ЛьвІвський нацІональний аграрний унІверситет. ЛІтопис випускникІв
 Горбовий
Артур Юліанович

Ректор Волинського інституту
економіки та менеджменту,
завідувач кафедри менеджменту.

Доктор технічних наук, професор,
академік Інженерної академії наук України

Випускник факультету механізації сільського господарства (1990 р.)
та економічного факультету (1995 р.)

Народився 25 лютого 1966 р. у м. Косів Івано-Франківської області. У 1983 р. закінчив школу і став студентом факультету механізації сільського господарства Львівського сільськогосподарського інституту. Через рік хлопця призвали на службу в армії, а демобілізувавшись, він продовжив навчання і закінчив інститут у 1990 р. із відзнакою.
Трудову діяльність Артур Юліанович розпочав одразу ж після отримання диплома: його прийняли на посаду старшого майстра зварювального цеху заводу «Львівхімсільмаш». Згодом, протягом 1992–1993 рр., він працював асистентом кафедри сільськогосподарських машин на той час уже Львівського державного аграрного університету.
У 1995 р. А. Ю. Горбовий закінчив економічний факультет Львівського державного аграрного університету. Паралельно, упродовж 1993–1996 рр., він навчався в аспірантурі машинобудівного факультету Луцького державного технічного університету, закінчивши яку протягом року працював молодшим науковим співробітником науково-дослідної частини, а після захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у травні 1997 р. — старшим науковим співробітником НДЧ ЛДТУ.
У 1998 р. рішенням ВАК України А. Ю. Горбовому було присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. З квітня 1998 р. він обійняв посаду старшого викладача кафедри надійності й ремонту машин Львівського державного аграрного університету.
Вирішивши не зупинятися на досягнутому, Артур Юліанович у 1997 р. закінчив Львівський інститут менеджменту за спеціальністю «Менеджмент організацій», а наступного року в цьому ж інституті отримав диплом МВА (Master of Business Administration) за спеціальністю «Магістр ділового адміністрування».
У червні 1998 р. А. Ю. Горбовий був переведений на посаду доцента кафедри експлуатації машино-тракторного парку, згодом, у 1999–2001 рр., працював керівником проекту у спільних українсько-німецьких наукових дослідженнях при Боннському університеті (Німеччина).
У червні 2003 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти України йому присвоїли вчене звання доцента.
Протягом 2004–2007 рр. Артур Горбовий працював старшим науковим співробітником кафедри механіки і теорії машин і механізмів Науково-технічного інституту Національного аграрного університету, а з 2007 р. — доцентом кафедри механіки і теорії машин і механізмів Навчально-технічного інституту НАУ. По закінченні докторантури на факультеті механізації Національного аграрного університету в жовтні 2007 р. він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. У 2008 році колегією МОН України Артуру Юліановичу присвоєно вчене звання професора кафедри менеджменту.
Упродовж 1998–2008 рр. Артур Горбовий за сумісництвом був керівником Центру розвитку фондового ринку та корпоративного управління Львівського інституту менеджменту, а з лютого 2008 р. обіймає посаду ректора Волинського інституту економіки та менеджменту.
У травні 2010 р. Артура Юліановича обрали академіком Інженерної академії України.
У творчому доробку Артура Юліановича Горбового — понад 120 друкованих праць в українських та закордонних наукових виданнях, підручник, монографія, 23 навчальні посібники, 11 патентів України, десять методичних указівок. Він керує науковими роботами п’ятьох аспірантів та є науковим консультантом одного докторанта.
Артур Юліанович нагороджений подякою та грамотами голови комісії з цінних паперів та фондового ринку України за вагомий внесок у сприянні підготовки фахівців із питань фондового ринку та корпоративного управління України та за особисті досягнення у виконанні завдань, пов’язаних із формуванням і забезпеченням реалізації єдиної державної політики з розвитку та формування ринку цінних паперів в Україні, а також Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, орденами «За розбудову освіти» та «Лідер галузі».

Логос Україна      << Гевак Юліан Іванович      [ зміст ]      Грещук (Костків) Галина Ігорівна >>