НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
 
ФАКУЛЬТЕТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ГЕОІНФОРМАТИКИ

 
 

Декан факультету


ЧЕРНЯГА
Петро Гервазійович

 
Петро Гервазійович народився 24 жовтня 1946 р. у с. Кугаївцях Чемеровецького району Хмельницької області в селянській родині. У 1964 р. із золотою медаллю закінчив Кугаївецьку середню школу, а в 1969 р. - з відзнакою геодезичний факультет Львівського політехнічного інституту (ЛПІ).
Упродовж 1969-1970 рр. працював старшим лаборантом кафедри космічної геодезії ЛПІ. Протягом 1970-1973 рр. навчався в аспірантурі ЛПІ. 1973-1987 рр. - асистент, старший викладач, доцент кафедри інженерної геодезії УІІВГ. З 1987 р. - завідувач цієї ж кафедри, на базі якої в 2002 р. була створена кафедра землеустрою, геодезії та геоінформатики. З 1980 р. по 1987 р. був заступником декана факультету проектування та будівництва гідромеліоративних систем. З 2003 р. - декан факультету землеустрою та геоінформатики.
У 1978 р. П. Г. Чернязі присвоїли вчений ступінь кандидата технічних наук, а в 2000 р. - доктора; доцент (1982), професор (2002).
Брав участь у Європейських геофізичних з'їздах (Відень - 1997 р., Ніцца - 1998 р., Гаага - 1999 р., Польща - 1997, 1998, 1999 рр., Хорватія - 2001 р., Алушта - з 1998 р. щорічно).
У 1998 р. П. Г. Черняга відкрив галузеву (Держкомзем) науково-дослідну лабораторію геодинаміки та геоінформатики при кафедрі землеустрою, геодезії та геоінформатики. Ініціатор відкриття в університеті спеціальностей: ''землевпорядкування та кадастр'' (1992); ''геоінформаційні системи і технології'' (2001).
П. Г. Черняга обирався депутатом міської ради (1990-1994 рр.), депутат Рівненської обласної ради. Нині - член редакційних колегій шести фахових науково-технічних збірників, член спеціалізованої Вченої ради із захисту докторських дисертацій при Київському національному університеті будівництва та архітектури, експерт ВАК України, Президії навчально-методичної комісії з напряму ''Геодезія, картографія та землевпорядкування'', комісії з розробки стандартів освіти з цього ж напряму.
Нагороджений почесними грамотами Міністерства освіти України, Держкомзему, Рівненської ОДА, має звання ''Відмінник освіти України'', ''Почесний землевпорядник України'', ''Почесний геодезист України'', ''Заслужений працівник освіти України''.

Кафедра землеустрою, геодезії та геоінформатики

Професор кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики
В. С. Мошинський

