сільських поселень
Протягом 1965–1969 рр. підготовка архітекторів здійснювалася на базі кафедри планування сільських населених місць (завідувач — доцент Ю. Ф. Соломін). У 1970 р. відкрито кафедру сільськогосподарської архітектури (доцент С. М. Соколов). У 1983 р. її перейменували на кафедру будівництва та архітектури сільських будівель (доцент А. Манн, пізніше — доцент В. М. Барабаш). У 1990 р. внаслідок реорганізації та об’єднання двох кафедр створено кафедру архітектури та планування сільських населених місць (Г. К. Лоїк, кандидат економічних наук, доцент, член-кореспондент Української академії архітектури). У подальші роки кафедру (з 2004 р. — архітектури та планування сільських поселень) очолювали: з 1997 р. — член-кореспондент Української академії архітектури А. В. Степанюк, з 1998 р. — доцент І. Я. Черняк, з 1999 р. — професор, заслужений художник України С. М. Серветник.

Нагородження футбольної команди
факультету — призера «Кубка ректора»
(у центрі зліва — декан факультету,
в.о. професора Іван Добрянський,
справа — ректор ЛНАУ, академік НААНУ
Володимир Снітинський)
Навчальний процес забезпечують досвідчені фахівці та педагоги: доктор технічних наук, професор М. М. Габрель, професор, заслужений художник України С. М. Серветник, кандидат архітектури, доцент Л. Б. Гнесь, член-кореспондент УААН, доцент А. В. Степанюк, кандидати архітектури О. І. Сільник, І. А. Березовецька, кандидат технічних наук, доцент С. С. Мергель, кандидат економічних наук Є. В. Фоменко, доценти В. Ю. Гризлюк, Л. Ю. Франків, Я. С. Серветник, старший викладач С. Ю. Дацюк, асистенти Р. Б. Партика, Г. П. Козак, Н. В. Савинець.
Школа архітектури села в Дублянах підготувала більше тисячі висококваліфікованих спеціалістів-архітекторів, які успішно працюють керівниками управлінь архітектури і містобудування, головними архітекторами, є науковцями у науково-дослідних проектних і навчальних установах.
На кафедрі створено самобутню школу церковного будівництва. Її представники вже спроектували та спорудили не один десяток храмів, а також працюють над теоретико-методологічними розробками в галузі церковної архітектури. Навчальний посібник «Основи проектування українських церков» та альбом-посібник «Проектування українських церков» — роботи науковців кафедри, які допомагають студентам та архітекторам під час проектування сучасних храмів, обґрунтування їх містобудівних та об’ємно-просторових рішень.
Основні теоретичні розробки (містобудівельних, архітектурно-просторових рішень будівництва та реконструкції сіл Західного регіону України), над якими працює кафедра архітектури та планування сільських поселень, такі: рекомендації складання місцевих правил забудови сільських населених пунктів та сільськогосподарських підприємств, зокрема селянських (фермерських) господарств; розробка принципів і прийомів архітектурно-планувальної реконструкції сільських поселень та архітектурно-просторової організації нових форм господарювання в агропромисловому комплексі України.

Науковий семінар на кафедрі архітектури та
планування сільських поселень. Зліва
направо: ст. викл. С. Ю. Дацюк, в. о. доцента
кафедри В. Ю. Гризлюк, к. т. н., доцент
С. С. Мергель, зав. кафедри, професор
С. М. Серветник, ст. викл. Р. Б. Партика
На основі цих напрацювань у співавторстві з Національним університетом біоресурсів і природокористування України виданий навчальний посібник «Розпланування та забудова території сільських населених пунктів і фермерських господарств».

