НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
 
  
КОВАЛЬОВ
Сергій ВолодимировичПерший проректор 
 
   
Кандидат технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.

Народився 5 січня 1947 р. у с. Стовп’яги Переяслав-Хмельницького району Київської області. У 1970 р. закінчив гідромеліоративний факультет Українського інституту інженерів водного господарства, але так і не розлучився із рідним закладом. Працював техніком науково-дослідного сектору, навчався в аспірантурі у професора Л. В. Скрипчинської.
Згодом обіймав посади асистента, викладача, доцента кафедри гідромеліорації. Упродовж 1986-1988 рр. С. В. Ковальов працював секретарем парткому інституту.
Протягом 1990-1995 рр. завідував кафедрою гідромеліорації, а в 1995-1999 рр. був деканом одного з найбільших у навчальному закладі факультетів - гідромеліоративного, який свого часу закінчував і сам.
У 1999 р. Сергія Володимировича було призначено проректором з навчальної роботи, а в 2004 р. - першим проректором.
Перебуваючи на високій відповідальній посаді, він прагне сповна виправдати надане йому довір’я. Постійно працює над зміцненням матеріально-технічної та наукової бази університету, вдосконаленням навчального процесу, активізації студентської наукової роботи. Підтвердженням цього є те, що студенти університету щорічно виборюють близько 20 призових місць у другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади, а університет за цим показником належить до кращих університетів України.
С. В. Ковальов також проводить значну роботу щодо акредитації та ліцензування спеціальностей, за якими навчаються студенти НУВГП, відкриття нових спеціальностей, створення, розвитку та акредитації університетських навчально-консуль-тативних центрів у різних регіонах України, що дало змогу розширити географію підготовки фахівців для водного господарства.
Він є головою методичної комісії Міністерства освіти і науки України зі створення державних стандартів підготовки фахівців зі спеціальності ''Гідромеліорація'', членом експертної ради Державної акредитаційної комісії МОН України з напряму ''Водні ресурси''.
С. В. Ковальов у складі науково-методичної ради МОН розробив Державні стандарти на підготовку фахівців напряму ''Водні ресурси'', кваліфікаційні характеристики працівників водного господарства. Значну увагу перший проректор приділяє співпраці з Державним комітетом України з водного господарства та водогосподарськими організаціями. Завдяки цьому створюються умови для кращої підготовки фахівців, стабільними стають держзамовлення на підготовку спеціалістів, зміцнюється матеріальна база університету.
Сергій Володимирович активно працює й як учений та педагог. Він є автором понад 80 наукових праць, зокрема п’яти навчальних посібників, підготував чотирьох кандидатів наук.
Напрям наукової діяльності С. В. Ковальова - розробка і модернізація конструкцій гідро-меліоративних систем, що забезпечують сталий еколого-економічний розвиток територій.
Творчу і наполегливу працю С. В. Ковальова відзначено медалями ВДНГ, почесними грамотами Міносвіти та Держводгоспу України, знаком ''Відмінник освіти України'', знаком ''Почесний працівник Держводгоспу України''.


Логос Україна         <<   Ректори. Гурин Василь Арсентійович         [ Зміст ]         Сапсай Григорій Іванович   >>