Музей історії університету

У 2000 р. за ініціативи ректора університету, академіка УААН Володимира Снітинського створили робочу групу, метою якої була організація Музею історії Львівського державного аграрного університету. До мистецького оформлення музею долучилися автори проекту й головні виконавці — заслужений художник України, професор Станіслав Серветник та доцент Ярослав Серветник. Матеріали для експозиції музею було доручено зібрати й підготувати Юрію Токарському. Літературне оформлення стендів здійснила Галина Барабаш. Копітку роботу з оздоблення музею виконували студенти переважно будівельного факультету під керівництвом працівників деканатів. За координацію проекту та матеріальне забезпечення відповідала Марія Вербицька. Згодом до розробки змісту експозиції приєдналися професор Олександр Семкович, доцент Микола Чоповський, старший викладач Олександр Мендусь та ін. Головний тягар організаційної роботи ліг на плечі тодішнього проректора з навчально-виховної роботи, доцента Петра Чайківського; завершувала роботу над створенням музею проректор Тетяна Мандюк.

Урочисте відкриття музею історії університету,
1 вересня 2001 р. На передньому плані ректор
В. В. Снітинський та директор музею
Ю. М. Токарський
У процесі формування експозиції музею використано фонди Центрального державного історичного архіву у Львові. Завдяки колишньому, нині вже покійному, директорові архіву, випускникові львівського вишу Орестові Мацюку вдалося залучити документальну спадщину архівних фондів. Університет отримав низку копій оригінальних документів і світлин, зокрема підтвердження факту відкриття рільничої школи в Дублянах і присвоєння їй статусу Академії рільництва. Експозиція, присвячена діяльності рільничо-лісового факультету Львівської політехніки, переважно ґрунтується на документальній базі Львівського державного обласного архіву. Додатково використано літературні джерела відділів рідкісної книги бібліотеки ім. В. Стефаника HAH України у Львові та наукової бібліотеки ЛНАУ. Чималу допомогу в розширенні демонстраційного матеріалу музею (документи, світлини, відбитки наукових праць тощо) надали представники рільничих академій Польщі, зокрема Варшави, Кракова, Любліна, Вроцлава, Познані та ін.
Важливий внесок у формування експозиції про фахові сільськогосподарські курси за часів німецької окупації зробила тодішня студентка університету, доцент Анна Волошин. Подаровані нею оригінальні документи, спогади очевидців, альбом світлин, конспекти тогочасних лекцій тощо суттєво збагатили демонстраційний матеріал музею. Також було використано спогади студентів 30-х рр. XX ст.: професора Григорія Кияка, доцентів Петра Красіцького, Віктора Іздрика та ін.
Матеріальна частина експозиції містить давнє навчальне та наукове приладдя, моделі, макети, плакати, схеми та карти господарських угідь, які збереглися на кафедрах, раритетне знаряддя селянської праці, літературу, зокрема видання наукових збірників, звіти, підручники, публікації; ювілейні медалі та подарунки окремих осіб та організацій, похвальні листи, адреси, атрибути спортивних здобутків тощо.
Експозиція музею площею 80 м2 розташована в одній із аудиторій університету на другому поверсі головного корпусу. Центральним образом музею є художнє панно розміром 2х3 м, виконане заслуженим художником України Ярославом Серветником. На ньому на тлі широких ланів зображено молоду українську жінку, яка символізує рідну землю. Експонати музею розміщено на 11-ти вертикальних стендах, десяти горизонтальних і десяти вертикальних засклених вітринах, за якими можна простежити динаміку розвитку навчально-наукових установ у Дублянах. Зокрема, виставлено деякі портрети та біографічні матеріали про видатних людей, які закладали основи аграрної науки галицького краю. Тут зберігаються фотокопії основних документів, які peгламентували статус навчального закладу, інформація про організаційні структури, списки ректорів (директорів) та деканів, світлини й стислі життєписи видатних учених та відомих випускників навчального закладу, фото навчальних корпусів (колишніх і сучасних). В окремих розділах експозиції висвітлено співпрацю з іншими освітніми та науковими установами України та закордону, подано статистику зростання кількості викладачів і студентів.
Експозиційна площа розділена на шість основних груп, присвячених найважливішим етапам діяльності навчального закладу:

