Проекти
      Наші книги
      Електронна книгарня
      Мистецька галерея
      Дизайнерський центр
      Рекламний розділ
      Нагороди видавництва
      Вакансії
      Пошук
      Контактна інформація
      Свідоцтва

Портал «Винахідники України»

 

 
supported by dataStore  

Ювілейне видання «Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України» підготовлене з нагоди 60-річчя від часу заснування науково-дослідної установи.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)

Ювілейне видання присвячене 25-річчю факультету землевпорядкування НУБіП України, який є одним із лідерів серед закладів вищої освіти України з підготовки фахівців із геодезії та землеустрою. Книга висвітлює діяльність факультету землевпорядкування впродовж 1996–2021 рр.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)

Історично-презентаційне видання присвячене 100-річчю з дня заснування славного Подільського державного аграрно-технічного університету. На сторінках ювілейної книги висвітлено тернистий шлях становлення і розвитку освітнього закладу від сільськогосподарського факультету при Кам’янець-Подільському державному українському університеті. Саме з цього факультету в 1919 р. почалася історія одного з перших аграрних вишів України.
Станом на 2019 р. у складі ПДАТУ функціонують чотири факультети, навчально-наукові й науково-дослідні підрозділи, сім коледжів, ботанічний сад, наукова бібліотека, рада ветеранів, музей, профспілковий комітет тощо.
Важлива частина видання — життєписи найкращих випускників ПДАТУ, які є гордістю вишу, Подільського краю та України!

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
На сторінках книги — історія та сучасність Національного університету біоресурсів і природокористування України, який на освітній ниві вже більше ніж 100-річчя. За цей час відбулося щонайменше 30 реорганізацій навчального закладу, шлях якого розпочався у 1898 р. із назвою «Сільськогосподарське відділення Київського політехнічного інституту імператора Олександра ІІ».
Сьогодні НУБіП України має найвищий рівень акредитації та статус автономного дослідницького національного університету. Структура вишу аналогічна структурі цього видання, основними частинами якого є інформація про базовий заклад, його відокремлені підрозділи, центри та відділи. Також шановний читач має змогу ознайомитись із навчальною роботою університету, науковою та інноваційною діяльністю, міжнародною діяльністю, культурою та просвітою. Розділ «Випускники — наша гордість» презентує найкращих ­вихованців університету, осіб, які стали непересічними особистостями, професіоналами своєї справи.
Книга стане для вас своєрідним часовим порталом у різні історичні етапи ­становлення та розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Історично-презентаційне видання знаменує 100-річчя з часу зародження вищої будівельної освіти на теренах Дніпропетровщини. Надання високоякісних освітніх послуг у цій галузі як у часи свого становлення і розвитку, так і сьогодні здійснює Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Історичний шлях і сучасність величної архітектурно-будівничої академії і є об’єктом висвітлення цієї книги.
Ювілейне видання ознайомить читача з основними історичними етапами навчального закладу, літопис якого надзвичайно багатий на різноманітні події та визначні особистості — ініціатори, новатори і фундатори будівельної освіти у місті зокрема та країні загалом.
Сторінки цієї книги оповідають про структуру академії, що об’єднує 57 навчально-наукових підрозділів, які забезпечують належну підготовку близько 10 000 студентів денної та заочної форм навчання. Окремий розділ видання присвячений випускникам ПДАБА — фахівцям, які є творцями численних інноваційних рішень у сфері архітектури та будівництва.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Книга присвячується 180-річчю Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, спадкоємця і продовжувача справи підготовки вчительських кадрів на Київщині, розпочатої ще у 1834 році Педагогічним інститутом при Київському університеті Св. Володимира. Це історично-презентаційне видання присвячене одному з найкращих і найпрестижніших вищих навчальних закладів нашої держави, який ось уже 180 років готує висококваліфікованих фахівців педагогічної галузі.
