НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
 
  
ТРОФИМЧУК
Олександр МиколайовичВипускник гідротехнічного факультету (1977 р.)

Заступник директора з наукової роботи Інституту
телекомунікацій і глобального інформаційного
простору НАН України 
 
   
Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Народився 1 вересня 1955 р. у м. Рівне. Життєвий уклад родини сформував у нього шанобливе ставлення до навчання та праці.
У 1972 р. закінчив середню школу із золотою медаллю; у 1977 р. - з відзнакою гідротехнічний факультет Українського інституту інженерів водного господарства.
Після інституту О. М. Трофимчук став аспірантом Інституту гідромеханіки Академії наук УРСР, згодом обійняв посаду старшого наукового співробітника. У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1999 р. - докторську.
З 1998 по 2003 р. - заступник директора з наукової роботи Українського інституту досліджень навколишнього середовища і ресурсів при Раді національної безпеки і оборони України, протягом 2003-2004 рр. - виконував обов'язки директора цієї наукової установи.
З 2004 р. - заступник директора з наукової роботи Інституту телекомунікацій і глобального інформа-ційного простору НАН України.
О. М. Трофимчук - відомий український вчений у галузі досліджень динаміки споруд і ґрунтів. Ним розроблені нові моделі динаміки насичених рідиною пористопружнопластичних середовищ та методики розв'язання задач сейсмостійкості споруд.
За активної участі О. М. Трофимчука в Україні запроваджене використання геоінформаційних систем та даних дистанційного зондування Землі при проведенні досліджень з питань екологічної безпеки, визначення українського природно-ресурсного потенціалу, оптимізації аналізу забруд-нень поверхневих вод та ґрунтів, моделювання глобальних біосферних процесів тощо.
Дослідження вченого знайшли широке практичне застосування, зокрема при аналізі динаміки об'єкта ''Укриття'' Чорнобильської АЕС, проектуванні гравітаційних морських платформ, оптимізації роботи водних господарств, складанні електронних природоохоронних карт і атласів.
У його творчому доробку понад 230 наукових праць, підготовлених особисто та у співавторстві, у тому числі 13 монографій і 2 навчальні посібники.
О. М. Трофимчук - знаний вчений не тільки в Україні, а й за її межами. Представляє Україну на багатьох міжнародних конгресах і конференціях; учасник програми INTAS - Міжнародної асоціації з розвитку співробітництва з науковцями нових незалежних держав колишнього Радянського Союзу. Під його керівництвом у рамках виконання Програми українсько-канадського співробітництва ''Розвиток управління навколишнім середовищем в Україні (район басейну р. Дніпро)'' створено типову регіональну інформаційну систему екологічного менеджменту.
Дар ученого-дослідника органічно поєднується з широкою ерудицією вченого-педагога. Він виховує нове покоління вітчизняних науковців, керуючи науковою роботою студентів і аспірантів. Підготував 2 докторів та 3 кандидатів наук.
У 2001-2002 рр. О. М. Трофимчук - професор Національного авіаційного університету, з 2002 р. - професор Київського національного університету будівництва і архітектури. Член бюро міжвідомчої координаційної науково-технічної ради з питань будівництва та захисту будівель, споруд, територій у складних інженерно-геологічних і сейсмічних умовах України, науково-координаційної та експертної ради з питань ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин при президії НАН України, секції екології та захисту навколишнього середовища Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки. Він входить до складу двох спеціалізованих вчених рад на здобуття вченого ступеня доктора наук, є членом експертної ради з геологічних наук ВАК України.
О. М. Трофимчук - член редколегій низки журналів і збірників, заступник головного редактора збірника наукових праць ''Екологія і ресурси''.
У 2005 р. у складі авторського колективу удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу ''Розв'язання проблем раціонального природокористування методами аерокосмічного зондування Землі та моделювання геодинамічних процесів''. Нагороджений Почесними грамотами Кабінету Міністрів та Верховної Ради України.
Захоплення: настільний теніс, більярд; колекціонує витвори образотворчого мистецтва. Велику підтримку знаходить у сімейному колі. Найбільші його помічниці - дві доньки.Логос Україна          <<    ТЕРЕЩУК Анатолій Іванович          [ Зміст ]          ХОМКО Володимир Євгенович    >>