НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Інститут пІдготовки слІдЧих кадрІв
длЯ МІнІстерства внутрІшнІх справ

АЛІСОВ
Євгеній Олександрович


директор Інституту пІдготовки слІдЧих кадрІв
длЯ МІнІстерства внутрІшнІх справ


Народився 29 квітня 1967 р. у м. Каховка Херсонської області.
У 1993 р. закінчив слідчо-прокурорський факультет Української державної юридичної академії. Має науковий ступінь доктора юридичних наук (2006) та вчене звання доцента (2001).
Протягом 2006–2007 рр. Є. О. Алісов був заступником декана слідчо-криміналістичного факультету, професором кафедри фінансового права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
З 2007 до 2009 р. обіймав посаду декана господарсько-правового факультету цього вишу. З 2009 р. — декан факультету підготовки кадрів для МВС (з 2011 р. — Інституту підготовки кадрів для МВС).
Євгеній Олександрович є автором понад 70 наукових та навчально-методичних праць.

Інститут підготовки слідчих кадрів для Міністерства внутрішніх справ було створено у 1974 р. як денний слідчо-криміналістичний факультет № 3 для вдосконалення організації навчального процесу та поліпшення якості підготовки фахівців. Сьогодні він готує юристів для системи органів Міністерства внутрішніх справ України.
Зважаючи на специфіку фаху, в Інституті викладають такі дисципліни: «Основи управління в органах внутрішніх справ», «Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ», «Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності», «Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність», «Попередження злочинів», «Практикум із досудового розслідування».
Зараз на базі цього структурного підрозділу Університету навчається майже 1500 студентів. Випускники отримують направлення на роботу в слідчі підрозділи МВС України. З моменту прибуття на стажування на п’ятому курсі вони одержують призначення на посаду з присвоєнням їм офіцерського звання.
Загалом Інститут підготовки слідчих кадрів для МВС закінчило близько восьми тисяч осіб, які успішно працюють у різних підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, а також обіймають високі посади в інших правоохоронних органах. Щорічно близько третини випускників отримує диплом із відзнакою.

Россіхін Василь Васильович
Заступник декана Інституту підготовки слідчих кадрів для Міністерства внутрішніх справ. Кандидат юридичних наук, доцент

Народився 29 квітня 1979 р. у Харкові.
Освіту здобув у Інституті підготовки кадрів для органів прокуратури Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
Є автором понад 50 наукових робіт з історії та теорії держави і права.
З 2009 р. — заступник декана факультету.


Лукашевич Сергій Юрійович
Заступник декана Інституту підготовки слідчих кадрів для Міністерства внутрішніх справ. Кандидат юридичних наук, доцент

Народився 15 квітня 1971 р. у Харкові.
У 1996 р. закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого.
З 2007 р. — заступник декана Інституту.
Має більше 35 наукових та навчально-методичних праць, є співавтором підручників «Кримінологія» і «Правова статистика».

 Логос Україна      << Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України      [ Зміст ]      Інститут підвищення кваліфікації юридичних кадрів >>