НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
 
  
РЕШЕТНІКОВ
Микола ФедоровичВипускник факультету гідромеліорації (1979 р.)

Директор Державного регіонального проектно-вишукувального інституту ''Укрпівдендіпроводгосп'' 
 
   
Народився у 1950 р. у с. Мирне Кілійського району Одеської області в родині колгоспників Федора Макаровича та Олександри Мокіївни.
Мала батьківщина Миколи Федоровича - Одещина. Це край, де знаходяться унікальні водні ресурси - ріки Дунай та Дністер, Придунайські озера. Тому в Одеській області є всі можливості для розвитку зрошувального землеробства, водопоста-чання міст і сіл.
Водночас кліматичні умови краю мають свої особливості: кожні 2-3 роки тут спостерігаються посухи. Саме тому в Одеській області і побудовані зрошувальні системи загальною площею 226 тис. гектарів, зокрема рисові системи на площі понад 13 тис. гектарів, на яких з початку їх будівництва працював у 60-х роках минулого століття батько М. Ф. Решетнікова, що значною мірою і вплинуло на майбутній вибір професії Миколи Федоровича.
Він закінчив Білгород-Дністровський сільсько-господарський технікум та факультет гідро-меліорації Українського інституту інженерів водного господарства. Здобувши вищу освіту, Микола Фе-дорович працював у Державному регіональному проектно-вишукувальному інституті ''Укрпівден-діпроводгосп'', де пройшов шлях від техніка до директора. На цю відповідальну керівну посаду М. Ф. Решетнікова обрали у 2000 р.
Протягом тривалого часу роботи в інституті Микола Федорович займався проектуванням різних водогосподарських об'єктів як в Україні, так і за кордоном, а за сумісництвом - викладав у Київському державному інституті управління і економіки водних ресурсів.
Нині очолюваний М. Ф. Решетніковим інститут займається забезпеченням водогосподарського комплексу України проектно-кошторисною доку-ментацією. Оскільки змінились пріоритети в розвитку меліорації і водного господарства, акцентується увага не на розширенні зрошувальних площ, а насамперед на ефективному використанні вже існуючих.
Великі масиви зрошення замінили компактні зрошувальні ділянки, на яких застосовуються системи крапельного зрошення, малозатратна поливна техніка.
Серед багатьох питань водогосподарського комплексу одним з основних є екологічна безпека регіону. Тому інститут і надалі буде займатися ліквідацією підтоплення населених пунктів, протипаводковими заходами. Намагатиметься зро-бити все можливе, щоб не допустити забруднення придунайських озер. Крім того, очолювана М. Ф. Решетніковим установа виконує протизсувні і берегоукріплювальні заходи щодо визначення водо-охоронних зон.
Інститут ''Укрпівдендіпроводгосп'' зумів зберегти фахівців, матеріальну базу, що дало змогу опера-тивно реагувати на вимоги часу. За короткий період було значно збільшено обсяги проектно-вишукувальних робіт, а інститут став одним із провідних у галузі водного господарства. Так, обсяги робіт з 200 тис. гривень у 2000 р. сягнули понад 5 млн у 2006 р. і постійно зростають.
Нині інститут - це колектив висококва-ліфікованих спеціалістів-проектувальників у галузі гідротехніки, меліорації, цивільно-промислового будівництва, водо- і газопостачання.
Базою для прийняття багатьох технічних рішень з проектування і нині є для керівника ''Укрпівден-діпроводгоспу'' М. Ф. Решетнікова здобуті в університеті знання. Він і досі підтримує зв'язок з рідним закладом, зокрема з кафедрою меліорації. Консультується з її співробітниками щодо вдоско-налення експлуатації рисових зрошувальних систем.
За особливі заслуги перед державою та українським народом, вагомий особистий внесок у розвиток меліорації і водного господарства, багаторічну сумлінну працю нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, почесними відзнаками Одеської обласної ради та Одеської обласної державної адміністрації та ін.
У 2005 р. Миколі Федоровичу присвоєно звання ''Почесний працівник Держводгоспу України''.Логос Україна          <<    ПРЕСНЯКОВА Марія Олексіївна          [ Зміст ]          РОМАНОВ Олексій Васильович    >>