Андрушко
Манолій Іванович

Директор Інституту післядипломного навчання

Кандидат економічних наук,
доцент

Н ародився 27 квітня 1947 р. у с. Брідок Заставнівського району Чернівецької області. З 1954 до 1962 р. навчався у Брідоцькій восьмирічній школі. Протягом 1962–1965 рр. — учень Вікнянської середньої школи. У 1965–1966 рр. працював у колгоспі «Більшовик» с. Брідок. У 1966 р. вступив до Львівського сільськогосподарського інституту, а в 1971 р. закінчив економічний факультет і отримав кваліфікацію вченого агронома-економіста.

Колектив Інституту післядипломного навчання.
Зліва направо: спеціаліст І категорії
з комп’ютеризації навчального процесу
В. Ю. Ковальчук, методист Г. Г. Цюра,
директор ІПН, к.е.н., доцент М. І. Андрушко,
зав. відділення перепідготовки кадрів
О. І. Говенко, зав. відділення підвищення
кваліфікації З. А. Марич
Упродовж 1971–1972 рр. служив у лавах Радянської армії. У червні 1972 р. Манолій Іванович став асистентом кафедри управління і НОП. У 1973–1975 рр. — аспірант кафедри управління і НОП.
У 1979 р. захистив дисертаційну роботу «Удосконалення структури управління в колгоспах та їх об’єднаннях». Працював асистентом, доцентом кафедри управління і НОП (1975–1994). Звання доцента отримав у 1981 р.
З 1980 р. був заступником декана економічного факультету, а а 1988 р. обраний деканом. Протягом 1993–1996 рр. обіймав посаду проректора з навчально-методичної роботи. У 1990 р. навчався на міжнародних курсах із менеджменту і маркетингу в Польщі. У 1995 р. пройшов стажування у Великобританії в Демонфортському університеті. У 1994 р. очолив новостворену кафедру зовнішньоекономічної і маркетингової діяльності, якою керував до 2008 р.
У 2000 р. був призначений директором Інституту післядипломного навчання. За роки роботи в університеті отримав почесне звання «Відмінник аграрної освіти і науки» ІІІ і ІІ ст. (2001, 2006). У 2002 р. Манолію Івановичу присвоєно звання члена-кореспондента Української екологічної академії наук. Основні напрями наукової роботи: маркетинг в аграрному секторі, міжнародний маркетинг. З 2004 р. керує аспірантами і здобувачами за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності). Під його керівництвом захищено п’ять кандидатських дисертацій.
Активно займається організаційно-навчальною та методичною роботою. Опубліковано понад 140 наукових та науково-методичних робіт, із них дві монографії та вісім навчальних посібників. Чотири наукові роботи опубліковані в іноземних виданнях.


Інститут післядипломного навчання
Уже 45 років поспіль у складі Львівського національного аграрного університету діє підрозділ, який займається перепідготовкою та підвищенням кваліфікації спеціалістів і працівників аграрної сфери виробництва, — Інститут післядипломного навчання. Його історія розпочалася у 1966 р. із заснування в інституті факультету підвищення кваліфікації.
У липні 2000 р. за наказом Міністерства аграрної політики України № 116 створено Інститут післядипломного навчання як структурний підрозділ Львівського державного аграрного університету. Інститут включає два відділення: післядипломного навчання та підвищення кваліфікації.
Головними завданнями закладу є:
– перепідготовка кадрів за спеціальностями «Облік і аудит», «Менеджмент організацій», «Землевпорядкування і кадастр»;
– підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів агропромислового комплексу та в галузі державного управління.
Метою післядипломної освіти є системне удосконалення кваліфікації керівників і спеціалістів відповідно до вимог науково-технічного прогресу, вивчення найновіших досягнень науки, техніки і передової практики для швидшого прискорення впровадження їх у виробництво.
Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів державних підприємств і сільськогосподарських підприємств усіх форм власності проводиться на замовлення Міністерства аграрної політики України й окремих підприємств, установ і організацій, а також фізичних осіб.
Щороку в інституті підвищують свою кваліфікацію більше 1000 керівників та спеціалістів АПК та завершують перепідготовку 220–250 осіб, отримуючи кваліфікацію спеціалістів.
Університет визначено базовим із підвищення кваліфікації із землевпорядкування та земельного кадастру, бухгалтерського обліку та фінансів, селекції та генетики, інформатики й обчислювальної техніки, менеджменту, маркетингу, механізації сільськогосподарського виробництва, техніки безпеки.
У навчальному процесі інституту беруть участь понад 400 викладачів, серед них: докторів наук, професорів — 15%, кандидатів наук, доцентів — 70%, більше 20 академіків і членів-кореспондентів Національної та галузевих академій наук України.
Підвищення кваліфікації спеціалістів АПК в інституті проводиться на підставі планів-графіків, затверджених Міністерством аграрної політики України. Працівники закладу формують план підвищення кваліфікації і перепідготовки спеціалістів, попередньо узгоджують його із працівниками відділів кадрів та галузевих відділів головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій Західного регіону України.
До читання лекцій долучаються провідні вчені університету, а також керівники та спеціалісти галузевих відділів управлінь АПК, працівники обласної прокуратури, податкової адміністрації та ін. Щоб удосконалити систему перепідготовки й підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів аграрних підприємств та державної служби, в інституті переглядають та вдосконалюють навчально-тематичні плани. Для наближення змісту навчання до запитів слухачів проводить анкетування. Пропозиції слухачів враховують під час складання планів та програм, котрі доповнюють відповідними темами.
В інституті систематично проводять науково-практичні конференції. Їх учасники обмінюються досвідом у сфері сучасних агропромислових формувань, знаходять шляхи виходу із проблем. Часто відбуваються бесіди за круглим столом з актуальних питань аграрного виробництва.
Більшість керівників агроформувань Західного регіону України в різні періоди були слухачами інституту. Перепідготовку і підвищення кваліфікації за 45 років пройшло близько 45 тис. спеціалістів АПК, підготовлено більше 5 тис. осіб резерву керівних кадрів для системи АПК.
Інститут післядипломного навчання у різний час очолювали: професор P. M. Панас, доценти Ю. Р. Колесніков, П. Г. Чайківський. З 2000 р. посаду директора обіймає член-кореспондент Української екологічної академії наук, відмінник аграрної освіти і науки, доцент М. І. Андрушко.
Сьогодні Інститут працює над розширенням спеціальностей другої вищої освіти V–VII рівнів, удосконаленням методики перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для системи агропромислового комплексу та державних службовців.

Логос Україна      << Факультет механіки та енергетики      [ зміст ]      Вишнянський коледж >>