Усіх, хто мав честь здобувати освіту в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, об’єднує спільна професійна гордість, адже саме у стінах цього визначного навчального закладу накреслилися перспективи розвитку педагогічної галузі України, формувалися її традиції. Книга покликана ознайомити широке коло читачів з історією університету, роботою його структурних підрозділів, діяльністю колективу викладачів і науковців, а також узагальнити, систематизувати та висвітлити сукупний спадок різних поколінь випускників Національного педагогічного університету, фундаторів наукових шкіл та рушійної сили розвитку педагогічної сфери. Чимало вихованців університету досягли значних успіхів на професійній ниві. Тож багато сторінок цієї непересічної за глибиною наповнення та рівнем видавничої культури книги присвячені саме їм — їхнім життєвим історіям, здобуткам на фаховій ниві, спогадам про пору навчання в університеті.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Презентационное издание посвящено одному из крупнейших технических вузов Юго-Востока Украины — Приазовскому государственному техническому университету, который вот уже 85 лет творит, сохраняет и приумножает научные и образовательные традиции, непрерывно готовит новые поколения квалифицированных кадров, обогащая их интеллектуально и духовно, закаляет силу и характер, воспитывает элиту страны.
Книга откроет читателю самые важные и яркие вехи пути становления учебного заведения от момента его основания до нашего времени.
ПГТУ дал нашей стране и миру тысячи известных личностей — ученых, государственных деятелей, высококвалифицированных инженеров, металлургов, машиностроителей, специалистов разных отраслей промышленности, которые не только успешно работают на предприятиях Украины и за ее пределами, но и занимают высокие руководящие должности на производстве, в государственных университетах, академических институтах, государственных органах и органах местного самоуправления.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Історично-презентаційне видання присвячене одному з найкращих і найпрестижніших вищих навчальних закладів нашої держави, який ось уже 110 років творить, зберігає і примножує наукові та освітні традиції, безперервно готує нові покоління висококваліфікованих кадрів, збагачуючи їх інтелектуально і духовно, загартовує силу і характер, виховує еліту України.
Книга висвітлює найважливіші та найяскравіші віхи шляху становлення вишу від моменту його заснування до сьогодення.
Усіх, хто мав честь здобувати вищу освіту та професійний досвід у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана (до 1992 р. — Київський інститут народного господарства), об’єднує спільна професійна гордість, адже саме в стінах цього величного навчального закладу формуються перспективи розвитку економічної галузі України.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Унікальна за рівнем видавничої культури та інформаційним наповненням книга присвячена 100-річчю одного з найкращих вищих навчальних закладів України — Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Цей непересічний виш, що має багату історію, потужну матеріально-технічну й науково-дослідну бази та висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, дав «путівку в життя» не одному поколінню талановитих педагогів, які зробили вагомий внесок у становлення й розвиток освіти на теренах не тільки Полтавщини, а й усієї України. Університет став другим домом і для багатьох знаних громадських, політичних і культурних діячів, учених зі світовим ім’ям.
Видання ознайомить читачів із віхами історичного становлення навчального закладу, його сучасністю та перспективами, напрацюваннями викладачів, діяльністю наукових шкіл, традиціями міжнародної співпраці та здобутками на ниві виховання майбутнього педагога — професіонала своєї справи, людини високої культури та моралі, багатої інтелектуально й духовно. Окремий розділ присвячено висвітленню професійних досягнень випускників університету, які своєю щоденною невтомною працею в найрізноманітніших галузях суспільного життя примножують славу рідного навчального закладу, роблять вагомий внесок у культурний, громадський і економічний поступ краю та держави загалом..

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Видання присвячене одному з найстаріших та найкращих вітчизняних навчальних закладів медичного профілю, центру науки й освіти Західного регіону України. Львівський медичний університет імені Данила Галицького пройшов славний шлях від медичного факультету Львівського університету до освітньої установи національного рівня.
За 230 років у його стінах здобуло освіту не одне покоління лікарів, які зробили вагомий внесок у становлення й розквіт Львівської медичної школи та склали еліту медичної галузі. З університетом також пов’язана наукова кар’єра вчених світового рівня, які своєю щоденною працею примножували здобутки навчального закладу.
Книга унікальна інформаційним наповненням та найвищим рівнем видавничої культури.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Историческое издание «Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова» посвящено деятельности единственного в Украине вуза, который уже почти столетие готовит высококвалифицированных инженеров-судостроителей и является центром кораблестроительного образования государства.