Кафедра будівельних конструкцій
Кафедру засновано в 1970 р. у складі землевпорядного факультету. Першим завідувачем став доцент С. М. Соколов. У 1971 р. її введено до складу новоствореного архітектурного факультету, а в 1983 р. — до структури факультету сільськогосподарського будівництва.
Протягом 1982–1987 pp. кафедру очолював доцент А. В. Манн, а впродовж 1987–1994 pp. — доцент В. М. Барабаш. У 1994–2003 pp. завідувачем був заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії будівництва України та Міжнародної академії оригінальних ідей, доктор технічних наук, професор Ф. С. Клименко. Він сформував наукову школу з дослідження і розробки сталебетонних конструкцій підвищеної ефективності. Під його керівництвом виконано і захищено понад 40 кандидатських дисертацій, опубліковано більше 300 наукових праць.
У 2003 р. колектив кафедри очолив к. т. н., в. о. професора І. М. Добрянський, який керує дослідженнями з розробки аналітичної моделі надійності будівельних конструкцій при дії підвищених і високих температур.
Належний рівень підготовки спеціалістів-будівельників забезпечують висококваліфіковані працівники: доктори наук, професори Й. Й. Лучко, Р. Р. Левицький, Є. В. Хлобистов, кандидати наук, доценти В. М. Барабаш, В. В. Білозір, Ю. І. Боднар, Т. Б. Боднарчук, О. Т. Гнатюк, Р. В. Козак, Л. Д. Козачок, Ю. М. Фабрика, Р. А. Шмиг, старші викладачі Б. І. Боднарчук, А. Ю. Грицевич, асистент С. В. Нікіфоряк, завідувачі навчально-методичних лабораторій Я. І. Михалик, А. В. Височенко, лаборанти К. А. Шпік, О. І. Мазепа.

Колектив кафедри архітектури та планування сільських поселень.
Зліва направо: зав. кафедри, професор С. М. Серветник,
в. о. доц., к. арх. О. І. Сільник, ст. викл. С. Ю. Дацюк,
ст. лаб. О. М. Вітик, в. о. доц. Л. Ю. Франків, лаб. М. О. Дяченко,
в. о. доц. А. В. Степанюк, асист. Г. П. Козак,
зав. лаб. комп’ютерної графіки О. І. Кунак
Кафедра має сучасну матеріально-технічну базу, зокрема спеціалізовану лабораторію будівельних конструкцій та лабораторію автоматизованих систем проектування в будівництві.
Наукові дослідження колективу присвячені розробці ефективних конструкцій для сільського, промислового і цивільного будівництва. Результати цих досліджень впроваджено у виробництво на Добротвірському заводі «Буддеталь», Миколаїв-Львівському КБК, ДБК-2, заводі «Металіст» (м. Стрий) та інших підприємствах України і близького зарубіжжя.
Упродовж усього періоду навчання студенти опановують знання із 24 дисциплін, головними з яких є: «Будівельна механіка», «Будівельні конструкції», «Металеві конструкції», «Залізобетонні та кам’яні конструкції», «Конструкції з дерева та пластмас», «Основи і фундаменти», «Економіка будівництва», а також цикл дисциплін, пов’язаних із використанням ЕОМ у будівництві, реконструкцією та випробуванням будівель і споруд та ін.
Колектив кафедри активно покращує методичне забезпечення предметів, що викладаються. Вперше українською мовою видано підручник «Металеві конструкції» (автори Ф. Є. Клименко, Л. І. Стороженко, В. М. Барабаш). Із грифом Міністерства аграрної політики України видано навчальний посібник «Інженерна комп’ютерна графіка» (В. М. Боярчук, І. М. Добрянський, В. М. Барабаш, Р. А. Шмиг). У доробку кафедри — короткий термінологічний словник-довідник із геодезії, землеустрою та будівництва, понад 12 навчальних посібників із використання ЕОМ у будівельному проектуванні та близько 70 інших навчально-методичних розробок.

Колектив кафедри будівельних конструкцій. Зліва направо:
перший ряд: лаб. К. А. Шпік, доц., к. т. н. В. М. Барабаш,
ст. викл. Б. І. Боднарчук, зав. кафедри, в. о. професора,
к. т. н. І. М. Добрянський, доц., к. е. н. Р. В. Козак,
доц., к. т. н. Ю. М. Фабрика, ст. лаб. О. І. Мазепа,
асист. А. В. Височенко; другий ряд зліва направо:
асп. С. В. Нікіфоряк, ст. викл. А. Ю. Грицевич,
доц., к. т. н. Ю. І. Боднар, зав. лабораторії будівельних
конструкцій М. Лапчук, доц., к. т. н. Р. А. Шмиг, в. о. доц.,
к. т. н. Т. Б. Боднарчук, в. о. доц., к. т. н. О. Т. Гнатюк,
асист. М. М. Воробець, доц., к. т. н. В. В. Білозір
Протягом останніх семи років опубліковано понад 200 наукових статей, зокрема 35 у зарубіжних виданнях. Захищено вісім кандидатських дисертацій, готуються до захисту ще одна кандидатська та одна докторська дисертації.
На кафедрі здійснюється підготовка спеціалістів вищої кваліфікації через магістратуру та аспірантуру.
Науковці кафедри підтримують зв’язки з провідними будівельними вишами багатьох міст України (Києва, Дніпропетровська, Полтави, Одеси, Харкова, Сум, Рівного, Макіївки), розвивають міжнародні зв’язки з навчальними закладами США, Австрії, Польщі, Словаччини, Чехії, Німеччини, Фінляндії, Японії, організовують науково-технічні конференції всеукраїнського значення, випускають збірники наукових праць, беруть активну участь у конференціях (Київ, Полтава, Одеса, Рівне, Дніпропетровськ, Макіївка), зокрема й міжнародних (Німеччина, Польща, Австрія, Нідерланди, Словаччина, Чехія, Японія та ін.).

