НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
 
  
ГІРОЛЬ
Микола МиколайовичПроректор з наукової роботи 
 
   
Дійсний член Інженерної академії України, доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України. Професор Люблінського політехнічного університету (Польща).

Народився 10 травня 1950 р. у с. Костюшки Овруцького району, що на Житомирщині. Після закінчення Українського інституту інженерів водного господарства (УІІВГ) працював інженером, старшим науковим співробітником Українського науково-дослідного інституту промислового нафтодобування (м. Київ), асистентом кафедри водопостачання та бурової справи УІІВГ (м.Рівне), Всесоюзного науково-дослідного інституту ме-ханізації і техніки поливу (м. Кишинів, м. Коломна), Центрального науково-дослідного інституту комплексного використання водних ресурсів (м. Ки-шинів, м. Мінськ).
З 1983 р. обіймав відповідальні посади доцента, професора кафедри водогосподарського будів-ництва, завідувача кафедрами охорони праці і екології в будівництві, каналізації і санітарної техніки, водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції, проректора з наукової роботи Національного університету водного господарства та природокористування.
Під керівництвом М. М. Гіроля було організовано підготовку фахівців за новими для університету спеціальностями: ''охорона праці та екологія в будівництві'', ''теплогазопостачання та вентиляція''.
Для цих спеціальностей було сформовано необхідний склад навчально-методичної літератури.
М. М. Гіроль - автор понад 70 винаходів, зокрема 15 винаходів у співавторстві зі студентами й аспірантами університету. Під його керівництвом на багатьох водогосподарських об’єктах України, Росії, Молдови та в інших країнах близького зарубіжжя впроваджено низку ефективних в технічному і екологічному плані наукових розробок з проблем очистки природних і стічних вод, брав активну участь у розробленні програми ''Вода Донбасу''.
Основні напрямки наукової роботи - очистка води на фільтрах з плаваючим фільтруючим шаром, в тонкошарових і магнітних відстійниках, магнітних фільтрах з фільтруючим шаром, виготовленим з магнітополімерних композитів, водопровідні мережі тощо. За рядом винаходів налагоджено серійне виробництво.
З ініціативи Міжвідомчої наукової ради Російської Академії наук і Держкомітету з питань архітектури і будівництва Російської Федерації Міждержавна комісія успішно провела випробовування станцій доочищення стічних вод на фільтрах з плаваючим фільтруючим шаром.
Наукові розробки М.М. Гіроля ввійшли в посібники до СНиП 2.04.02-84 і СНиП 2.06.03-85, у галузеві довідники. Низка його винаходів використовується в дипломному проектуванні і в наукових роботах студентів.
Проректор з наукової роботи активно займається також вирішенням науково-методичних проблем.
У творчому доробку Миколи Миколайовича понад 230 наукових та науково-методичних робіт, зокрема три монографії, три національні доповіді з проблем якості питної води в Україні. Він - автор 4 підручників з проблем безпеки життєдіяльності, навчального посібника, 2 довідників з водопостачання і очищення стічних вод. Праці вченого відомі далеко за межами України.
М. М. Гіроль є активним учасником багатьох виставок, організатором міжнародної співпраці. У різні періоди стажувався на водогосподарських об’єктах України, Австрії, Угорщини, Словаччини, Алжиру, Росії, Білорусі, Молдови, Польщі.
М. М. Гіроль тривалий час працював в експертній раді ВАК України, брав участь в роботі робочої групи Європарламенту з техногенної безпеки ВАТ ''Рівнеазот''. Він член спецради із захисту докторських дисертацій Національного університету водного господарства та Київського національного університету будівництва та архітектури. Регулярно виступає як опонент кандидатських і докторських дисертацій.
Бере активну участь у місцевому самоврядуванні.
Нагороджений двома срібними медалями та дипломами ВДНГ СРСР.


Логос Україна         <<   Сапсай Григорій Іванович         [ Зміст ]         Білецький Анатолій Альфонсович   >>