Історія факультету нерозривно пов'язана з історією кафедри геодезії. З архівних документів відомо, що в 1922 р. у Києві було відкрито інженерно-меліоративний технікум, який згодом увійшов до складу Київського сільсько-господарського інституту. У 1930 р. на базі технікуму створено чотири факультети, які започаткували Київський інженерно-меліоративний інститут: інженерно-меліоративний, культуртехнічний, землевпорядний і робітфак.
Як самостійна одиниця, кафедра геодезії почала свою діяльність у Київському інженерно-меліо-ративному інституті у 1938 р. У її штаті на той час були завідувач, асистент, старший лаборант, препаратор. Першим завідувачем кафедри був тимчасово виконуючий обов'язки професор М. І. Товстоліс. Кафедра проводила заняття з геодезії та топографічного креслення. До 1959 р. кафедру геодезії у різні роки очолювали кандидат технічних наук, доцент М. Г. Відуєв і кандидат географічних наук, доцент І. П. Козьмін. У штаті кафедри у різний період було від 2-х до 4-х осіб.
Київський інженерно-меліоративний, а згодом Харківський землевпорядний інститути закінчив уродженець села Оженин Острозького району Рівненської області, видатний вчений-геодезист, доктор технічних наук, професор Микола Гри-горович Відуєв, який очолював кафедру геодезії Київського інженерно-меліоративного інституту впродовж 1946-1949 рр.
У 1959 р. Київський інженерно-меліоративний інститут переведено до Рівного і перейменовано в Український інститут інженерів водного господарства. З цього часу починається збільшення набору студентів за рахунок відкриття нових спеціальностей. Постійно збільшується і штат кафедри. Якщо у 1959 р. тут працювало 3 викладачі (доцентів - 1, асистентів - 2), то у 1965 р. - 7 (доцентів - 1, старших викладачів - 2, асистентів - 4); у 1971 р. - 12 (доцентів - 2, старших викладачів - 6, асистентів - 4); у 1987 р. - 14 (доцентів - 7, старших викладачів - 2, асистентів - 5). За цей період завідувачами кафедри були кандидат географічних наук, доцент І. П. Козьмін, доцент М. І. Іванов, кандидат технічних наук, доцент Т. С. Даниленко, старший викладач П. Р. Гавриленко, кандидат технічних наук, доцент І. В. Хохлов, кандидат технічних наук, доцент М. А. Куцериб, кандидат сільськогосподарських наук, доцент П. Є. Бутенко, кандидат технічних наук, доцент Г. Г. Лебідь.
У 1987 р. завідувачем кафедри обрано кандидата технічних наук, доцента П. Г. Чернягу. З його ініціативи у 1992 р. у складі факультету проектування та будівництва гідромеліоративних систем відкрито нову спеціальність - ''земле-впорядкування'', а кафедру інженерної геодезії перейменовано в кафедру землевпорядкування та геодезії і вона стала випусковою. Пізніше спеціальність ''землевпорядкування'', а згодом ''землевпорядкування та кадастр'' певний час була у складі факультету екології та землевпорядкування. Деканами названих факультетів були кандидат технічних наук, доцент П. Д. Сливка та заслужений працівник науки і техніки України, доктор сільськогосподарських наук, професор М. О. Клименко.
У період становлення спеціальності в склад кафедри влилися нові викладачі: Б. Д. Бачишин, О. Ю. Мельничук, Л. В. Корнилов, А. Г. Ліщинський, Ю. М. Панчук, Я. А. Стахів, випускники першого випуску О. А. Лагоднюк та Р. М. Янчук.
За сумісництвом на кафедрі в різні роки працювали висококваліфіковані виробничники - заступник начальника Рівненського обласного управління земельних ресурсів А. М. Зусько, начальник Рівненського міського управління земельних ресурсів А. О. Мельничук, директор Рівненської філії Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту ''НДІ Проект-реконструкція'' В. О. Ковальчук, директор держав-ного підприємства ''Рівнегеокадастр'' А. М. Прий-мак, технічний директор ТОВ ''Рівненський ЗКЦ'' П. Г. Кошицький, директор ПП фірми ''Експерт-Рівне-Земля'' О. П. Кравчук та ін.

Лабораторія факультету землеустрою

У зв'язку з відкриттям нової спеціальності ''Геоінформаційні системи і технології'', в 2002 р. кафедра змінює назву на кафедру землеустрою, геодезії та геоінформатики. На даний час цей підрозділ університету очолює заслужений працівник освіти України, академік Академії будівництва України, доктор технічних наук, професор П. Г. Черняга, який у 2003 р. став першим деканом новоство-реного факультету землеустрою та геоінформатики.
До складу фа-культету ввійшли три кафедри: земле-устрою, геодезії та геоінформатики; іноземних мов; фі-зики. Кафедру іно-земних мов очолює відмінник освіти України, кандидат філологічних наук, доцент О. Л. Ваку-ленко, кафедру фізики - кандидат фізико-математичних наук, доцент В. Ф. Орленко.
Факультет готує бакалаврів напряму ''Геодезія, картографія та землеустрій'', спеціалістів та магістрів за спеціальностями ''землевпорядкування та кадастр'' і ''геоінформаційні системи і технології''.
Випускники спеціальності ''землевпорядкування та кадастр'' виконують такі роботи: займаються роздержавленням та приватизацією земель, видають документи, що посвідчують право на земельні ділянки; сприяють створенню екологічно чистого природного середовища і поліпшенню природних ландшафтів; ведуть державний земельний кадастр і моніторинг земель; здійснюють управління та державний контроль за раціональним використан-ням і охороною земельних ресурсів; організовують, контролюють і виконують роботи із землеустрою, топографо-геодезичних, ґрунтових, агрохімічних і геоботанічних розвідок та обстежень; виконують паспортизацію та державну реєстрацію земельних ділянок, здійснюють грошову оцінку землі та нерухомості; організовують продаж земельних ділянок та іншої нерухомості.
Напрями виробничої діяльності випускників спеціальності ''геоінформаційні системи і технології'' - побудова та використання комп'ютерних систем з інвентаризації, обліку, оцінки, прогнозуван-ня, планування використання та охорони природних ресурсів; вивчення навколишнього природного середовища у локальних, регіональних та глобальних масштабах шляхом обробки даних наземних зйомок, аеро- та космічних фотознімків і матеріалів спектрального аналізу, одержаних зі штучних супутників Землі; проектування, створення та використання комп'ютерних систем управління розподіленим господарством та інфраструктурою (системи електромереж, кабельні мережі, системи трубопровідного господарства тощо); створення та експлуатація комп'ютерних систем управління муніципальною інфраструктурою; проектування та використання автоматизованих банків даних різноманітних кадастрів; вирішення місто-будівельно-планувальних завдань, планування нових транспортних маршрутів і оптимізація перевезень, розподіл ресурсів та послуг; експлуатація супутникових систем навігації з використанням цифрової картографії; геодезія та картографія; військова справа; підтримка прийняття рішень при надзвичайних ситуаціях; бізнес.