Книга станет ценным информационным источником для последующих поколений: она освещает историю вуза и становления судостроительной отрасли, представляет деятельность ведущих преподавателей, ученых, изобретателей, которые сделали огромный вклад в развитие НУК имени адмирала Макарова.
Издание содержит много интересных рассказов о разных поколениях выпускников университета, которые имели честь учиться в этом престижном учебном заведении и своими достижениями еще раз подтверждают его высокий уровень.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Видання презентує Луганський національний аграрний університет — вищий навчальний заклад, який має багату історію, сформовану за тривалий період діяльності потужну матеріально-технічну базу і висококваліфікований професорсько-викладацький колектив. У різні роки тут здобували освіту багато знаних сьогодні науковців, громадських, політичних і культурних діячів, займалися дослідницькою та викладацькою роботою відомі вчені-аграрники.
За 185 років функціонування навчальний заклад пройшов шлях від Луганської зразкової казенної ферми до національного аграрного університету. Як одна з важливих свого часу ланок вищої школи та господарства Радянського Союзу, він продовжує робити вагомий внесок у розбудову агропромислового комплексу вже незалежної України.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Видання присвячене діяльності Хмельницького національного університету, який протягом 50 років творить, зберігає і примножує наукові, культурні й освітні традиції Хмельниччини, готуючи нові покоління кваліфікованих кадрів, інтелектуально й духовно збагачуючи потенціал України.
Зі сторінок книги читач дізнається про всі історичні перипетії розвитку Університету від моменту його заснування до років розквіту в часи незалежної України, структурні перебудови й освітні реформи, які провадилися у виші. У книзі також представлена інформація про діяльність провідних науковців, викладачів і випускників Хмельницького національного університету.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Презентаційне видання присвячене історії одного з найстаріших та найпотужніших вітчизняних вишів технічного профілю — Харківського національного університету радіоелектроніки. За понад 80 років своєї діяльності він пройшов шлях від інженерно-будівельного інституту до навчального закладу національного значення, в якому сьогодні здобувають освіту майбутні фахівці у сфері штучного інтелекту, інформаційної безпеки, програмісти, радіотехніки, зв’язківці, економісти, інформаційні аналітики.
Із Харківським національним університетом радіоелектроніки пов’язана наукова кар’єра всесвітньо відомих учених, більшість із яких зробили свій внесок у розвиток вишу.
Ця книга знайомить з історією заснування навчального закладу, висвітлює основні етапи його становлення, містить інформацію про викладачів і науковців, а також презентує професійні здобутки випускників та очолюваних ними підприємств.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Книгу присвячено діяльності одного з найдавніших аграрних навчальних закладів України — Львівському національному аграрному університету, який упродовж 155 років готує висококваліфікованих фахівців у галузі сільського господарства — від інженерів-аграріїв до архітекторів сільськогосподарського будівництва.
Нині Львівський національний аграрний університет, який продовжує свої славні вікові традиції, є багатопрофільним вищим навчальним закладом із розвиненою структурою, високим рівнем викладання та потужною науково-дослідною базою. Молоде покоління отримує освіту, яка відповідає світовим стандартам; у стінах закладу плекається професіоналізм, високоморальність та патріотизм майбутнього покоління українських аграріїв.
Довідково-біографічне видання висвітлює основні віхи становлення львівського вишу від часу створення Рільничої школи в Дублянах до сьогодні, подає літопис славетних постатей, які стояли біля витоків університету, та видатних випускників ЛНАУ, які примножили лави української інтелектуальної еліти.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Книга є продовженням історично-довідкового видання «Літопис випускників Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого» та присвячена діяльності одного з найдавніших і найпотужніших навчальних закладів юридичного профілю на теренах України та Східної Європи. Вона висвітлює етапи становлення і розвитку Харківського юридичного інституту, його перетворення в університет національного значення, містить інформацію про наукову й освітню роботу на сучасному етапі.
Головна цінність видання — це розповідь про видатних юристів, які мали честь навчатися в цьому виші (або навчати інших) та досягли високих професійних успіхів. Їх об’єднує гордість за навчальний заклад, де вони здобували глибокі знання та отримували безцінні поради від викладачів-правознавців світового рівня.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Видання присвячено одному із провідних мистецьких навчальних закладів України — Львівській національній академії мистецтв, яка уже понад півстоліття готує високопрофесійні мистецькі кадри, чия творчість відома не лише нашій державі, а й за кордоном.
