ЛьвІвський нацІональний аграрний унІверситет. ЛІтопис випускникІв
 Лико
Дарія Василівна

Завідувач кафедри екології та збалансованого
природокористування Рівненського державного
гуманітарного університету, професор.
Заслужений працівник народної освіти України

Випускниця агрономічного
факультету (1969 р.)

Народилася 19 лютого 1947 р. у с. Черемхів Коломийського району Івано-Франківської області. Батьки, Стасюки Ксенія Василівна та Василь Іванович, — колгоспники. Змалечку Дарія Василівна любила сільські мальовничі простори. Її бажання зберегти їх такими ж красивими для наступних поколінь спонукали обрати професію агронома. Саме тому в 1964 р. вона вступила до Львівського сільськогосподарського інституту.
«Завдячую педагогам університету тими знаннями і життєвою мудрістю, котрі сьогодні застосовую у щоденній роботі викладача і завідувача кафедри, — говорить Дарія Василівна. — Нині підтримую дружні стосунки з університетом, особливо з агрономічним факультетом. Зустрічі випускників організовуємо кожних три, п’ять років».
Після закінчення інституту працювала старшим лаборантом Передкарпатської дослідної станції у м. Дрогобич. Протягом 1971–1974 рр. — аспірант Українського інституту інженерів водного господарства. У березні 1975 р. Дарія Василівна захистила кандидатську дисертацію, а згодом народила другого сина.
Працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри меліоративного ґрунтознавства, професора, декана факультету менеджменту Української державної академії водного господарства (нині Національний університет водного господарства та природокористування). У 1991 р. захистила докторську дисертацію та отримала вчене звання професора.
У 1992 р. на конкурсній основі обрана дійсним членом Української екологічної академії наук та призначена керівником її територіального відділення «Волинь-екологія». З 2000 р. — завідувач кафедри біології та прикладної екології Рівненського державного гуманітарного університету. 2006–2008 рр. — декан психолого-природничого факультету вишу. Д. В. Лико — керівник, покликаний об’єднувати навколо себе викладачів та студентів, створювати колектив однодумців, який вміє працювати злагоджено, творчо та продуктивно. Під її керівництвом разом із викладачами кафедри значних успіхів досягли студенти, які отримали 16 дипломів І–ІІІ ст. на всеукраїнських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт, а також 27 грамот МОН України.
Під її керівництвом захищено дев’ять кандидатських дисертацій. У її доробку понад 300 наукових праць, більшість з яких має практичне значення для екологічного ґрунтознавства та присвячено проблемі відтворення родючості ґрунтів Західного Полісся України й вирощування на них екологічно чистої продукції. Має один винахід, чотири проекти структурних меліорацій, шість монографій, із яких одна індивідуальна — «Проблеми окультурення меліорованих торф’яних ґрунтів», десять навчальних посібників.
У 1995 р. стала лауреатом премії ім. В. І. Вернадського. В 1997 р. Указом Президента України їй присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України». В 2010 р. Дарію Василівну нагородили медаллю ім. М. В. Ломоносова.
Член редколегії журналу «Вісник НУВГП», збірника наукових праць «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти», наукових та науково-методичних журналів і збірників «Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини», «Етнокультура Волинського Полісся і Чорнобильська трагедія», «Слово молодим дослідникам», «Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти» та ін.
Здобутки Д. В. Лико в науковій та навчально-виховній діяльності відзначені: медаллю «Ветеран праці» (1989), дипломом голови комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України; грамотою РДГУ як переможця конкурсу «Науковець РДГУ — 2008» тощо.
Професор Д. В. Лико — відомий в Україні громадський діяч, голова Рівненської обласної наукової ради Всеукраїнської екологічної ліги, голова обласного відділення асоціації «Жінки в науці і освіті», дійсний член Української екологічної академії наук та Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, голова жіночої ради УІІВГ, радник мера м. Рівне з екологічних питань, член президії УЕАН, заступник голови координаційно-експертної ради при постійній екологічній комісії обласної ради депутатів, голова журі із захисту наукових робіт МАН секцій «Біологія», «Екологія», «Психологія», член Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з екології.
У вільний від роботи час захоплюється садівництвом, квітникарством. Цілеспрямована, справедлива, уважна. Дарія Василівна керується життєвим принципом: «Науку я не просто люблю, я нею живу».

Логос Україна      << Кухарук Олександр Васильович      [ зміст ]      Мельничук Тарас Васильович >>