Кафедра технології та організації будівництва
Заснована у 1990 р. як кафедра інженерного забезпечення будівництва, сьогодні вона є провідною з підготовки висококваліфікованих спеціалістів — інженерів-будівельників та архітекторів.
Спочатку колектив очолював доктор економічних наук, професор М. Д. Лесечко. З 1999 по 2006 р. — доктор технічних наук, професор Б. Г. Гнідець. Протягом 2006–2007 навчального року завідувачем кафедри був к. т. н., доцент Р. А. Шмиг, а з 2007 р. її роботою керує к. т. н, доцент А. В. Мазурак.

Колектив кафедри технології та організації будівництва.
Перший ряд зліва направо: лаб. Г. І. Верзун, ст. лаб. М. М. Пехник,
доц., к. т. н. І. І. Ніконець, зав. лабораторії будівельних матеріалів
І. В. Заячківська, асист. С. П. Бурченя. Другий ряд: ст. викл.,
к. т. н. С. С. Лопатка, асист. В. О. Михайлечко,
ст. викл. Л. О. Добрянська, зав. каф.,
доц., к. т. н. А. В. Мазурак, професор, д. т. н. Б. Г. Гнідець,
ст. викл. Г. М. Дмитрів, ст. викл. М. Й. Ванік,
доц., к. т. н. Ю. Є. Фамуляк
Фундамент кафедри як навчального підрозділу заклали досвідчені спеціалісти, педагоги вищої школи: д. е. н., професор М. Д. Лесечко; к. т. н., доцент П. І. Вівчар; к. т. н., доцент І. І. Ніконець; старші викладачі І. Г. Тарасюк та М. Й. Ванік. Згодом викладацький склад поповнили: к. т. н., доцент І. М. Добрянський, старший викладач Ю. М. Вибранець, к. т. н. Ю. Є. Фамуляк, к. т. н., доцент А. В. Мазурак. У 1999 р. сюди прийшли відомі вчені й досвідчені педагоги: д. т. н., професор, дійсний член Академії будівництва України і Української академії архітектури Б. Г. Гнідець, к. т. н., доцент, дійсний член Академії будівництва України Б. М. Ониськів, к. т. н., доцент Й. Д. Романюк, к. е. н. В. М. Свястин.
З 2003 р. на кафедрі працює к. т. н. С. С. Лопатка, з 2006 р. — ст. викладач Г. М. Дмитрів, з 2007 р. — к. т. н. С. Ю. Терлига і випускник аспірантури С. П. Турченя, з 2009 р. — д. фіз.-мат. н., провідний науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України Б. Г. Дробенко та випускник-магістрант В. М. Калітовський. У 2010 р. до колективу приєдналися ст. викладач Л.О.Добрянська та випускник-спеціаліст В. О. Михайлечко. Навчально-допоміжний персонал: завідувач лабораторії І. В. Заячківська, старший лаборант М. М. Пехник та лаборант Г. І. Верзун.
Кафедра працює над темою «Дослідження та застосування в проектуванні і будівництві сільських житлових, громадських і виробничих будинків та споруд АПК нових архітектурно-планувальних і конструктивних вирішень, екологічно чистих технологій і матеріалів та сучасних математичних методів їх розрахунку і організації будівництва із застосуванням ЕОМ».