Арифмометр кінця ХІХ ст.
1. На стенді Рільничої школи (1856–1878) представлено копії документів про підтвердження купівлі дублянського господарства в 1853 р., матеріали про відкриття навчальної установи 9 січня 1856 р., тогочасні підручники та документи, які відтворюють засади організації школи, зокрема перший організаційний статут 1868 р.
2. Стенд Вищої рільничої школи (1878–1901) відбиває динаміку капітального будівництва навчальних, наукових і господарських приміщень, відкриття нових лабораторій, документи про організацію дослідного поля і ботанічного саду тощо. Тут зекспоновано оригінальний арифмометр кінця XIX ст., цікаві фізичні прилади, газові пальники, фотокопію титульної сторінки першого збірника наукових праць Вищої рільничої школи, виданого в 1888 р.
З. Експозиція про Академію рільництва в Дублянах (1901–1919) демонструє розвиток навчального закладу в першій декаді XX ст., розповідає про нове будівництво. В цьому розділі подано інформацію про утворення в навчальному закладі перших кафедр, висвітлено основні події в Дублянах під час Першої світової та Польсько-української війн.
4. Документи про утворення рільничо-лісового факультету в складі Львівської політехніки (1919–1947) та його діяльність розміщені в наступній експозиційній групі. Тут виставлено матеріали про передумови організації факультету, налагодження і розподіл навчального процесу у Львові та Дублянах, статистику кількості студентів на рільничому та лісовому відділеннях, а також їх співвідношення за національною й соціальною ознаками. Подано документи про утворення українських високих шкіл у Чехії (зокрема Господарської школи в Подєбрадах), про рільничо-лісовий факультет Української таємної політехніки у Львові, витяги зі статуту Товариства українських студентів Львівської політехніки «Основа», оригінальні матеріали про функціонування Сільськогосподарських фахових курсів під час німецької окупації (1941–1944).
5. Наступна група стендів присвячена діяльності Львівського сільськогосподарського інституту (1947– 1996). В експозиції розділу показано динаміку утворення нових факультетів, розгортання будівництва навчального, житлового та господарського модерних комплексів тощо. На вітринах розміщені унікальні документи та прилади, які використовували в той час.
6. У розділі «Університет на зламі тисячоліть» викладено інформацію про сучасну діяльність університету, його організаційну структуру, навчально-педагогічну, наукову та господарську роботу, наукову співпрацю з іншими навчальними закладами України та закордону. Частина експозиції розповідає про мистецьку творчість та спортивні здобутки нашого студентства.

Теодоліт початку ХХ ст.
Першого вересня 2001 р. з нагоди вшанування 100-річчя присвоєння навчально-науковим установам у Дублянах статусу Академії рільництва ректор університету, академік НААН Володимир Снітинський перерізав символічну стрічку відкриття Музею історії Львівського національного аграрного університету. Приміщення та експозицію освятив Преосвященний Кир Мисаїл — єпископ Сокальський Української греко-католицької церкви. Для всіх гостей було проведено перший огляд експозиції.
Щороку виставку музею оглядають понад 100 організованих екскурсійних груп загальною кількістю близько двох тисяч осіб і приблизно стільки ж індивідуальних візитерів. Серед відвідувачів — студентські академічні групи університету, колишні випускники навчального закладу, учні середніх загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл, учасники та гості наукових, зокрема студентських, конференцій з України та з-за кордону, вояки Української армії, службовці центральних та регіональних урядових установ, представники громадських організацій, засобів масової інформації та всі небайдужі до історії розвитку сільськогосподарської науки і шкільництва.
У музеї систематично проводять пошуково-видавничу роботу. Впродовж діяльності музею опрацьовано низку архівних справ та бібліографічних першоджерел, спогади очевидців, пов’язані з Дублянами, зібрано необхідні матеріали, зокрема світлини, опубліковано біографічний словник «Професори, доценти та асистенти навчально-наукових установ у Дублянах за 1856–1947 роки» (2004) та видання «Архітектурний комплекс Львівського державного аграрного університету 1856–2006» (2006). Колектив авторів підготував до друку книги «Львівський державний аграрний університет» (2006) та «Львівський державний аграрний університет в іменах» (2006), присвячені викладачам, які працювали у Львівському сільськогосподарському інституті, та тим, хто продовжує свою науково-педагогічну діяльність в університеті. Персоналом музею спільно з колегами з бібліотеки університету опрацьовано архівні джерела й підготовлено матеріали про видавничу діяльність у Дублянах у дорадянський період.
Інформацію про результати наукових пошуків, присвячених історії ЛНАУ, опубліковано в матеріалах конференцій Львівського національного аграрного університету, Львівського національного університету ім. Івана Франка, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», у матеріалах міжнародних конференцій і симпозіумів Кракова та Любліна (Польща).
Тісна співпраця музею з редакціями часописів ЛНАУ «Університетські вісті» та «Вісті Музею Степана Бандери в Дублянах», а також серія тематичних публікацій дали змогу довести до професорсько-викладацького й студентського загалу інформацію про основні та невідомі досі історичні віхи з життя та діяльності університету.