Колектив кафедри геодезії

На кафедрі землеустрою, геодезії та геоінформатики функціонує аспірантура, створена наукову школу з прогнозування розвитку територій з урахуванням їх функціональних властивостей та впливу геодинамічних процесів. Її очолює доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України П. Г. Черняга.
Напрямками наукових досліджень кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики є: моделювання геодинамічних процесів за результа-тами геодезичних вимірювань; врахування тропосферної, іоносферної та електрооптичної рефракції при геодезичних вимірюваннях та GPS-спостереженнях; дослідження зсувів та деформацій унікальних інженерних споруд; прогнозна оцінка розвитку територій населених пунктів та інженерних об'єктів; системний аналіз функціонування та розвитку територій землекористувань; врахування інженерно-геологічних процесів при грошовій оцінці земель та об'єктів нерухомості.
На кафедрі створено сучасну лабораторно-практичну базу, придбано новітні прилади та обладнання. Функціонує галузева науково-дослідна лабораторія геодинаміки та геоінформатики, ліцензована Держкомземом України та Міністерством екології і природних ресурсів України на виконання топографо-геодезичних, картографічних, землевпорядних та земельно-оціночних робіт. Щороку близько 30-ти студентів проходять виробничу практику в лабораторії, а її результати використовують при виконанні дипломних робіт та проектів.
Постійно зростає науково-викладацький потенціал. За останні роки підготували та захистили кандидатські дисертації викладачі С. М. Остапчук, Б. Д. Бачишин, Л. В. Корнілов, О. Ю. Мельничук, О. П. Дмитрів, П. Ф. Кахнич, І. М. Бялик. Працюють над завершенням кандидатських дисертацій ще 5 молодих викладачів. Всього на кафедрі у 2007 р. працює 38 викладачів, з них - 3 доктори наук, професори, 11 доцентів та 12 кандидатів технічних наук. Викладачі кафедри читають понад 50 навчальних дисциплін. Щорічно за результатами наукових досліджень вони беруть участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та університетських конференцій і публікують понад 30 наукових праць з актуальних питань геодезії, геоінформатики, землевпорядкування, земельного кадастру та права. Підсумком науково-дослідної роботи є видання 5-ти навчальних посібників.
Гордість факультету - його студенти та випускники. Щорічно студенти V курсу беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності ''землевпорядкування та кадастр'', займаючи призові місця. Студентка ІІІ курсу Оксана Малиновська за час навчання в університеті виконала норматив майстра спорту України з гирьового спорту, стала бронзовою призеркою чемпіонату України та Міжнародного турніру 2007 р. у м. Житомирі, а також срібною призеркою чемпіонату світу 2007 р. у м. Харкові.
Понад 20 випускників факультету очолюють підрозділи обласних головних управлінь земельних ресурсів, є керівниками державних, комунальних та приватних землевпорядних виробничих організацій, стільки ж - начальники районних відділів земельних ресурсів. Серед них: О. М. Головко, О. М. Придатко, В. А. Воробей, Л. А. Остапюк, О. Ю. Юзвик та багато інших.
Кафедра іноземних мов
Кафедра іноземних мов, як окремий підрозділ університету, започаткувала свою діяльність у 1939 р. На різних етапах становлення і розвитку її очолювали компетентні і принципові керівники, для яких на першому плані стояло почуття обов'язку й інтереси справи. Це 1959-1960 рр. - старший викладач А. Г. Васильєва; 1961-1973 рр. - старший викладач О. М. Сапожников; 1974-1981 рр. - старший викладач Н. Й. Парамоненко; 1981-1994 рр. - кандидат педагогічних наук, доцент Й. М. Пацула. З березня 1994 р. кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент, відмінник освіти України О. Л. Вакуленко.
У 1993 р. кафедра була реорганізована у кафедру української та іноземних мов, а з 1995 р. - увійшла до складу факультету екології та землевпорядкування. У 1996 р. предмет ''Ділова українська мова'' було передано на кафедру українознавства, а кафедрі української та іноземних мов повернуто її історичну назву - кафедра іноземних мов.
Вона забезпечує належне викладання 6 іноземних мов - англійської, німецької, французької, іспанської, латинської, російської на усіх факультетах денної та заочної форм навчання; на підготовчому відділенні, у 10 групах поглибленого вивчення іноземних мов, 7 аспірантських групах, охоплюючи навчання понад 5000 українських та зарубіжних студентів, слухачів, аспірантів та здобувачів щорічно.
Викладацький склад кафедри - це 36 спеціалістів-філологів, які мають базову університетську освіту. Серед них - 6 доцентів, кандидатів філологічних наук, 14 старших викладачів та 16 асистентів. Вісім викладачів кафедри пройшли стажування за кордоном і отримали міжнародні сертифікати. Четверо - навчаються в заочній аспірантурі при Національному лінгвістичному університеті та Волинському університеті, є резерв для вступу до аспірантури на наступні роки. З кожним роком на кафедру приходить усе більше молодих перспективних викладачів, випускників магістратури та аспірантури.
Допоміжний персонал кафедри - 5 спеціалістів-філологів та один інженер з використання комп'ютерів, які забезпечують основні ділянки організаційно-методичного комплексу кафедри: її бібліотеку, загальний фонд якої становить 3350 одиниць, лабораторію ТЗН, спеціалізовані кабінети та комп'ютерний клас на 16 робочих місць. Стан навчально-методичної бази характеризується пози-тивною динамікою росту.

