НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кафедра екологічного права

Як самостійний підрозділ Академії кафедра екологічного права існує з 1979 р.
У різні роки тут викладали відомі вчені, які зробили великий внесок у формування науково-педагогічної школи харківських науковців з екологічного права: д. ю. н., проф. Ю. О. Вовк, к. ю. н., проф. В. В. Гречко, к. ю. н., доц. В. О. Чуйков.
Сьогодні на кафедрі екологічного права працює 11 викладачів: д. ю. н., проф. А. П. Гетьман, десятеро кандидатів юридичних наук, доцентів — В. С. Шахов, С. В. Размєтаєв, А. К. Соколова, Г. В. Анісімова, О. М. Ткаченко, Т. В. Григор’єва, В. Л. Бредіхіна, М. К. Черкашина, кандидати юридичних наук, асистенти — В. В. Шеховцов, О. В. Донец, а також аспіранти — С. В. Сидорова, Є. П. Суєтнов, Б. В. Даниленко. Завідувач кабінету — О. Я. Костецька, лаборант — О. С. Святолуцька.
Протягом 1979–2005 рр. кафедру очолював д. ю. н., проф., чл.-кор. НАПрН України В. К. Попов, упродовж 2005–2011 рр. нею керував д. ю. н., проф., чл.-кор. НАПрН України М. В. Шульга. З вересня 2011 р. завідувачем призначено д. ю. н., проф., академіка НАПрН України А. П. Гетьмана.
Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін «Екологічне право України», «Правове регулювання екологічної безпеки».
Кафедра екологічного права здійснює наукові дослідження з актуальних проблем екологічного права, зокрема правового забезпечення екологічної безпеки, використання, відтворення та охорони природних ресурсів тощо. Так протягом 2006–2010 рр. учені виконували роботи у межах цільової комплексної програми «Проблеми вдосконалення правового регулювання екологічних відносин». На період 2011–2015 рр. передбачено проведення досліджень за цільовою комплексною програмою «Правове забезпечення реалізації політики держави на пріоритетних напрямах економічного розвитку та в сфері екологічної безпеки».
Науковці й співробітники кафедри видали низку наукових книг, підручників та навчальних посібників, серед яких — «Процессуальные нормы и отношения в экологическом праве» (А. П. Гетьман, 1994), «Вступ до теорії еколого-процесуального права України» (А. П. Гетьман, 1998), «Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях» (М. В. Шульга, 1998), «Екологічне право України» (2001), «Екологічне право України» (2005, 2007, 2009), «Правове забезпечення землеустрою в Україні» (Т. В. Лісова, 2005), збірник «Законодавство України про довкілля» (А. П. Гетьман, М. В. Шульга, 2006), «Земельні спори та порядок їх вирішення» (Л. В. Лейба, 2007), «Конституційні засади права громадян на безпечне навколишнє природне середовище» (В. Л. Бредіхіна, 2008), «Юридичні гарантії права природокористування» (М. К. Черкашина, 2010), «Особливості використання і охорони земельних ділянок для садівництва громадян» (Д. В. Санніков, 2010), «Правове регулювання права приватної власності на об’єкти тваринного світу в Україні» (В. В. Шеховцов, 2010), «Словник юридичних термінів екологічного законодавства України» (2010). Викладачі також підготували до друку кілька видань коментарів до Земельного кодексу України (2002, 2007), Лісового кодексу України, законів України «Про тваринний світ» та «Про охорону атмосферного повітря».
Кафедра завжди долучається до законотворчої роботи та експертизи проектів із ресурсових кодексів і законів, інших нормативних актів, зокрема «Про екологічну безпеку України», «Про екологічну експертизу», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». Її працівники були членами робочих груп і брали участь у розробці проектів Земельного, Водного, Лісового кодексів, Кодексу України про надра, законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про екологічний аудит» та інших. Вони також готували висновки на запити Конституційного Суду України з питань щодо використання та охорони земель у процесі проведення земельної реформи, права власності українського народу на природні ресурси тощо.
Викладачі й науковці кафедри екологічного права брали участь у міжнародних наукових конференціях «Теоретичні та практичні проблеми реалізації Конституції України» (Харків, 2006), «Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України» (Київ, 2006), міжнародній науково-теоретичній конференції «Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні» (Київ, 2006), науково-практичній конференції «Проблеми забезпечення законності у сфері земельних та аграрних правовідносин» (Львів, 2006), науковому семінарі «Конституція України: практика реалізації та перспективи розвитку» (Харків, 2006), всеукраїнській науково-практичній конференції «Система управління екологічними ризиками: наука і практика» (Харків, 2006), XIV Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічні проблеми водного та повітряного басейнів. Утилізація відходів» (Алушта, 2006), науково-практичній конференції «Проблеми застосування цивільного і земельного законодавства в нотаріальній практиці» (Сімферополь, 2006), Міжнародній науково-правовій конференції «Реалізація Конституції України: проблеми теорії та практики» (Алушта, 2006), семінарі «Конституція України: практика реалізації і перспективи розвитку», міжнародних науково-практичних конференціях «Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин в Україні» (Хмельницький, 2010) та «Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних відносин і природокористування в Україні та країнах СНД» (Луцьк, 2010).
Останнім часом кафедра організовує і проводить науково-практичні конференції: «Екологічне законодавство України: стан та перспективи розвитку» (2008), «Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної безпеки, використання й охорони природних ресурсів» (2009), «Сучасні екологічні проблеми та методика викладання еколого-правових дисциплін» (2010).
Результати наукових досліджень висвітлено у серіях наукових статей, опублікованих як у вітчизняних, так і в міжнародних періодичних виданнях.

 Логос Україна      << Кафедра господарського права      [ Зміст ]      Кафедра економічної теорії >>