Колектив кафедри дизайну архітектурного середовища сільських
поселень. Зліва направо: перший ряд: лаб. Л. І. Муховецька,
зав. навч. лабораторії дизайну Л. М. Шуяк, асист. О. М. Волошенко,
зав. каф., доц., к. т. н. Н. С. Савчак, ст. викл. Р. М. Какула, к. арх., доц.
О. І. Колодрубська, ст. лаб. Т. Б. Качура; другий ряд: ст. викл.
О. І. Денис, доц., к. арх. Р. Б. Гнідець, в. о. доц. Я. Є. Фамуляк,
зав. скульптурної лабораторії Р. Ю. Ковальчук, ст. викл.
І. В. Гризлюк, ст. викл. М. П. Паночко
Доцент А. В. Мазурак досліджує напружено-деформований стан залізобетонних конструкцій, підсилених і виготовлених технологією торкретування. У його доробку монографія, посібник, понад 50 наукових і 30 методичних праць.
Основний напрям наукових досліджень д. т. н., професора Б. Г. Гнідця — «Дослідження статично невизначених залізобетонних конструкцій з попередньо напруженими стиками і регулюванням зусиль». Він є автором однієї монографії, 160 статей, під його керівництвом захищено шість кандидатських дисертацій.
Над проблемою ефективного використання відходів виробництва для виготовлення екологічно чистих будівельних матеріалів сільськогосподарських будівель і споруд працюють кандидати технічних наук І. І. Віконець та С. Ю. Терлига.
Доцент Ю .Є. Фамуляк займається питанням заміни традиційного сталевого армування «біологічним» у пролітних пінобетонних елементах та дослідженням роботи таких конструкцій під навантаженням.
У колі наукових досліджень старшого викладача Л. О. Добрянської — стратегічний потенціал еколого-економічної безпеки регіонального розвитку.
Старші викладачі М. Й. Ванік, Г. М. Дмитрів та асистент С. П. Бурченя досліджують ефективні будівельні матеріали та конструкції.
У 2004 р. кафедра отримала свою сучасну назву. Сьогодні тут проводить підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і магістратуру. За останні роки захищено одну докторську і чотири кандидатські дисертації, видано шість монографій, вісім навчальних посібників, низку методичних рекомендацій та наукових статей.
Кафедра співпрацює з відомими вищими навчальними закладами і науково-дослідними інститутами України: технічними університетами Києва, Полтави, Херсона, Одеси, Сум, Рівного; крім того, із закордонними закладами вищої освіти — політехніками та аграрними академіями Польщі (Люблін, Варшава, Краків, Вроцлав, Жешув, Лодзь), Німеччини, Чехії та Словаччини.

Кафедра дизайну архітектурного середовища сільських поселень

Колектив кафедри вищої математики. Зліва направо: в. о. доц.,
к. т. н. В. М. Семерак, асист. Р. М. Олійник, асист. Ю. О. Цимбал,
доц., к. ф.-м. н. Т. І. Бубняк, зав. кафедри, професор, д. ф.-м. н.
Ю. І. Ковальчик, лаб. С. В. Воловодюк, асист. О. І. Говда,
доц., к. ф.-м. н. В. М. Рабик, доц., к. ф.-м. н. Л. Я. Шпак,
доц., к. ф.-м. н. В. І. Косарчин
Відкриття кафедри дизайну архітектурного середовища сільських поселень відбулося відповідно до наказу № 75-а від 1 липня 2005 р. У перший навчальний рік було набрано 30 студентів. Першим завідувачем обрано архітектора, кандидата технічних наук зі спеціальності «Технічна естетика», доцента Н. С. Савчака.
На кафедрі працювали: дійсний член Української академії архітектури, заслужений працівник освіти України, доктор архітектури, професор А. М. Рудницький; кандидат архітектури, доцент В. М. Петрик; кандидат мистецтвознавства, доцент М. К. Левицька; учасник і лауреат конкурсів та виставок в Україні, СРСР, Болгарії, лауреат конкурсів Міжнародної академії архітектури, старший викладач Г. М. Проскурякова.
Сьогодні тут працюють: доктор архітектури, професор, академік, лауреат премії ім. М. Островського в галузі архітектури В. І. Проскуряков; кандидат технічних наук, доцент, член Національної спілки архітекторів України Н. С. Савчак; кандидат архітектури, доцент Р. Б. Гнідець; кандидат архітектури, доцент О. І. Колодрубська; в. о. доцента, член Національної спілки архітекторів України Я. Є. Фамуляк; старші викладачі О. І. Денис, М. П. Паночко, І. В. Гризлюк, Р. М. Какула, асистент О. М. Волошенко та інші викладачі університету.
За кілька років роботи було видано 30 методичних рекомендацій для розробки курсових проектів і виконання графічних робіт, курс лекцій із дисципліни «Історія та теорія дизайну» (автор — Н. С. Савчак), навчально-методичний посібник «Дипломне проектування у вищих навчальних закладах Мінагрополітики України».

