НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
 
  
ВОЗНЮК
Степан ТихоновичРектор (1970-1998 рр.) 
 
   
Завідувач кафедри грунтознавства (1970- 2004 рр.).
Доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Української академії екологічних наук, Міжнародної академії екологічних наук, Міжнародної академії комп’ютерних наук.

Народився 31 липня 1927 р. у с. Тараканів Дубенського району Рівненської області в родині Тихона Карповича та Євдокії Іванівни.
Упродовж 1934-1939 рр. навчався в Тараканівській початковій школі, згодом - у Дубенській середній школі № 2 (1939-1941 рр.), Дубенському сільськогосподарському технікумі (1944-1947 рр.).
У 1953 р. закінчив Львівський сільськогоспо-дарський інститут, а потім заочно - Кременецький учительський інститут.
Здобувши вищу сільськогосподарську та педагогічну освіту, Степан Тихонович вирішив поглиблювати набуті знання та передавати їх іншим. І тому в 1954 р. вступив до аспірантури кафедри грунтознавства Харківського сільськогоспо-дарського інституту ім. В. В. Докучаєва. Його науковим керівником був академік О. Н. Соко-ловський.
Після закінчення аспірантури С. Т. Вознюк протягом 1956-1970 рр. працював у Харкові - ученим секретарем УНДІГ, молодшим, старшим науковим співробітником, завідувачем лабораторії родючості ґрунтів Українського науково-дослідного інституту ґрунтознавства.
У 1959 р. Степан Тихонович захистив кандидатську дисертацію, а через десять років - докторську. Предметом його досліджень на звання кандидата і доктора наук були гідроморфні грунти Полісся і Лісостепу України: властивості збереження, окультурення і підвищення родючості. На запрошення ректора К. С. Семенова очолив кафедру меліоративного грунтознавства.
У Рівному С. Т. Вознюк з 1970 р. Талановитого, досвідченого науковця, хорошого організатора і педагога призначили ректором Українського інституту інженерів водного господарства (нині - Національний університет водного господарства та природокористування), а також завідувачем кафедри грунтознавства. Першу посаду він обіймав упродовж 28 років, другу - протягом 34 років.
Основна сфера наукових інтересів - вивчення властивостей, методи збереження і підвищення родючості гідроморфних грунтів України під кутом можливих природних і антропогенних іх змін, впливу на навколишнє середовище в зоні достатнього зволоження.
Під його науковим керівництвом підготували і захистили дисертації 15 кандидатів і 8 докторів наук.
Він є автором понад 200 наукових праць, з них - 12 монографічних, 5 навчальних посібників, низки рекомендацій виробництву.
Степан Тихонович активно займається і громадською роботою. Протягом 17 років він очолював Рівненське обласне товариство ''Знання'', був депутатом Рівненської обласної ради чотирьох скликань.
За успіхи, досягнуті у розвитку наукових досліджень, їх впровадження у виробництво, підготовку спеціалістів для водного господарства України та інших галузей, зокрема для зарубіжних країн, за розвиток матеріальної бази університету, підготовку педагогічних і наукових кадрів навчальному закладу присвоєно звання ''Ордена Дружби народів'', а С. Т. Вознюка відзначено орденами Трудового Червоного Прапора, ''Знак пошани'', ''За заслуги'' ІІІ і ІІ ступенів, галузевими відзнаками, йому присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки.
З грудня 1998 р. С. Т. Вознюк - радник ректора НУВГП і голови Рівненської облдержадміністрації.


Логос Україна         <<   Ректори. Семенов Костянтин Семенович         [ Зміст ]         Ректори. Кравець Святослав Володимирович   >>