Практичні роботи студентів проходять з використанням сучасного обладнання

Структурно кафедра складається із 4 секцій, первинних науково-методичних осередків, бібліотеки, лабораторії комплексного використання ТЗН та кабінету зарубіжного українознавства. Керівництво секціями здійснюють висококвалі-фіковані й досвідчені педагоги: англійської мови - кандидат філологічних наук, доцент О. В. Сахнюк - відмінник освіти України; німецької мови - кандидат філологічних наук, доцент Т П. Троцюк; романських мов (іспанської, латинської) - кандидат філологічних наук, доцент Р. Г. Попович; французької мови - доцент І. О. Тимощук. Кафедральною бібліотекою завідує старший лаборант О. Л. Волошенко; завіду-вач лабораторії ТЗН - Н. П. Попач. При кафедрі створено науково-методичну раду, яку очолює - кандидат філологічних наук, доцент О. В. Сахнюк.
Методична робота кафедри спрямована на впровадження інноваційних технологій навчання та забезпечення форм і засобів поточного і підсумкового контролю знань студентів. Відповідно до статусу національного університету розроблені й запроваджені в навчальний процес програмно-методичні комплекси, які включають: робочі програми, посібники та навчальні завдання для студентів стаціонару та заочників, комплекти контрольних робіт, тестові завдання, лексико-граматичні тести з усіх іноземних мов для аспірантів, студентів, слухачів підготовчого відділення й абітурієнтів, лабораторні роботи, ділові та рольові ігри; завдання для самостійної роботи, матеріали для іспитів, детонатні графи для контролю навичок професійно-орієнтованого читання, інтерактивні комплекси.
Тісний контакт викладачів із профілюючими кафедрами сприяє створенню сучасних за змістом та рівнем поліграфічного оформлення підручників, навчальних посібників та словників. Плідну роботу кафедри в напрямку програмно-методичного забезпечення можна проілюструвати такими показ-никами: за останніх чотири роки підготовлено і запроваджено 218 навчально-методичних видань загальним обсягом 125 друкованих аркушів, з них: навчальних посібників - 5, навчальних завдань - 21, методичних вказівок та контрольних робіт для студентів-заочників - 32, контрольних робіт для студентів стаціонару - 14, лабораторних робіт для ус-ного мовлення - 18, тестів з лексики та граматики - 54, робочих програм - 30 (зокрема для магістрів та аспірантів), термінологічних словників - 6, ККР - 38.
Створені кафедрою навчально-методичні та інтерактивні комплекси для студентів факультету економіки та факультету екології і земле-впорядкування посіли призові місця в педагогічних конкурсах ''Краща навчально-методична розробка року'', а викладачі кафедри доценти О. Л. Вакуленко, та О. В. Сахнюк, старші викладачі Т. Б. Борисюк, Н. І. Гудич, Н. Ф. Осецька, А. М. Красовська, В. О. Мельник нагороджені дипломами.
На кафедрі апробовано міжнародну методику підготовки до іспитів з англійської мови як іноземної за системою TOEFL. Підготовлено групу кращих студентів-перекладачів, приділяється постійна увага роботі з талановитою молоддю, яка здійснюється за такими напрямками: науково-дослідницька робота студентів та участь у СНК; підготовка до вузівських та республіканських олімпіад; заняття за індивідуальним графіком та в групах поглибленого вивчення іноземних мов.
Щорічно кафедра проводить три тури олімпіади з іноземних мов. За останні роки 16 студентів рекомендовано для участі в республіканських олімпіадах. Троє з них зайняли призові місця. 25-30 студентів щороку захищають дипломні проекти іноземними мовами, тобто здійснюється перехід від вивчення іноземної мови як навчального предмета до її використання на практиці у професійних цілях.
Комплексний підхід до навчального процесу поєднує навчально-методичні та виховні аспекти: проведення заходів в Інтерклубі, Екоклубі, Школі європейського лідера. В підготовці цих заходів, як правило, беруть участь представники зарубіжних країн.
На базі кабінету зарубіжного українознавства функціонує постійно діюча ілюстративна виставка ''Українська діаспора сьогодні'', в якій подано документи, матеріали та ілюстрації з історії як західної, так і східної українських діаспор.
