НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
 
  
ШВАЙКОВСЬКИЙ
Микола ВолодимировичВипускник гідромеліоративного факультету (1980 р.)

Начальник Дніпропетровського облводгоспу 
 
   
Народився 20 листопада 1958 р. в с. Тетірка Червоноармійського району Житомирської області в сім'ї колгоспників. Щиро вдячний батькам, Володимиру Євгеновичу та Ніні Олександрівні, за те, що прищепили любов до праці, навчання.
У 1975 р. Микола Швайковський вступив на факультет проектування і будівництва гідромеліора-тивних систем Українського інституту інженерів водного господарства. В інституті Микола Володи-мирович не тільки старанно вчився, а ще й зустрів свою долю - одногрупницю Людмилу, яка пізніше стала його дружиною. Закінчивши навчальний заклад з відзнакою, молоде подружжя меліораторів за направленням поїхали на роботу в Софіївське управління зрошувальних систем (смт. Софіївка Дніпропетровської області). Микола Володимирович в управлінні почав свою трудову діяльність з посади інженера-гідротехніка; виріс до начальника експлуатаційної дільниці.
З червня 1988 по липень 1992 р. працював головним інженером Криворізького управління зрошувальних систем Дніпропетровського облвод-госпу. З липня 1992 по лютий 2007 р. - головним інженером Дніпропетровського облводгоспу.
У лютому 2007 р. наказом голови Держводгоспу України призначений на посаду начальника Дніпропетровського облводгоспу. Він - член координаційної ради з питань екології використання природних ресурсів Дніпропетровської області.
У системі Держводгоспу України Микола Швай-ковський працює понад 27 років. За цей час зарекомендував себе вмілим організатором виробництва, відповідальним, професійно грамотним спеціалістом. Користується заслуженим авторитетом і повагою серед працівників водогосподарського і агропромислового комплексів області.
Основна діяльність очолюваного М. В. Швай-ковським облводгоспу спрямована на раціональне використання водних ресурсів, їх охорону, відтворення з метою забезпечення якісною водою та в необхідній кількості населення і промисловості, на боротьбу з підтопленням ґрунтовими водами тощо.
Микола Володимирович сприяє запровадженню в області сучасних передових водозберігаючих технологій дрібнодисперсного та краплинного зрошення, що дає економію води в 3-5 разів; площа краплинного зрошення в області за останні 3 роки зросла в 4 рази; координує впровадження багатотарифного обліку, і, як результат, щорічна економія складає понад один мільйон грн., або до 30% від загальної вартості електроенергії. Під його керівництвом щорічно розробляється і впровад-жується 35-40 раціоналізаторських пропозицій щодо поліпшення роботи обладнання та енергозбереження з щорічним економічним ефектом 200-250 тис. грн.
М. В. Швайковський, разом з підвідомчими управліннями, забезпечує збереження меліоратив-них фондів, працездатність та цілісність міжгосподарської меліоративної техніки, що в умовах обмеженого фінансування дуже важливо. Крім цього, активно сприяє збільшенню обсягів робіт по спеціальному фонду в підвідомчих управліннях.
Відповідно до державних комплексних програм із захисту від шкідливої дії вод, забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, розвитку меліорації земель облводгоспом було ініційовано створення Регіональ-ної програми розвитку водного господарства у Дніпропетровській області, яка почала фінансуватися з 2004 р. Програма охоплює такі важливі проблеми, як водопостачання, водовідведен-ня, захист від підтоплення та реконструкцію зрошувальних систем.
Виконання Програми дало змогу захистити від підтоплення 1085 га території сільських та селищних населених пунктів, поліпшити умови проживання понад 80 тис. мешканців області; розпочати будівництво двох групових водопроводів, вести роботи з будівництва локальних водопровідних мереж на території семи районів області.
М. В. Швайковський налагодив тісну співпрацю з органами охорони навколишнього середовища, екологічною інспекцією, із службами МНС. В результаті спільних перевірок вдалося виявити багато фактів ухилень від сплати в бюджет за спецводокористування, самовільних водокористувачів і т.д. Нарахування коштів за самовільне водокористування за декілька останніх років збільшилося на 21%. План надходження коштів за оренду водних об'єктів за останні 2 роки перевиконується вдвічі.
Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесними грамотами Держводгоспу, обласної державної адміністрації.Логос Україна          <<    ЮДОВИЧ Алла Павлівна          [ Зміст ]          ШУТЯК Іван Михайлович    >>