ЛІТОПИС ВИПУСКНИКІВ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

КОРНІЄЦЬ
Олександр Павлович

НаЧальник вІддІлу наглЯду за виконаннЯм законодавства у сферІ запобІганнЯ
та протидІЇ корупцІЇ УправлІннЯ наглЯду за додержаннЯм законІв
спецпІдроздІлами та Іншими установами, ЯкІ ведуть боротьбу
з органІзованою злоЧиннІстю І корупцІЄю прокуратури м. КиЄва

Випускник 2002 р.

Радник юстиції

 

Народився 27 вересня 1972 р. у Києві.
Працювати Олександр Павлович почав відразу ж після закінчення середньої школи у 1989 р. Перед тим, як піти в армію у 1991 р., він вже добре знав справу слюсаря. Також, працюючи на підприємствах Києва, навчився досконало керувати транспортними засобами. Після демобілізації у 1993 р. був прийнятий на роботу у прокуратуру міста Києва водієм. Проте бажання зростати професійно стимулювало юнака здобути юридичну освіту. Він вступив на заочне відділення Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, яку закінчив у 2002 р.
«Розпочавши свій шлях в органах прокуратури Києва з посади рядового працівника, я став керівником структурного підрозділу цієї ж прокуратури. Зустрічав людей, які займали вагоме місце як у державі, так і у суспільстві. Спілкування з ними, праця під керівництвом висококваліфікованих фахівців, власний життєвий досвід стимулювали до рішення присвятити себе нелегкій професії прокурора» — розповідає Олександр Корнієць.
Здобувши диплом правника, Олександр Павлович почав працювати помічником прокурора Голосіївського району міста Києва. Протягом 2004–2006 рр. він — прокурор, старший прокурор, заступник начальника відділу захисту майнових, інших особистих прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури міста Києва. У жовтні 2006 р. очолив відділ захисту фінансово-економічних інтересів держави прокуратури міста.
У 2008 р. О. П. Корнієць призначений на посаду начальника природоохоронного відділу управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави. З 2009 р. обіймає посаду начальника відділу нагляду за виконанням законодавства у сфері запобігання та протидії корупції управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією.


У колі сім’ї
За час роботи на керівних посадах Олександр Павлович наполегливо працював над захистом інтересів держави та дотримання прав громадян, протидії і запобігання корупції. Разом із підлеглими йому вдалося домогтися значного поліпшення роботи прокуратури міста Києва, яка за результатами своєї діяльності посідала передові місця в Україні. Завдяки самовідданій праці до державного бюджету були повернені значні грошові суми, до відповідальності притягнуто багато правопорушників та злочинців.
О. П. Корнієць напрацьовує нові методи проведення ініціативних перевірок, які неодноразово розповсюджувалися серед регіональних прокуратур Генеральною Прокуратурою України тощо.
Вдома на Олександра Павловича чекають дружина Світлана Валеріївна, доньки Анастасія, Каріна, Єлізавета та син Микита. Дружина закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, працює старшим прокурором другого відділу прокуратури міста Києва. Сімейний затишок, який створює Світлана, підтримка рідних дають сили для нових починань та звершень на професійному шляху.
Життєве кредо Олександра Павловича: «Порядність, чесність, принциповість, відповідальність перед колективом». Саме тому він користується повагою та авторитетом серед колег. За сумлінне виконання службових обов’язків отримував нагороди Генерального Прокурора України та прокурором міста Києва.

 Логос Україна      << КОЖЕВНІКОВ Геннадій Костянтинович      [ Зміст ]      КРЮЧКОВ Георгій Корнійович >>