НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
 
  
ГУРИН
Василь АрсентійовичРектор (з 2005 р.) 
 
   
Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри експлуатації гідромеліоративних систем.

Народився в липні 1949 р. у с. Друхів Березнівського району Рівненської області в багатодітній селянській родині.
Навчався в Друхівській середній школі. В 1966 р. вступив на гідромеліоративний факультет Українського інституту інженерів водного господарства, закінчивши який, здобув кваліфікацію інженера-гідротехніка.
Свій трудовий шлях Василь Арсентійович розпочав на виробництві в Хабаровському краї (Росія) майстром дільниці, головним інженером, а згодом став виконувати обов’язки начальника Унгунського БМУ тресту ''Біробіджанводбуд'', де працював до 1975 р.
Роботу в УІІВГ розпочинав з науково-дослідного сектору. Обіймав посади інженера та старшого інженера (1975-1976 рр.), а протягом квітня 1976 - жовтня 1980 рр. - старшого наукового співробітника. В. А. Гурин вперше провів системні дослідження аварійних відмов трубопровідної мережі зрошувальних систем, розробив методику розрахунку надійності складних зрошувальних систем та цементно-піщану ізоляцію внутрішніх стінок водопровідних труб періодичного режиму подачі води, способи і пристрої попередження гідравлічного удару в трубопровідній мережі, гасителі вібрації, нову конструкцію зрошувальної системи з водопідпірними колонами, виконав фундаментальні дослідження опору засувок для мережі, розробив відомчі норми і рекомендації з експлуатації закритої мережі, догляду за річками. За час своєї наукової роботи Василь Арсентійович впровадив у виробництво свої технічні розробки, що мають світове значення.
Учень заслуженого меліоратора України, кандидата технічних наук, доцента Н. О. Орлової, Василь Арсентійович у 1982 р. захистив кандидатську, а у 1991 р. - докторську дисертації в Московському гідромеліоративному інституті. Опублікував понад 200 наукових і методичних праць, є автором 75 винаходів. Створив наукову школу. Підготував сімох кандидатів наук.
З 1980 р. В. А. Гурин працює на викладацькій роботі: асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором, а з 1994 р. - завідувачем кафедри експлуатації гідромеліоративних систем. Обіймав посаду проректора з міжнародних і регіональних зв’язків (1999-2002 рр.), не полишаючи завідування кафедрою . За короткий період роботи на цій посаді в університеті було створено Центр міжнародних і регіональних зв’язків, мережу навчально-консультаційних центрів (Кримський, Слов’янський, Прилуцький).
Науково-дослідну та викладацьку роботу Ва- силь Арсентійович поєднує із громадською. Він обирався депутатом Рівненської обласної ради (1998-2002 рр.). Нині є депутатом Рівненської міської ради.
У 2005 р. В. А. Гурина було обрано ректором Національного університету водного господарства та природокористування. Василь Арсентійович прово-див активну діяльність з удосконалення роботи вищого навчального закладу. Здано в експлуатацію новий навчальний корпус, відкрито нову спеціаль-ність ''Дизайн архітектурного середовища'', створено технопарк ''Машинобудівні технології Полісся'', програму розвитку та промислового освоєння міне-рально-сировинних ресурсів Рівненської області.
Сферою наукових інтересів Василя Арсентійовича на сьогоднішній день є дослідження надійності роботи закритих трубопровідних систем, розробка нових конструкцій систем, удос-коналення діючих систем зрошення і осушення, а також дослідження зовнішніх впливів на зміну властивостей води і матеріалів на її основі.
В. А. Гурин - раціоналізатор і винахідник, нагороджений знаком ''Винахідник СРСР'', голова Ради ректорів і директорів вищих навчальних закладів Рівненської області. Відмінник освіти України.


Логос Україна         <<   Ректори. Кравець Святослав Володимирович         [ Зміст ]         Ковальов Сергій Володимирович   >>