НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
 
  
КРАВЕЦЬ
Святослав ВолодимировичРектор (1998-2005 рр.) 
 
   
Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних машин та обладнання.

Народився 6 квітня 1952 року в с. Заруддя Дубенського району Рівненської області.
У 1969 р. закінчив Варковецьку середню школу Дубенського району Рівненської області і вступив на механічний факультет Українського інституту інженерів водного господарства (УІІВГ), який закінчив з відзнакою у 1974 р., здобувши кваліфікацію інженера-механіка. Того ж року він вступив до аспірантури рідного вузу.
Після її закінчення С. В. Кравець працював в університеті асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри будівельних та меліоративних машин. У 1982 р. захистив дисертацію у спеціалізованій раді Московського технологічного інституту легкої промисловості і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.
Протягом 1993-1996 рр. навчався у докторантурі Київського державного технічного університету будівництва та архітектури. У 1996 р. достроково захистив дисертацію та отримав науковий ступінь доктора технічних наук.
У жовтні 1997 р. С. В. Кравець організував та очолив Західну філію Міжгалузевого інституту післядипломної освіти.
У грудні 1998 р. Святослава Володимировича призначили ректором-організатором Рівненського державного технічного університету, на базі якого було створено Український державний університет водного господарства та природокористування (2002), а в 2004 р. - Національний університет водного господарства та природокористування, ректором яких С. В. Кравець був по березень 2005 р. У грудні 2000 р. він отримав вчене звання професора. З жовтня 1999 р. очолює кафедру будівельних, дорожніх, меліоративних машин та обладнання.
Під керівництвом С. В. Кравця в університеті здійснені значні структурні перебудови, спрямовані на перехід вузу від галузевого до політехнічного принципу підготовки фахівців для народного господарства, на забезпечення наскрізної підготовки фахівців ''школа-ліцей-технікум-коледж-університет''. Для цього в структуру університету включені два технікуми, створені технічний коледж, Кримський, Прилуцький, Слов’янський, Закарпатський навчально-консультаційні центри, інститут довузівської та післядипломної освіти, центр підготовки та перепідготовки водіїв, відкрито 13 нових спеціальностей, 4 факультети, 8 кафедр. Впроваджені інтегровані навчальні плани для підготовки фахівців за скороченим терміном навчання на базі кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Підготовлено понад 80 докторів і кандидатів наук та вперше в університеті зроблені наукові відкриття.
Упродовж 1998-2005 рр. значно розвинулася та поліпшилася матеріально-технічна база університету. Збудовані навчальний корпус, база практик та відпочинку на озері Світязь, проведені реконструкція потокових аудиторій, актової зали, кафе, студентських гуртожитків, здійснений капітальний ремонт головного корпуса, змонтовано 28 комп’ютерних класів та локальну комп’ютерну мережу, створені нові лабораторії, оновлений автомобільний парк та ін. Число студентів зросло на 2620 осіб і становило понад 13 тисяч, додатково створено тільки в базовому навчальному закладі 223 робочих місця. Під його керівництвом уніерситет отримав статус ''національного''.
Працює за науковим напрямом - землерийне машинобудування, автор 180 наукових і навчальних праць, трьох наукових відкриттів.
С. В. Кравець заслужений діяч науки і техніки України, почесний працівник Державного комітету України з водного господарства. Відмінник освіти України. Нагороджений срібною Георгіївською медаллю ''Честь. Слава. Труд'' IV ступеня, золотою медаллю П. Л. Капіци за наукові відкриття.Логос Україна         <<   Ректори. Вознюк Степан Тихонович         [ Зміст ]         Ректори. Гурин Василь Арсентійович   >>