Завідувач кафедри дизайну архітектурного
середовища сільських поселень,
к. т. н. Н. Савчак консультує студентів
Колектив кафедри дизайну архітектурного середовища вивчає актуальні питання ресурсозбереження та створення енергоощадних технологій і ефективних будівельних конструкцій, виробів та матеріалів. Основними напрямами досліджень є: забезпечення високої якості проектування середовища в житловій архітектурі, виробничій сфері та під час надання послуг; підняття престижу села як місця проживання та відпочинку; збереження та розвиток ідентичності населених місць; типологічні та методичні проблеми формування дизайну архітектурного середовища сільських поселень; формування архітектурного середовища туристичної інфраструктури сільських поселень; методичні проблеми регенерації історико-архітектурного середовища історичних поселень; розробка проектних пропозицій дизайну архітектурного середовища екстер’єру та інтер’єру, малих архітектурних форм на території студентського містечка ЛНАУ; розробка вирішень сучасної сільської садиби та принципів її організації; ознайомлення з вітчизняним і зарубіжним досвідом формування концепції дизайну архітектурного середовища на основі принципів модернізації та спадкоємності архітектурного простору населеного місця.
Працівники кафедри беруть активну участь у наукових заходах університету, а також щороку проводять науково-практичний семінар «Проблеми та перспективи розвитку дизайну архітектурного середовища сільських поселень».Архітектурні проекти будівель,
роботи студентів
Викладачі розробили робочі програми та читають лекції з таких дисциплін: «Історія та теорія дизайну», «Дизайн архітектурного середовища», «Архітектурне проектування», «Інформаційно-нормативне забезпечення в архітектурному проектуванні», «Кваліметрія», «Проектування архітектурного середовища», «Конструювання та обладнання інтер’єру» (доцент Н. С. Савчак); «Типологія будівель і споруд», «Типологічний розвиток громадських споруд», «Культурологічні основи та засади дизайну архітектурного середовища» (професор В. І. Проскуряков); «Основи та методи архітектурного проектування», «Архітектурне проектування», «Інженерний благоустрій території», «Основи містобудування», «Ландшафтна архітектура», «Монументально-ландшафтний дизайн» (в. о. доцента Я. Є. Фамуляк); «Історія архітектури і містобудування», «Дизайн архітектурного середовища сільських поселень», «Ергономічні основи дизайну», «Еволюція сільського житла» (в. о. доцента О. І. Колодрубська); «Історія мистецтв», «Основи художнього моделювання», «Світло і колір в інтер’єрі та містобудівельних комплексах», «Сучасні концепції дизайну архітектурного середовища» (доцент Р. Б. Гнідець); «Об’ємно-просторова композиція», «Архітектурна композиція», «Сучасні технології та матеріалознавство в дизайні» (ст. викладач О. І. Денис); «Рисунок, живопис, скульптура», «Об’ємно-просторова композиція», «Архітектурна композиція» (ст. викладач М. П. Паночко); «ЕОМ в архітектурному проектуванні», «Комп’ютерні технології в архітектурному проектуванні», «Типологія будівель та споруд» (ст. викладач І. В. Гризлюк); «Типологія будівель і споруд», «Інформаційно-нормативне забезпечення в архітектурному проектуванні» (ст. викладач Р. М. Какула); «Дизайн архітектурного середовища сільських поселень», «Рисунок, живопис, скульптура», «Історія архітектури і містобудування» (асистент О. М. Волошечко).
Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Дизайн архітектурного середовища».
Усі практичні й семінарські заняття проводять із використанням методичних вказівок, реально втілених проектів, найновіших наукових досягнень. Навчальний процес забезпечено лабораторними приміщеннями, що дає змогу на високому методичному рівні проводити лабораторні, практичні заняття, активно використовувати комп’ютерну техніку.
Успішно функціонують гуртки: «Агротуризм» (керівник — Я. Є. Фамуляк), «Садиба» (О. І. Колодрубська). На перспективу заплановано відкриття скульптурної лабораторії.

