Зміст

Вступне слово президента Національної академії наук України, академіка НАН України Бориса Патона
Вступне слово голови Державного департаменту інтелектуальної власності Миколи Паладія
Вступне слово директора Українського інституту промислової власності Алли Жарінової
Вступне слово міністра із питань житлово-комунального господарства (2007–2010 рр.) Олексія Кучеренка

Сторінками історії
Роль винаходів у первісному суспільстві
Винахідництво давніх українців
Перші охоронні документи та знаки
Товариства винахідників у ХІХ ст. Видатні постаті
Українська академія наук як осередок інноваційної діяльності учених на початку ХХ ст.
Наука та винахідництво у другій половині ХХ ст.
Фізичний потенціал розвитку електроенергетики
Державна і громадська підтримка розвитку винахідництва на межі ХХ–ХХІ століть
Технопарки України
Технологічний парк «Яворів»
Інноваційна палата України

Українська платформа трансферу технологій
ТОВ «ГідроТех Інжинірінг»
Національний університет «Львівська політехніка»
Куліков Микола Іванович

Наукові центри
Національна академія наук України
Національна академія аграрних наук України
Національна академія медичних наук України
Національна академія мистецтв України
Національна академія педагогічних наук України
Національна академія правових наук України

Науково-освітні заклади
Вінницький національний технічний університет
Вовк Михайло Володимирович
Донецький національний університет
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
Інститут проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України
Інститут надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України
Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України
Інститут фізики плазми Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
Мукачівський державний університет
Лабораторія фізики кристалів Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»
Національний гірничий університет
Національний університет водного господарства та природокористування
Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут вагонобудування»

Винахідники України
Білай Віктор Тарасович
Бойко Анатолій Леонідович
Гродзинський Дмитро Михайлович
Голубенко Микола Степанович
Дмитрієв Олександр Петрович
Кобилянський Станіслав Іванович
Драговоз Ігор Володимирович
Космачі Костянтин Стефанович і Стефан Костянтинович
Кравець Олександра Петрівна
Куцан Юлій Григорович
Марончук Ігор Євгенович
Марцінишин Юрій Данилович
Махліс Григорій Львович
Подгуренко Володимир Сергійович
Патон Борис Євгенович
Ситник Микола Петрович
Співак Микола Якович
Тамко Василь Олександрович

Новітнє в медицині
Відділ антибіотиків Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
Артюх Тетяна Андріївна
Бурий Володимир Трохимович, Бурий Віталій Володимирович, Бура Олеся Володимирівна
Нестерова Надія Віталіївна
Потопальський Анатолій Іванович
Трубка Марцінишина™
Нейтралізатор-перетворювач геопатогенних зон (НПГПЗ) Марцінишина™
ПП «Ламідан»
Самохіна Любов Михайлівна

Інформацiйні технологiї
Від обчислювальної технiки до iнформацiйних технологiй
Боюн Віталій Петрович
Львівський центр Інституту космічних досліджень Національної академії наук та Національного космічного агентства України
Відділ сенсорних пристроїв, систем та технологій безконтактної діагностики Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
Малиновський Борис Миколайович
Відділ комп’ютерних технологій Міжнародного центру «Інститут прикладної оптики» НАН України
Писаренко Валерій Георгійович
Відділ перетворювачів форми інформації Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Символ»
ДП Науково-телекомунікаційний центр «Українська академічна і дослідницька мережа» Інституту фізики конденсованих систем НАН України
Лабораторія спеціалізованих цифрових обчислювальних структур на кафедрі ЕОМ Харківського національного університету радіоелектроніки
Центр таймерних обчислювальних систем Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
ТОВ НВП «Квант-Ефір»
НВО «Інформаційні технології»

Новітнє в екології
Лабораторія цеолітних каталізаторів та сорбентів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Гідравліка Вінниця-Сервіс»
Приватне підприємство «Потенціал-4»

Презентація II тому видання «Винаходи та інновації. Винахідники України»

Команда проекту