НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
 
  
БІЛЕЦЬКИЙ
Анатолій АльфонсовичПроректор з науково-педагогічної та
методичної роботи 
 
   
Кандидат технічних наук, доцент, відмінник освіти України.

Народився 29 жовтня 1948 р. у смт Кам’яний Брід Баранівського району Житомирської області в робітничій родині. Здобувши середню освіту у рідному селищі, вступив до Київського професійно-технічного училища № 10, яке закінчив з відзнакою у 1966 р., отримавши професію складальника корпусів металевих суден. Працював за направленням на заводі ''Ленінська кузня'' в м. Києві, служив у лавах Радянської армії.
У 1976 р. Анатолій Альфонсович з відзнакою закінчив Український інститут інженерів водного господарства за спеціальністю ''Гідромеліорація''. Помітивши у студента здібність до наукової роботи, його запросили залишитися у рідному закладі працювати асистентом на кафедрі водогоспо-дарського будівництва.
Цю посаду Анатолій Альфонсович обіймав упродовж двох років, а в 1978 р. вступив до цільової аспірантури Всесоюзного науково-дослідного інституту гідротехніки і меліорації, яку закінчив у 1981 р. У 1986 р. А. А. Білецький захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. У 1990 р. йому присвоєно вчене звання доцента.
Науково-педагогічною діяльністю у рідному вузі Анатолій Альфонсович займається з 1982 р. Працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри водогосподарського будівництва.
У 1988 р. став заступником декана факультету проектування та будівництва гідромеліоративних систем, протягом 1995-1999 рр. обіймав посаду заступника декана гідромеліоративного факультету.
З 1999 р. - він начальник навчального управління, а з квітня 2006 р. - проректор з науково-педагогічної та методичної роботи Національного університету водного господарства та природо-користування.
Анатолій Альфонсович також активно працює як учений і педагог. Він - автор 5 авторських свідоцтв, автор понад 60 наукових і науково-методичних праць, підручника та двох навчальних посібників.
Проректор А. А. Білецький надає значну методичну допомогу Державному комітету України з водного господарства - основному замовнику фахівців, яких готує університет. У складі колективу науковців він брав участь у розробленні Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників водного господарства.
Як член Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України, А. А. Білецький проводить значну роботу з розроблення нормативної документації, є співавтором галузевих стандартів вищої освіти напряму ''Водні ресурси'', освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-кваліфікаційної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня ''бакалавр''.
Анатолій Альфонсович також бере активну участь у впровадженні автоматизованої системи управління навчальним процесом та кредитно-модульної системи організації навчального процесу в університеті. За його активної участі розроблено Інформаційний пакет ECTS університету.
А. А. Білецький уклав ряд нормативних документів НУВГП: Тимчасове положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу; Тимчасове положення про планування навчального процесу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу; Порядок оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
Нагороджений знаком ''Відмінник освіти України'', Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України та Державного комітету України з водного господарства.


Логос Україна         <<   Гіроль Микола Миколайович         [ Зміст ]         Якимчук Володимир Леонович   >>