Кафедра вищої математики

Колектив кафедри українознавства. Зліва направо: перший ряд:
доц., к. філол. н. Р. В. Кюнцлі, доц., к. і. н. П. П. Дяченко,
проф., д. і. н. В. П. Плисюк, ст. викл. О. М. Горда, в. о. доц.,
к. філол. н. О. В. Дерпак, зав. каф., в. о. доц. А. М. Куза;
другий ряд: лаб. Т. А. Кушнарьова, зав. каб. гуманітарної освіти
Л. С. Березовецька, в. о. доц., к. і. н. О. Ф. Юрчук, ст. лаб.
С. П. Курильців, асист. Г. М. Ардан, ст. викл. І. В. Баран
Кафедра вищої математики Львівського національного аграрного університету є загальноосвітньою і забезпечує фундаментальну підготовку студентів різних спеціальностей із вищої та прикладної математики, обчислювальної техніки і програмування, теорії імовірностей і математичної статистики, системного аналізу. Її створили в 1947 р. — одночасно із заснуванням Львівського сільськогосподарського інституту на базі Львівської політехніки. Першим завідувачем був к. фіз.-мат. н., професор Н. В. Благовещенський. З 1951 до 1960 р. її очолював к. ф.-м. н., доцент О. І. Савін. Два роки поспіль кафедрою керувала старший викладач А. І. Сіпко, з 1961 р. — к. ф.-м. н., доцент А. Б. Драпкін. У 1978 р. її очолив к. ф.-м. н., доцент В. М. Рабик, з 1994 до 2003 р. — лауреат Державної премії, д. ф.-м. н., професор Ф. В. Семерак, упродовж 2003–2010 рр. — доцент В. М. Рабик. З 2010 р. завідувачем є доктор фізико-математичних наук, професор Ю. І. Ковальчик.
До викладацького складу входять: професор Ю. І. Ковальчик, доценти В. М. Рабик, Т. І. Бубняк, Є. Г. Іваник, Л. Я. Шпак, Д. І. Ярема, В. І. Косарчин, в. о. доцента В. М. Семерак, старші викладачі А. Н. Мотовилюк, асистенти О. І. Говда, Ю. О. Цимбал, Р. М. Олійник, О. І. Дмитрів. Навчально-допоміжний персонал кафедри: завідувач лабораторії Д. М. Юрчишин, старший лаборант С. В. Воловодюк, лаборант О. Д. Залива.
У різні роки на кафедрі працювали д. ф.-м. н., професор Л. М. Зорій, кандидати фізико-математичних наук, доценти Б. В. Ковальчук, Л. М. Кукс, М. О. Бас, М. С. Раврик, І. О. Ніщенко, Н. І. Ніщенко, Лі Гюн-І, А. І. Балінський, А. О. Свірчевський, старші викладачі Л. В. Бойда, В. Н. Кудріна, Ж. К. Ніщенко, В. С. Ванівська, асистенти Н. А. Скоробагатько, Н. І. Козак, М. К. Грузецька, лаборанти Л. І. Ушакова, О. В. Марків, З. В. Клюс, Н. П. Поліщук та ін.
Науковці розробляють комплексну тему: «Загальна теорія систем та математичне моделювання технологічних процесів». У цій роботі широко використовують комп’ютерні технології. За результатами наукових досліджень викладачі публікують наукові статті у вітчизняних та зарубіжних виданнях, монографії, навчальні посібники. Шестеро викладачів захистили дисертації, а сімом було присвоєно звання доцента. На кафедрі постійно видають навчально-методичні вказівки, конспекти лекцій.

