ЛьвІвський нацІональний аграрний унІверситет. ЛІтопис випускникІв
 



Гарасим
Петро Миколайович

Декан обліково-економічного факультету
Львівської державної фінансової академії.

Доктор економічних наук, професор,
академік Академії економічних наук України

Випускник економічного факультету (1975 р.)

Народився 22 червня 1953 р. у с. Щеплоти Яворівського району Львівської області. Перші чотири шкільні роки навчався у Щеплотинській початковій школі, потім продовжив навчання у Завадівській восьмирічній школі, а в 1969 р. закінчив Немирівську середню школу Яворівського району Львівської області.
Здобувши середню освіту, навчався у Львівському сільськогосподарському інституті, який закінчив у 1975 р. із відзнакою за спеціальністю «Бухгалтерський облік у сільському господарстві».
Протягом 1975–1976 рр. Петро Миколайович працював заступником головного бухгалтера колгоспу ім. Мічуріна Бузького району Львівської області. З 1976 до 1977 р. обіймав посаду старшого економіста-контролера обласного управління сільського господарства Львівського облвиконкому, а з 1978 р. — асистента, старшого викладача, доцента кафедри статистики й аналізу Львівського державного аграрного університету.
У 1984 р. захистив кандидатську, а в 1996 р. — докторську дисертацію «Методологічні аспекти оцінки, ефективності та відтворення основних фондів при реформуванні сільськогосподарських підприємств (на матеріалах Західного регіону України)».
Упродовж 1993–2003 рр. Петро Гарасим був деканом економічного факультету, з 1998 до 2004 р. завідував кафедрою бухгалтерського обліку й аудиту Львівського державного аграрного університету, а з 2005 р. обіймає посаду декана обліково-економічного факультету Львівської державної фінансової академії.

П. М. Гарасим — автор 267 науково-методичних публікацій, зокрема 11 навчальних посібників (вісім із них рекомендовані Міністерством освіти і науки України), 13 монографій, п’яти брошур, 102 навчально-методичних робіт, 136 наукових статей і тез конференцій різних рівнів. Основними напрямами його наукової діяльності є економічна ефективність капітальних вкладень, відтворення і використання основних фондів; економічні проблеми формування і вдосконалення матеріально-технічної бази; удосконалення бухгалтерського і податкового обліку.
Петро Миколайович керує, підготовкою аспірантів і здобувачів, співпрацює з багатьма науковими закладами в Україні та за її межами. Під його керівництвом підготовлено і захищено шість кандидатських дисертацій, за його безпосередньої участі виконували наукові теми за рахунок господарських угод. Він також створив наукову школу з питань ефективності використання виробничих ресурсів. Бере активну участь у науково-громадській роботі, є членом спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, постійно виступає з обліково-економічною тематикою, проводить активну роботу з виховання молоді.
У житті бувають різні ситуації, але розрадою для Петра Михайловича завжди була і залишається його сім’я. Молодший син Микола, названий на честь обох дідусів, як і батько, закінчив із відзнакою економічний факультет Львівського державного аграрного університету і захистив кандидатську дисертацію.
У вільний від роботи час Петро Гарасим із коханою дружиною Наталею Миколаївною, дітьми та онучками Соломійкою і Софійкою полюбляє подорожувати Україною та за її межами.
За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у справу підготовки фахівців для фінансових органів України у 2008 р. він був нагороджений Почесною грамотою Міністерства фінансів України.

Логос Україна      << Галанець Василь Григорович      [ зміст ]      Гвоздянський Павло Іванович >>