НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Інститут пІдвищеннЯ квалІфІкацІЇ
юридиЧних кадрІв

ЄРМОЛАЄВ
Віктор Миколайович


Директор Інституту пІдвищеннЯ квалІфІкацІЇ
юридиЧних кадрІв


Народився 7 липня 1957 р. у с. Довгалівка Балаклійського району Харківської області.
У 1983 р. із відзнакою закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф. Е. Дзержинського (спеціальність «Правознавство»).
Віктор Миколайович — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України. З 1988 до 1993 р. працював в альма-матер асистентом, старшим викладачем, доцентом, заступником декана факультету підготовки кадрів для Міністерства внутрішніх справ України.
Протягом 1993–2004 рр. був деканом факультету підготовки кадрів для Міністерства юстиції та судової адміністрації України. З 2006 р. — директор Інституту підвищення кваліфікації юридичних кадрів.

Серед головних завдань Інституту: підвищення кваліфікації фахівців із вищою юридичною освітою, які працюють у вищому навчальному закладі різних рівнів акредитації та в юридичних організаціях; надання методично-консультаційної допомоги із питань підвищення кваліфікації юридичним установам, а також програмно-методичної допомоги підприємствам та організаціям; запровадження додаткових освітніх програм для студентів університету.
Інститут здійснює освітню діяльність у формі спеціалізації, підвищення кваліфікації та стажування шляхом надання платних освітніх послуг на договірній основі. Тут навчаються викладачі вищих навчальних закладів України I–IV рівнів акредитації, державні службовці — працівники Пенсійного фонду України, Національної служби посередництва та примирення, юристи-практики. Підвищення кваліфікації педагогів здійснюється за цивільно-правовим, адміністративно-правовим, історико-теоретичним, кримінально-правовим та іншими циклами. Навчання проводять із урахуванням фахових потреб, у тісному зв’язку з практикою, з використанням гнучких, інтерактивних програм на базі комп’ютерних і телекомунікаційних систем, дистанційних технологій тощо.
В Інституті підвищення кваліфікації юридичних кадрів діють навчальні курси з поглибленого вивчення іноземної мови за «РВМ (В2)» для студентів другого та третього курсів Університету.
Відповідно до угоди, підписаної між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого (нині — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»), на базі Інституту студенти п’ятого курсу опановували спеціальність «Торгівля цінними паперами».
Загальна кількість слухачів, які навчалися в Інституті підвищення кваліфікації юридичних кадрів, становить більше 2500 осіб.

 Логос Україна      << Інститут підготовки слідчих кадрів для Міністерства внутрішніх справ      [ Зміст ]      Господарсько-правовий факультет >>