Перша екскурсія
Щорічно на окремих студентських потоках, в академічних трупах, у студентських гуртожитках, у Дублянській середній школі, в Дублянській школі мистецтв та інших установах виголошується близько 15-ти науково-популярних лекцій на історико-мистецьку і наукову тематику; працівники музею проводять більше десяти краєзнавчих екскурсій (Львів, Жовква, Дубляни, архітектурно-мистецький комплекс Львівщини «Золота підкова») для студентських академічних груп та гостей університету.
Систематично організовуються тематичні виставки, зокрема «До 100-річчя Академії рільництва в Дублянах», «150-річчя університету», «Щорічні наукові видання університету», «Абітурієнт», до ювілейних дат видатних учених. Проводяться постійні виставки, присвячені співпраці університету з іншими навчальними закладами України та зарубіжжя.
Працівники музею постійно поповнюють і систематизовують колекцію альбомів і колективних фотографій випускників факультетів інституту та університету, зокрема зібрано світлини кінця XIX — початку XXI ст. з портретами професорів, викладачів і студентів. Тут представлено фото різних періодів, на яких зображено краєвиди Дублян, навчальні корпуси, гуртожитки, господарські будівлі, аудиторії, лабораторії, навчальне та наукове обладнання й дослідні поля. В окрему групу зібрано знімки, на яких закарбовано урочисті події в Дублянах, навчальний процес, розвиток наукової та господарської діяльності, життя та побут викладацького й студентського колективів.
Бібліотека музею налічує понад 100 томів історичної, наукової та художньої літератури; багато примірників подарували самі автори. Тут зберігають унікальні зразки передвоєнних та радянських видань: наукові монографії, статті, підручники, методична література тощо.

Експозиція музею
У фондах музею — 38 архівних справ з оригіналами чи копіями документів та фотографіями про передумови заснування та відкриття навчально-наукових установ у Дублянах, про зміни їхнього статусу впродовж 150 років діяльності вишу. Також наявні документи про різні етапи освітньої, наукової і господарської роботи, фінансові операції та побут у науково-навчальних установах, зокрема в навчальному господарстві.
Упродовж останніх років музей налагодив співпрацю з Національним аграрним університетом у Києві та Асоціацією працівників музеїв технічного профілю в Києві, Національним університетом «Львівська Політехніка», Варшавською головною школою сільського господарства, Люблінським, Краківським, Вроцлавським сільськогосподарськими університетами в Польщі та багатьма іншими установами і громадськими організаціями України.
У грудні 2005 р. експозицію поповнено двома новими вітринами: тут виставлено збірники наукових праць останніх років, дипломи та нагороди за наукові досягнення університету, матеріали про вшанування ювілейних подій та співпрацю колективу вишу з іншими українськими та закордонними навчальними закладами.
Зміст «Книги відгуків» переконує, що музей виконує поставлені перед ним завдання: веде професійно-орієнтаційну роботу серед молоді регіону, сприяє загально-освітньому розвиткові студентства університету та відіграє важливу роль у популяризації історії аграрного шкільництва та сільськогосподарської науки краю.

Логос Україна      << Наукова бібліотека університету      [ зміст ]      Музей Степана Бандери >>