НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кафедра цивільного права № 2

Кафедра цивільного права № 2 функціонує з 22 листопада 1999 р. Її очолює чл.-кор. Національної академії правових наук України, д. ю. н., проф. В. Л. Яроцький.
Тут працює 14 викладачів: д. ю. н., проф. В. Л. Яроцький, семеро кандидатів юридичних наук, доцентів — М. В. Домашенко, О. А. Явор, М. В. Мороз, А. Г. Бірюкова, В. Ю. Чуйкова, В. М. Крижна, В. В. Новікова, п’ятеро асистентів — С. О. Ємельянчик, А. М. Євков, К. О. Маслова-Юрченко, Е. О. Тупицька, Ю. Є. Скакун, к. ю. н. І. А. Спасибо. Серед працівників лабораторії — завідувач Г. В. Колісникова та старший лаборант О. О. Рубан.
Педагоги викладають «Основи римського приватного права», «Цивільне право. Загальна частина», «Цивільне право. Особлива частина», «Сімейне право» для студентів Інституту підготовки слідчих кадрів для МВС, військово-юридичного факультету, факультету підготовки юристів для МЗС, факультету підготовки кадрів для Пенсійного фонду, заочного факультету № 2.
За час існування кафедри світ побачили підручники та методичні вказівники: «Цивільне право» (2004, 2010), «Основи римського приватного права» (2009), «Методичні поради до написання курсових робіт із цивільного та сімейного права України» (2001), «Методичні вказівки та поради для студентів 2-го курсу денних факультетів» (2003), «Методичні вказівки та поради для студентів 3-го курсу денних факультетів» (2003), «Завдання до практичних занять із навчальної дисципліни «Цивільне право України» (2004), «Завдання до практичних занять із навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності» (2006), «Тематика курсових робіт для студентів вечірнього та заочних факультетів» (2006), «Тематика курсових робіт із цивільного права України для студентів 3-го курсу заочного факультету» (2007), навчально-методичні посібники із дисциплін «Сімейне право» (2008) й «Основи римського приватного права» (2008), «Тематика курсових робіт для студентів 3-го курсу заочного факультету» (2008).
Серед тем наукових робіт кафедри цивільного права № 2 — «Проблеми вдосконалення правового регулювання розвитку соціальних, економічних та екологічних відносин в Україні», «Проблеми вдосконалення правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин в України». Результати досліджень втілено у 50 наукових статтях, чотирьох монографіях та публікаціях.
У 2006 р. викладачі кафедри брали участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційний розвиток України: наукове, економічне та правове забезпечення» (Харків), міжнародних науково-практичних конференціях «Розвиток цивільного законодавства України: шляхи подолання кодифікаційних протиріч» (Київ), «Актуальні проблеми інтелектуальної власності» (Алушта), «Реалізації Конституції України: проблеми теорії та практики», XVIII Харківських політологічних читаннях «Конституційно-політичний процес в Україні: ідеї, досвід, проблеми», круглому столі «Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України» (Київ). У 2007 р. вони долучилися до Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та здобувачів «Сучасні проблеми юридичної науки і практики» (Харків), міжнародних науково-практичних конференцій «Развитие гражданского законодательства стран-участников СНГ на современном этапе» (Бєлгород), «Від громадянського суспільства до правової держави», «Треті юридичні читання», «Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку», методичної конференції «Школа педагогічної майстерності».
Протягом 2008–2009 рр. науковці були активними учасниками міжнародних науково-практичних конференцій «Сьомі осінні юридичні читання» (Хмельницький), «Свобода особистості і філософсько-правове розуміння та механізм забезпечення» (Запоріжжя), «Развитие гражданского законодательства в государствах-участниках Содружества независимых государств» (Єреван), «Проблеми цивільного права та процесу», присвяченої пам’яті проф. О. А. Пушкіна (Харків), Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та здобувачів «Осінні юридичні читання», Міжнародної наукової конференції молодих учених та здобувачів «Юридична осінь 2009 року».
Кафедра співпрацює з Господарським, Апеляційним господарським і Апеляційним судами Харківської області, місцевими судами та іншими правоохоронними органами.

 Логос Україна      << Кафедра цивільного права № 1      [ Зміст ]      Кафедра цивільного процесу >>