Книга знайомить читачів з історією заснування, розвитку та становлення цього вишу, представляє роботи українських митців, випускників та працівників Львівської національної академії мистецтв, а також демонструє роль закладу у формуванні кадрового потенціалу нашої держави.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Презентаційне видання присвячене Донецькому національному технічному університету. Вже протягом 90 років він є одним із найкращих технічних вишів України, що готує висококласних фахівців для промисловості нашої держави: від гірничих майстрів, інженерів, економістів до керівників шахт і великих промислових підприємств. Серед випускників ДонНТУ — також відомі політичні та громадські діячі. У всі роки університет зосереджував освітню діяльність навколо наукових досліджень і готував інтелектуальну й технічну еліту нації.
Історичний шлях університету — це не лише свідчення розвитку славетного навчального закладу, а передусім своєрідний літопис життя поколінь випускників вузу і його професорсько-викладацького складу.
Книга розкриває перед читачами основні події та етапи становлення Донецького національного технічного університету, містить спогади та цікаві студентські історії, а також інформацію про високі досягнення його випускників та очолюваних ними підприємств і компаній.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Ювілейне видання «Ми — далівці. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля» ілюструє тривалий шлях становлення одного з найавторитетніших вищих навчальних закладів нашої держави, його внесок у розвиток технічної освіти Східного регіону України. Книга презентує здобутки вчених, які творили історію університету, та науковців, які опікуються його майбутнім нині, а також досягнення випускників. Увазі читачів пропонується не лише історично-довідкова інформація про діяльність навчального закладу, а й спогади та роздуми викладачів «Далівського університету» і випускників, яким він дав путівку в життя.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Книга присвячена 85-річчю Національного університету водного господарства та природокористування – єдиного вищого навчального закладу цього профілю на теренах України та колишнього Радянського Союзу.
Ця книга є довідково-біографічним, презентаційним виданням, що продовжує серію про наших славних сучасників і тих, хто назавжди вкарбував своє ім’я в історію незалежної української держави та її науки. Біля витоків університету стояли відомі вчені, професори Київського політехнічного інституту, а утвердитись як навчальний заклад найвищого рівня акредитації йому судилося у місті Рівному. Зі сторінок книги читач дізнається про створення і становлення Національного університету водного господарства та природокористування, його викладачів і науковців, які внесли значний вклад у розвиток водогосподарської галузі України та колишнього Радянського Союзу, підготували тисячі найкращих її фахівців, а також про випускників університету – наших славних сучасників, які займають ключові посади в міжрайонних та обласних управліннях водного господарства України, Росії, країн близького та далекого зарубіжжя , зводять гідростанції, річкові дамби, зрошують землі, осушують болота, працюючи, як на виробництві, так і в наукових лабораторіях та кабінетах.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Презентаційне видання присвячене одному із найстаріших технічних вищих навчальних закладів України — Національному університетові «Львівська політехніка», який ось уже понад 160 літ творить, зберігає і примножує багаті наукові й освітні традиції, неперервно і невтомно готує нові покоління кваліфікованих кадрів, збагачуючи їх інтелектуально і духовно, гартує сили і характер, виховує еліту молодої незалежної української держави.
Львівська політехніка дала Україні та світові тисячі видатних особистостей — науковців, державних і суспільно-громадських діячів, сотні тисяч висококваліфікованих інженерів, спеціалістів різних галузей народного господарства, які не тільки успішно працюють на підприємствах України та за її межами, а й обіймають високі керівні посади на виробництві, у вітчизняних університетах, академічних інститутах, у державних органах та органах місцевого самоврядування.
Книга проведе читача сторінками неповторної історії Львівської політехніки, розповість про її народження і становлення в різні періоди суспільно-політичного життя, наукові відкриття і навчальні будні, структурні перебудови і освітні реформи, про провідних науковців, педагогів і випускників.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Презентаційне видання присвячене науковій діяльності Національного університету «Львівська політехніка», яка є його основним виміром та суттю й наповнює університет індивідуальним змістом, а також створює особливе середовище,що заохочує, спонукає до подальшого пізнання, пошуку та нових відкриттів.
