ЛІТОПИС ВИПУСКНИКІВ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

ТАЦІЙ
Василь Якович

Ректор НАЦІОНАЛЬНОГО унІВЕРСИТЕТУ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»


Герой України. Заслужений діяч науки і техніки України. Президент Національної академії правових наук України. Академік Національної академії наук України. Державний радник юстиції першого класу. Доктор юридичних наук, професор

 

Народився 13 січня 1940 р. у Полтаві.
Трудову діяльність розпочав у 1957 р. токарем Полтавського паровозного депо. Після закінчення у 1963 р. Харківського юридичного інституту ім. Ф. Е. Дзержинського обіймав посади помічника прокурора району і прокурора відділу з нагляду за розглядом у судах кримінальних справ у Полтавській обласній прокуратурі.
З 1966 р. Василь Якович працює в альма-матер: пройшов шлях аспіранта (1966–1969), старшого викладача (1969–1972), доцента, заступника декана денного факультету (1972– 1973), проректора з наукової роботи (1973–1987). З 1987 р. В. Я. Тацій очолює Університет та водночас (з 1991 р.) кафедру кримінального права.
У 1970 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Кримінальна відповідальність за комерційне посередництво» (в 1973 р. йому присвоєно вчене звання доцента), а в 1984 р. — докторську «Проблеми відповідальності за господарські злочини: об’єкт та система». З 1985 р. — професор.
У 1993 р. Василь Тацій став президентом Національної академії правових наук України. Через чотири роки його обрали академіком Національної академії наук України (відділення історії, філософії та права).
Василь Якович — автор більше 400 наукових праць, серед яких понад 35 монографій, навчальних посібників та підручників. Його роботи є вагомим внеском у розвиток вітчизняної юридичної науки, присвячені дослідженню фундаментальних проблем кримінального права (підстави кримінальної відповідальності, склад злочину, об’єкт кримінально-правової охорони, злочини проти основ національної безпеки держави, злочини у сфері господарської діяльності, злочини проти довкілля тощо), теорії держави та права (питання методології правової науки, порівняльно-правових досліджень і правозастосування), конституційного права (принципи організації законотворчого процесу, правова природа та ієрархія правових актів тощо).
В. Я. Тацій приділяє велику увагу підготовці науково-педагогічних кадрів — під його керівництвом кар’єру ученого зробило багато кандидатів і докторів юридичних наук. Він є головою спеціалізованої наукової ради ВАК України із захисту докторських дисертацій з юридичних наук, тривалий час очолював Експертну раду з юридичних наук при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, був членом ВАК України.
Василь Якович є президентом Національної академії правових наук України — вищої галузевої самоврядної наукової установи, яка функціонує в галузі держави і права та створена за його ініціативою і безпосередньою участю. Академія — визнаний науковий юридичний центр як в Україні, так і далеко за її межами. Вона опікується консолідацією інтелектуального потенціалу вітчизняних юристів, організацією і проведенням фундаментальних та прикладних досліджень у галузі держави і права, координацією наукової роботи, а також сприяє інтеграції академічної і вузівської науки, узагальненню європейського та світового досвіду правового регулювання суспільних відносин, робить великий внесок у наукове обґрунтування правотворчої роботи Верховної Ради України, органів державної виконавчої влади і правоохоронних органів.
В. Я. Тацій також займається громадською роботою — він є членом низки президентських та урядових комісій, зокрема Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки, Національного антикорупційного комітету, Національної конституційної ради, Національної ради із сталого розвитку України, робочих груп при Президентові України з питань удосконалення законодавства про вибори, з питань судової реформи, з реформування кримінального судочинства, з реформування прокуратури та адвокатури, Науково-консультативної Ради при Верховному Суді України, Науково-методичної ради при Генеральній Прокуратурі України, Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень при НАН України, Бюро Ради Північно-Східного наукового центру НАН України, Президії НАН України, Ради Української федерації вчених, Ради Союзу юристів України, Координаційної ради Міжнародного союзу юристів, Ради директорів Європейської організації публічного права, Міжнародної асоціації законодавства, Міжнародної асоціації юридичної методології та інших. Василь Якович — віце-президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України та член науково-експертної групи з підготовки Конституційної Асамблеї.
Як член Конституційної комісії, він брав участь у розробці проекту чинної Конституції України (1996), був головою робочої групи Кабінету Міністрів із розробки чинного Кримінального кодексу України (2001) та головою Комісії з доопрацювання і узгодження проектів Кримінального, Кримінально-процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів України, членом Координаційної ради з питань судово-правової реформи. Також очолював урядову делегацію України на Дипломатичній конференції повноважних представників держав зі створення Міжнародного Кримінального Суду, що проходила під егідою ООН, та брав участь у розробці проекту Статуту Міжнародного кримінального суду і в підготовці багатьох інших законопроектів.
Василь Тацій — головний редактор збірника наукових статей «Вісник Національної академії правових наук України», відповідальний редактор академічного збірника наукових праць «Проблеми законності», член Ради видавців журналу «Право України», редакційної колегії «Вісник прокуратури», видавничої ради журналу «Вісник Верховного Суду України», наукової ради науково-практичного журналу «Інтелектуальний капітал», редколегії журналів «Новий колегіум», «Вища школа», «Губернія», голова редакційної ради газети «Vivat Lex!».
У 2004 р. Василь Якович був удостоєний звання Героя України із врученням ордену Держави. Серед численних нагород знаного науковця та педагога — ордени князя Ярослава Мудрого V, IV, III ст. (1995, 1998, 2009), «За заслуги» ІІ ст. (2000), «Знак Пошани» (1981), почесні грамоти Верховної Ради України (2001) та Кабінету Міністрів України (2002), медалі (1970, 1984). Також має низку відомчих, громадських, церковних та урядових відзнак інших держав.
У 1989 р. йому було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». В. Я. Тацій — лауреат державних премій України в галузі архітектури (2001) та в галузі науки і техніки (2004), премій імені
В. І. Вернадського (2001), імені Ярослава Мудрого (2001, 2002), «Феміда–99».
Він є почесним доктором Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2000), Харківського національного університету внутрішніх справ (2002), Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (2004), почесним академіком Острозького академічного братства (2005). Василь Якович — почесний громадянин Полтави (2001) і Харкова (2004).


Візит представників університетів Швеції та Нідерландів

 Логос Україна      << Розділ І. Академія у віках      [ Зміст ]      БИТЯК Юрій Прокопович >>