НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
 
ПРИЛУЦЬКИЙ
НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

 
 

Директор центру


ВЕЧІР
В'ячеслав Валентинович

 
В'ячеслав Валентинович народився в травні 1950 р. у Рівному. В 1972 р. закінчив гідротехнічний факультет Українського інституту інженерів водного господарства, здобувши кваліфікацію інженера-гідротехніка.
Працював інженером-гідротехніком Київського управління будівництва та експлуатації захисних споруд на водосховищах Київської та Канівської ГЕС (м. Вишгород), обласного управління сільського господарства. Упродовж 1976- 2001 рр. обіймав посади молодшого наукового співробітника науково-дослідного сектору УІІВГ, асистента, аспіранта, старшого викладача, доцента кафедри гідротехнічних споруд. У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію. Протягом 1989-2001 рр. - заступник декана гідротехнічного факультету. З 2001 р. - директор Прилуцького НКЦ.
В. В. Вечір - автор 32 науково-методичних праць. Відмінник освіти України. За вклад у розвиток університету неодноразово заохочувався подяками та грамотами.

Прилуцький навчально-кон-сультаційний центр створено наказом Міністерства освіти і науки України на базі Прилуць-кого агротехнічного технікуму за клопотанням Державного комітету України з водного господарства і за підтримки Чернігівської обласної та Прилуцької районної державних адміністрацій.
Основним завданням центру є підготовка фахівців з водних ресурсів, землевпорядкування та кадастру, теплогазопостачання та вентиляції, автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій, спрощення вирішення соціально-економічних питань здобуття освіти випускниками шкіл та інших навчальних закладів Чернігівської області; наближення освітньої діяльності до місць роботи та проживання абітурієнтів і студентів.
Перший набір студентів у 2001 р. становив близько 100 осіб. Сьогодні в навчально-консультаційному центрі навчаються понад 450 студентів за шістьма професійними спрямуваннями: гідромеліорація; землевпорядкування та кадастр; теплогазопостачання та вентиляція; автоматизоване управління технологічними процесами; менеджмент організацій; облік та аудит.
Студенти навчаються на базі повної загальної середньої освіти та на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за вказаними спеціальностями. Навчальний процес здійснюється за навчальними планами університету, зат-вердженими ректором НУВГП. Навчальний процес забезпечують понад 90 викладачів, зокрема професори, доценти, кандидати наук, старші викладачі та асистенти. Всі викладачі - штатні співробітники університету та за сумісництвом викладачі Прилуць-кого агротехнічного технікуму.
У центрі є робочі програми з дисциплін, що викладаються, створюється електронна база з методичного забезпечення спе-ціальностей, у якій знаходиться частина робочих програм і методичних вказівок.
Випускники центру працюють головними інженерами, начальниками дільниць, начальниками проектних відділів, державними службовцями.
Технікум має також достатньо потужну базу для забезпечення вивчення професійно орієнтованих та фахових предметів: навчальні лабораторії зварювання, токарних та монтажних робіт, двигунів автомобілів і тракторів, зрошувальної техніки, насосних станцій, охорони праці, електро-обладнання, технології виробництва будівельних та ремонтних робіт, ремонту та експлуатації систем тепло-, газопостачання промислових та цивільних будівель, тощо. Навчальні аудиторії та лабораторії обладнані наочними плакатами, макетами, діючими установками.
У навчальному процесі використовується бібліотечний фонд технікуму, що налічує понад 70 000 примірників з соціально-економічних, фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін, функціонує читальна зала.


Логос Україна         <<   Кримський навчально-консультаційний центр         [ Зміст ]         Слов'янський навчально-консультаційний центр   >>