Історичний шлях Львівської політехніки вимірюється десятиліттями і проходить крізь різні історичні епохи.Але у всі часи свого розвитку університет зосереджував освітню діяльність навколо наукових досліджень і готував інтелектуальну й духовну еліту нації — висококваліфікованих інженерів та науковців.
У літописі університету — духовні та інтелектуальні звершення сотень видатних особистостей: будівничих нетлінних храмів, архітекторів, хіміків, математиків,механіків, геодезистів.
Книга розкриває перед читачами основні події та етапи становлення Львівської політехніки, історію розвитку наукових шкіл,визнаних в Україні та поза її межами,наукові здобутки провідних науковців і педагогів, а також досягнення випускників.
Події, відображені у книзі, охоплюють період до березня 2010 року.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Третій том видання «Національний університет «Львівська політехніка» покликаний закарбувати на своїх сторінках безцінний досвід підготовки високоосвічених фахівців технічної галузі починаючи від далекого 1844 р. — дати заснування вишу, і до сучасного 2016 р. — часу, коли техніка стала невід’ємною частиною життя суспільства.
Ця історично-презентаційна книга знаменує 170-річчя освітнього шляху Львівської політехніки та сукупно з виданнями 2009 та 2010 рр., підготовленими з нагоди 165-річчя від часу початку функціонування цього величного навчального закладу, складає тритомник — ґрунтовну працю високопрофесійних колективів Національного університету «Львівська політехніка» та Видавничого центру «Логос Україна» про минувшину й сьогодення альма-матер багатьох провідних представників технічної галузі не лише України, а й усього світу.
Високохудожнє видання у надзвичайно лаконічній та доступній формі висвітлює змістовну інформацію стосовно становлення, розвитку і сучасного стану справ Львівської політехніки як флагмана технічної освіти в Україні. Зокрема, до уваги читача пропонується хроніка діяльності 18 навчальних (інститути) та восьми відокремлених (коледжі) структурних підрозділів вишу, а також відомості про рейтингові дані університету, участь та досягнення в освітянських виставках, інформатизацію навчального процесу, практичну підготовку студентів та працевлаштування випускників, наукову роботу студентів, інтеграцію в європейський освітній простір та мобільність студентів, освіту впродовж життя, молодіжну політику та студентське самоврядування.
Літопис випускників є окремим розділом книги і представляє цвіт вишу — кращих вихованців Львівської політехніки, які щоденною, невтомною та наполегливою працею творять не лише власне майбутнє, а й майбутнє прийдешніх поколінь.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Другий том презентаційного видання, яке присвячене діяльності Одеського національного морського університету, який від моменту свого заснування — вже протягом 80 років — є одним із найкращий вишів України, що готує висококласних фахівців морської справи: від інженерів-кораблебудівників до керівників портів і судноремонтних підприємств.
Історичний шлях університету — це не лише свідчення розвитку славетного навчального закладу, а передусім своєрідний літопис життя братерства «водників», серед яких — і цілі покоління випускників вишу, і його професорсько-викладацький колектив, які спільними зусиллями створили незабутню дружню атмосферу Одеського Водного.
Книга розкриває перед читачами основні події та етапи становлення Одеського національного морського університету й містить чимало спогадів і цікавих студентських історій його випускників.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)

Презентаційне видання присвячене діяльності Одеського національного морського університету, який від моменту свого заснування — вже протягом 80 років — є одним із найкращий вишів України, що готує висококласних фахівців морської справи: від інженерів-кораблебудівників до керівників портів і судоремонтних підприємств.
Історичний шлях університету — це не лише свідчення розвитку славетного навчального закладу, а передусім своєрідний літопис життя братерства «водників», серед яких — і цілі покоління випускників вузу, і його професорсько-викладацький склад, які спільними зусиллями створили незабутню дружню атмосферу «Одеського водного».
Книга розкриває перед читачами основні події та етапи становлення Одеського національного морського університету й містить чимало спогадів та цікавих студентських історій його випускників.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Видання присвячено історії розвитку китобійного промислу.
