НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
 
  
СЕМЕНОВ
Костянтин СеменовичРектор (1948-1970 рр.) 
 
   
Народився 4 червня 1906 р. у м. Чигирині у багатодітній сім’ї бондаря. Костянтину Семеновичу довелося трудитися з раннього дитинства. Вже в дев’ятирічному віці він став пастухом, потім - різноробом на будівництві залізної дороги. Лише взимку мав можливість навчатися в школі, хоча до книги і знань дуже тягнувся.
Після семирічки вступив до Черкаської сільськогосподарської школи, а потім - до Київського гідромеліоративного інституту, який закінчив у 1930 р.
Здобувши кваліфікацію інженера-гідротехніка, К. С. Семенов працював у Каракалпакській АРСР. Обіймав посади інженера-вишукувача, проектуваль-ника, виконроба на будівництві іригаційних систем, начальника проектно-вишукувального відділу, заступника начальника управління водного господарства республіки.
У 1933 р. Костянтин Семенович розпочав роботу в Київському гідромеліоративному інституті - асистентом, доцентом кафедри сільсько-господарських меліорацій, а з 1936 р. - деканом гідромеліоративного факультету. Одночасно він завідував експертно-технічним бюро при Наркомземі УРСР з експертизи проектів меліоративного і водогосподарського будівництва.
Костянтин Семенович - учасник Великої Вітчизняної війни, брав участь у боях на Південному та Сталінградському фронтах, за що його було відзначено урядовими нагородами. Після демобілізації працював на виробництві, а згодом повернувся у рідний інститут.
У 1948 р. його призначили ректором Київського гідромеліоративного інституту, який після перебазування в 1959 р. у Рівне, дістав назву - Український інститут інженерів водного господарства. К. С. Семенов очолював інститут 22 роки. Він - кандидат сільсько-господарських наук, доцент.
Тривалий час Костянтин Семенович керував роботою колективу кафедри експлуатації гідромеліоративних систем, створеної з його ініціативи. Окрім того, він проводив плідну громадську роботу: був членом науково-технічної ради та експертом Міністерства меліорації та водного господарства УРСР, членом науково-технічної Ради міністрів УРСР, депутатом Обласної ради депутатів трудящих, заступником голови Президії обласного відділення товариства ''Звання''.
Костянтин Семенович проводив значну роботу зі створення навчально-матеріальної бази, комплек-тування професорсько-викладацького складу, розвитку науки і вдосконалення підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Уміло поєднував адміністративну, навчально-виховну та науково-дослідну роботу, надавав практичну допомогу виробництву.
Він є автором 27 наукових праць, які мають велике значення для розвитку меліоративного будівництва.
За наукові досягнення в галузі меліорації і впровадження результатів досліджень у виробництво К. С. Семенов нагороджений чотирма медалями Виставки досягнень народного господарства СРСР і УРСР.
За заслуги перед батьківщиною Костянтин Семенович нагороджений орденом Леніна, двома орденами Трудового Червоного Прапора, багатьма медалями.
За заслуги у підготовці висококваліфікованих спеціалістів і розвиток науки К. С. Семенову присвоєно звання заслуженого працівника Вищої школи УРСР.


Логос Україна         <<   Історична стаття         [ Зміст ]         Ректори. Вознюк Степан Тихонович   >>