НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
 
СЛОВ'ЯНСЬКИЙ
НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

 
 

Директор центру


МОСКОВЧЕНКО
Володимир Федорович

 
Володимир Федорович народився в м. Амвросіївка Донецької області. Закінчив Амвросіївський індустріальний технікум за спеціальністю ''технік-механік''. Служив у Північному флоті. Навчався в Донецькому політехнічному інституті та Українському інституті інженерів водного господарства, який закінчив у 1967 р. і здобув кваліфікацію інженера-гідротехніка. Працював старшим інженером в Українському науково-дослідному інституті гідротехніки і меліорації, провідним спеціалістом, керівником науково-дослідної групи Білоруського науково-дослідного інституту меліорації та водного господарства.
Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук і з 1984 р. працює доцентом Українського інституту інженерів водного господарства.
У 2001 р. брав участь у створенні відокремленого підрозділу університету - навчально-консультаційного центру в м. Слов’янську Донецької області, який згодом очолив.
Займається науковою діяльністю. Він уперше провів глибокі дослідження з гідрології дренажу в умовах Полісся України, науково обґрунтував методи і способи меліорації заплави річки Прип’яті в межах Білорусі та захисту прилеглих до заплави територій від стихійного затоплення. Вперше визначив, що виживання трав у заплавах річок залежить від суми температур води з моменту їхнього пробудження навесні, і дав діапазони температур для різних видів трав.
Опублікував 49 наукових статей, одну монографію, книгу і один підручник (у співавторстві).

Навчально-консультаційний центр Національного університету водного господарства та природокористування (НКЦ НУВГП) створено у Слов’янську Донецької області за наказом Міністерства освіти та науки з ініціативи адміністрації області. Вже з 1 жовтня в цьому відокремленому структурному підрозділі розпочато підготовку фахівців за чотирма напрямами: ''Гідротехніка (водні ресурси)'', ''Геодезія, карто-графія та землевпорядкування'', ''Економіка та підприємництво'', ''Екологія та охорона навколишнього середовища''. Навчально-консультаційний центр готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів ''бакалавр'' і ''спеціаліст''.
Навчальний процес забезпечують 26 сучасних комп'ютерів, є відповідні до навчального плану лабораторії.
Форма навчання - заочна. Тут навчаються близько 400 осіб з Донецької, Луганської та прилеглих районів Харківської, Дніпропетровської і Запорізької областей.
Професорсько-викладацький склад центру - 53 особи, понад 70 відсотків яких мають наукові ступені та звання, професори, доценти, заслужені праців-ники освіти.
Навчання в центрі здійснюють викладачі Національного університету водного господарства та природокористування. Для викладання деяких загальноосвітніх дисциплін частково залучаються доценти і професори Слов’янського державного педагогічного університету та висококваліфіковані спеціалісти Басейнового управління водних ресурсів, Донецької геологомеліоративної експедиції та державного Національного парку ''Святі гори''.
У навчальному процесі використовують базу та об'єкти названих закладів для проведення лабораторних, практичних і виїзних занять. А співпраця з проектною групою Донецького облводгоспу дає можливість користуватися матеріалами польових вишукувань відділу під час виконання курсових та дипломних проектів.
Випускників центру із задоволенням запрошують на роботу у водогосподарські організації та заклади Державного комітету із земельних ресурсів.


Логос Україна         <<   Прилуцький навчально-консультаційний центр         [ Зміст ]         Бібліотека   >>