Кафедра українознавства

Учасники II Міжнародних читань
«Мова і держава» в музеї Степана Бандери
Кафедра українознавства була створена наказом ректора від 10 грудня 1993 р. на базі кафедри історії України, яка до цього функціонувала у виші. А українознавчі предмети «Ділова українська мова», «Аграрна історія України», «Теорія та історія світової та вітчизняної культури» на той час були представлені у навчальних планах кафедр іноземних мов та політології. На новоствореній кафедрі спершу працювало 11 штатних викладачів, зокрема професори, доктори історичних наук В. П. Плисюк і В. В. Добрецова, доценти, кандидати історичних наук П. П. Дяченко, Я. I. Черняк, П. П. Чорновол, М. Ю. Чоповський, викладачі О. М. Козловська, Ю. М. Сидорчук, Г. А. Барабаш, A. M. Куза, І. П. Тарасюк. Очолював кафедру професор В. П. Плисюк.
При кафедрі діє навчально-методичний кабінет, який у 1991 р. перейменовано і реформовано у міжкафедральний кабінет гуманітарної освіти (завідувач — С. Новосад, ст. лаборант — С. П. Курильців). У ньому сконцентровано навчально-методичну і довідкову літературу з предметів, які вивчають на кафедрах українознавства та філософії і політології. Крім того, кабінет відіграє роль інформаційного центру з гуманітарних наук: має у своєму розпорядженні наукові періодичні видання, веде каталоги літератури і публікацій у журналах, забезпечує навчальний процес технічними засобами. При кабінеті зусиллями викладачів і студентів (з ініціативи асистента О. М. Козловської) створено куточок матеріальної культури та побуту українського народу.
Упродовж останніх років професорсько-викладацький склад кафедри значно оновився. З вересня 2009 р. колектив очолює в. о. доцента A. M. Куза. Штат поповнили поважні професори, відомі й молоді науковці сучасного покоління українознавців. Зараз тут працюють: професори, доктори історичних наук В. П. Плисюк, В. С. Ідзьо і М. С. Пасічник, професор, доктор філологічних наук О. А. Сербенська, доценти — кандидат історичних наук П. П. Дяченко та кандидат філологічних наук Р. В. Кюнцлі; в. о. доцентів A. M. Куза, заслужений працівник культури України Т. З. Мандюк, Г. А. Барабаш, кандидат філологічних наук О. В. Дерпак і кандидат історичних наук О. Ф. Юрчук; старші викладачі О. М. Горда та І. В. Баран, лаборант Т. А. Кушнарьова. Деякі з них також обіймають посади в інших структурних підрозділах університету. Зокрема Т. З. Мандюк — проректор із навчально-виховної роботи, А. М. Куза — головний редактор часопису ЛНАУ «Університетиські вісті», помічник ректора університету, О. М. Горда — заступник декана факультету будівництва та архітектури з виховної роботи.

Участь найталановитіших будівельників,
архітекторів і дизайнерів у студентському
фестивалі «Нові таланти університету — 2010»
Викладачі кафедри проводять плідну науково-дослідну роботу в царині української мови, історії України та української культури, культурології, риторики, вдосконалюють методику викладання українознавчих дисциплін відповідно до вимог сьогодення, беруть участь у науково-практичних і науково-методичних конференціях, публікують у наукових збірниках і журналах десятки матеріалів, читають дисципліни гуманітарного циклу: «Історія України», «Історія української культури», «Культурологія», «Українознавство», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Українська мова за професійним спрямуванням (усне та наукове мовлення)» та «Риторика». Розроблено робочі програми та методичне забезпечення для цих дисциплін згідно з вимогами Болонського процесу, а також тести, за якими студенти складають іспити (в програмі MOODL).
Науковці кафедри підготували й видали низку навчальних посібників і методичних розробок з історії України (В. П. Плисюк, П. П. Дяченко, М. Ю. Чоповський, О. Ф. Юрчук, О. М. Горда та І. В. Баран), української та зарубіжної культури (В. П. Плисюк, Л. С. Качмар, П. П. Дяченко), культурології (Р. В. Кюнцлі, Т. З. Мандюк і О. М. Горда), української мови за професійним спрямуванням і культури мовлення (Г. А. Барабаш, А. М. Куза, О. В. Дерпак, І. П. Тарасюк), російсько-український словник науково-технічної термінології «Аграрна механіка та енергетика» (О. В. Дерпак у співавторстві з В. М. Гайдучок), а також видання «Український рік в прикметах і прикметниках» (Г. А. Барабаш у співавторстві з Г. В. Онкович і А. Д. Онковичем) і «Культурологія в умовах кредитно-модульної системи: тестові завдання» (Р. В. Кюнцлі та О. М. Горда у співавторстві з академіком В. В. Снітинським), рекомендовані Міністерством освіти як навчальні посібники для студентів вишів України. З ініціативи кафедри було започатковано видання «Вісника наукових праць викладачів гуманітарних кафедр».
Викладачі — активні учасники суспільно-громадського життя університету: організовують зустрічі із видатними людьми, екскурсії, літературно-мистецькі вечори, презентації нових книг, наукові читання, проводять лекторії на теми української мови, культури, історії.

Логос Україна      << Факультет агротехнологій і екології      [ зміст ]      Економічний факультет >>