На кафедрі працює консультативний пункт з питань науково-технічного перекладу, який очолює старший викладач В. І. Косолапов.
Кафедра сприяє міжнародному співробітництву університету та налагодженню наукових зв'язків з іноземними колегами. Викладачі кафедри здійснюють переклади на замовлення адміністрації, виступають як перекладачі на міжнародних зустрічах. Кафедрою підготовлено серію буклетів різними іноземними мовами про ВНЗ для абітурієнтів, які з успіхом використовуються у профорієнтаційній роботі. Підтримуються міжна-родні зв'язки з колегами з Великої Британії, США, Канади, Німеччини, Франції, проводяться ''круглі столи'' з представниками Корпусу Миру.
До науково-дослідницької роботи залучені всі викладачі кафедри. Результати науково-пошукової діяльності широко використовуються в навчальному процесі та в розробці науково-методичних матеріалів. Тема кафедрального наукового дослідження - ''Актуальні питання іншомовної філології, лінгвометодики та педагогіки''.
Внаслідок проведеної науково-дослідницької роботи викладачі кафедри підготували й видали 3 навчальних посібники, 1 підручник, 5 термі-нологічних словників (два з них з грифом Міносвіти України). Найближчим часом планується видання ще кількох підручників та термінологічних словників. Викладач Ю. І. Шевчук здійснив перек-лад з англійської мови на українську підручника-монографії американського історика О. Субтельного ''Україна. Історія''.
Щороку публікується 10-15 статей і тез викладачів кафедри, які беруть участь у конференціях різних рівнів. Мають місце спільні наукові дослідження викладачів зі студентами.
Кафедра здійснює керівництво науковою роботою студентів (кожного року з науковими доповідями виступають 60-70 осіб), забезпечує іншомовну підготовку 40-45 аспірантів та здобувачів щорічно.
На кафедрі створено робочу групу з впро-вадження принципів Болонського процесу, кредитно-модульної системи та дистанційної форми навчання.
Кафедра фізики
Кафедра фізики створена в 1959 р. У різні роки її очолювали доценти О. І. Дьомін, І. А. Корнієнко, О. В. Дубчак, Р. Д. Бартосевич, М. В. Бялик, Є. С. Никонюк. Зараз очолює доцент В. Ф. Орленко.
Кафедра забезпечує фундаментальну підготовку інженерів з курсів загальної фізики, радіаційної фізики, фізики напівпровідників. У процесі розвитку кафедри розроблено такі спецкурси як ''Фізика атмосфери'', ''Проходження електромагнітних хвиль через неоднорідні середовища''. Навчальний процес на кафедрі має фахову направленість.
Головні напрямки наукової роботи: дослідження електронних і фотонних спектрів у твердих тілах; нові технології магнітно-сорбційної очистки рідких і газових середовищ від домішок; вивчення фізико-хімічних особливостей карбонатних водних систем (КВС) та розробка екологічно безпечних технологій стабілізації КВС; деякі проблеми викладання фізики у вищій та середній школах.
У 1976 р. на кафедрі фізики створено наукову лабораторію з магнітної очистки рідких і газових середовищ (керівник О. В. Сандуляк). У 1978 р. - фізико-технологічну лабораторію напівпровідників. Її колектив (керівник Є. С. Никонюк) працює над дослідженням стану і динаміки дефектів напівпровідникових кристалів структури А2В6. Впродовж 1978-2007 рр. колективом лабораторії напівпровідників опубліковано більше 100 наукових праць, захищено 3 кандидатські дисертації.
У 1979 р. на кафедрі відкрито аспірантуру. В 1987 р. О. В. Сандуляку, В. І. Гаращенку за комплексну науково-дослідницьку роботу ''Дослід-ження, розробка і впровадження нових електро-магнітних фільтр-осаджувачів для підвищення якості рідин'' присуджена Республіканська премія ім. М. Островського в галузі науки, техніки і виробництва.
У 1985 р. творчий колектив кафедри у складі О. В. Сандуляка, В. І. Гаращенка, М. В. Яцкова, О. Ю. Корхова, О. П. Вежанського, І. Е. Вовк, В. В. Волкова, В. Д. Довганюка, В. П. Дахненко, С. О. Кузнецова нагороджений золотою медаллю І Всесвітньої виставки досягнень молодих вина-хідників (''Експо-85'', м. Пловдив, Болгарія).

