НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кафедра фізичного виховання № 3

Кафедра фізичного виховання № 3 заснована у жовтні 2010 р. внаслідок реорганізації кафедри фізичного виховання № 1.
Зараз тут викладають троє кандидатів наук, доцентів — Н. М. Баламутова, В. С. Мунтян, В. В. Шадріна та троє старших викладачів — В. В. Брусник, Л. Ф. Кисельов, В. М. Положій. Організацією роботи кафедри опікуються лаборанти Д. А. Янущик і С. О. Мазур.
Кафедру очолює майстер спорту СРСР із плавання, к. пед. н., доц. Н. М. Баламутова.
Викладацький колектив проводить заняття із фізичного виховання для студентів Інституту підготовки слідчих кадрів для МВС, військово-юридичного факультету, факультету підготовки юристів для МЗС, факультету підготовки кадрів для системи Пенсійного фонду України у навчальному корпусі на вулиці Динамівській, 4.
У 2009–2010 навчальному році заняття проводили, за двома формами: для студентів перших-третіх курсів — за навчальним планом, а для студентів четвертих-п’ятих — за розкладом роботи спортивно-оздоровчих секцій. Для останніх на кафедрі фізичного виховання № 3 діє шість спортивно-оздоровчих секцій (з настільного тенісу, атлетичної та оздоровчої гімнастики, фітнесу, плавання), на базі яких молодь займається у позанавчальний час.
Протягом 2009–2011 рр. було оновлено навчальні програми, плани роботи спортивних і оздоровчих секцій, надруковано навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять «Фізичне виховання» (відповідно до вимог ECTS) для студентів перших-третіх курсів» (2007), посібник «Фізичне виховання: секційна форма організації навчального процесу (методичні поради)» (2010), готуються навчальні електронні інформаційні комплекси з фізичного виховання (2011).
Наукову роботу проводять у межах кафедральної науково-дослідної теми «Шляхи вдосконалення фізичного виховання студентів у процесі набуття юридичної освіти» (2010–2015). У 2010 р. у науково-дослідній роботі почали брати участь студенти різних факультетів Університету.
Наукові статті викладачів та студентів кафедри фізичного виховання № 3 публікують у провідних періодичних виданнях: у науково-методичному журналі «Теорія і практика фізичного виховання» (Донецьк), наукових збірниках «Вища освіта України» (Київ), «Здоровье и образование в ХХІ веке» (Москва), «Актуальні проблеми фізичної культури і спорту» (Київ), «Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту» (Харків), «Слобожанський науково-спортивний вісник» (Харків), «Педагогіка і психологія» (Харків), «Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка» (Чернігів).
Спортсмени Університету займаються у спортивних відділах із настільного тенісу, оздоровчого плавання та фітнесу.

 Логос Україна      << Кафедра фізичного виховання № 2      [ Зміст ]      Розділ V. Від знань до професіоналізму >>