Практичні заняття проводить доцент С. В. Романчук

Протягом 1978-1985 рр. вперше в інституті патентуються наукові розробки кафедри в США, Франції, Німеччині, Італії, Швеції, Індії, Японії, на які були видані 45 зарубіжних патентів. Упродовж 1980-1982 рр. на основі патентів підписано ліцензійну угоду з Францією (фірма ''Фланік Шлемберже'') на 2 500 000 франків (інститут отримав 420 000 $ США, за частину цієї суми були придбані комп'ютерний клас, широкоформатний ксерокс для фотодрукарської лабораторії інституту, автомобілі ''Тойота'' та інше).
Протягом 1976-2001 рр. колективом лабораторії з магнітної очистки опубліковано більше 400 наукових праць, зокрема 4 монографії, захищено 1 докторську і 6 кандидатських дисертацій. Наукові розробки впроваджені на теплових і атомних електростанціях України, Росії, Литви, Молдови; на хімічних і металургійних підприємствах; на підприємствах з виробництва фарфору, скла, цукру.
У 1983 р. при кафедрі фізики створено фізико-технологічну лабораторію водних систем (науковий керівник В. З. Кочмарський). Науковий напрямок цієї лабораторії: фізико-хімічні процеси в гідрокарбонатних системах, вивчення впливу на гідрокарбонатні системи магнітного і лазерного полів (фундаментальний напрямок); протинакипна і стабілізаційна обробка води, фізико-хімічні процеси водопідготовки, електромагнітна обробка води (прикладний напрямок). У зазначеній лабораторії підготовлено 5 аспірантів (2 захистились), опубліковано понад 100 наукових праць, отримано 16 авторських свідоцтв. Результати досліджень впроваджені на Рівненській, Хмельницькій АЕС та інших підприємствах енергетики. З 1986 р. протягом чотирьох років за рахунок фінансування фізико-технологічної лабораторії водних систем було виділено близько 1 млн. крб. на капітальне будівництво інституту.
Кафедра фізики забезпечує викладання курсу елементарної фізики на факультеті довузівської підготовки. Деканом цього факультету є доцент кафедри фізики М. В. Бялик.
Кафедра має хорошу навчальну базу, зокрема лабораторії - механіки і молекулярної фізики; електромагнетизму; коливальних і хвильових процесів; оптики; атомної, ядерної фізики і фізики твердого тіла; радіаційної фізики та напів-провідників, а також методичний кабінет; кабінет лекційних демонстрацій та лекційну аудиторію.
Курси, які читаються на кафедрі фізики, мають відповідне методичне забезпечення, що постійно оновлюється і доповнюється. Лабораторні практику-ми оснащені сучасним програмним забезпеченням.
Наукова база кафедри - це фізико-хімічна лабораторія; лабораторія електрофізичних вимірювань; лабораторія очистки води, процесів і апаратів фізичних методів очистки за допомогою електромагнітних фільтрів; міжкафедральна лабораторія магнітної обробки води.Логос Україна         <<   Факультет економіки та підприємництва         [ Зміст ]         Факультет менеджменту   >>