Посеред айсбергів, споконвічних снігів, у супроводі постійних крижаних ураганів Антарктики одеські китобійники пройшли свої героїчні рейси, примножуючи багатства Батьківщини. Ціною надзвичайних зусиль вони досягали неможливого. Саме про цей досвід китобійники розповідають на сторінках книги.
З року в рік флотилії покращували результати полювання, виробництва й виготовлення продукції. Про свої будні та життя команди згадують капітан-директори флотилій «Алеут», «Слава» та «Советская Украина», капітани китобійних суден, а також відомі гарпунери та багато інших провідних учасників рейсів.
Після припинення китобійного промислу напрацювання флотилій перейняв одеський океанічний флот «Восток».В окремому розділі видання рибалки розповідають, як їм вдавалося виловлювати сотні тисяч тонн риби.Завдяки спогадам працівників промисловості читач переноситься у простори Світового океану та холодної Антарктики, навздогін успішним радянським флотиліям.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Видання присвячене одному із найдавніших вищих навчальних закладів України — Львівському національному університетові імені Івана Франка, який уже протягом 350 років творить, зберігає і примножує національні наукові, культурні й освітні традиції, готуючи нові покоління кваліфікованих кадрів, інтелектуально й духовно збагачуючи потенціал нашої держави.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Історично-довідкове видання «Літопис випускників Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого» присвячене найбільшому та найкращому на теренах України та Східної Європи спеціалізованому вищому юридичному навчальному закладу. Ця книга унікальна найвищим рівнем видавничої культури та цікавою інформацією про становлення і потужний розвиток славнозвісного Харківського юридичного інституту. Головна цінність видання – це розповідь про видатних юристів, що мали честь навчатися в цьому поважному вузі (або навчати інших) та досягти значних успіхів на професійній ниві. Всіх їх об’єднує рідна alma mater, а також гордість за навчальний заклад, де вони отримували безцінні знання та поради від викладачів-правознавців світового рівня.
Ця книга розпочала літопис випускників академії з метою показати роль академії у формуванні кадрового потенціалу України та інших країн світу.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Книга «Юристи України. Правова еліта держави» — довідково-біографічне видання про тих, хто присвятив себе юриспруденції, а значить, утвердженню у нашому житті верховенства права. Ми маємо можливість познайомитися з яскравими, непересічними особистостями юриспруденції. Поряд із досвідченими, заслуженими юристами представлена молода генерація правників, що вже впевнено заявила про себе.
У книзі вміщено також інформацію про найкращі навчальні заклади держави, які готують майбутню правову еліту держави.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Презентаційне видання «Кераміка України» знайомить читачів із історією виникнення, становлення і розвитку керамічної галузі в Україні.
На сторінках книги представлено біографічні відомості та роботи художників, які працюють у різних жанрах і стилях, але всіх їх об'єднує глибока закоханість у глину.
Окремі розділи видання розповідають про виробництво керамічної продукції, а також досягнення українських вчених у створенні нових видів кераміки з покращеними властивостями.
Книга буде цікавою як для фахівців так і для широкого загалу читачів.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Книга присвячена історії розвитку та поступу нафтогазової промисловості України. Висвітлено питання геологічних і геофізичних досліджень, буріння свердловин, видобування нафти та газу, транспортування і зберігання вуглеводнів, їх переробки, газопостачання та газифікації, забезпечення галузі кадрами. Основну увагу приділено фахівцям — вченим та виробничникам, які зробили вагомий внесок в інноваційний розвиток нафтогазового комплексу країни.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Книга «Винаходи та інновації. Винахідники України» — довідково-іміджеве видання, яке розповідає про відомих українських новаторів та науковців — наших сучасників, людей із величезним творчим потенціалом, які присвятили своє життя нелегкій, почесній і водночас надзвичайно цікавій справі винахідництва. Значну увагу приділено компаніям, науковим та інноваційним підприємствам і установам України, чия діяльність спрямована на розвиток винахідницької галузі держави, забезпечення охорони інтелектуальної власності та налагодження зв’язків науки й виробництва.
У книзі також міститься розгорнута інформація про історію винахідницької справи в Україні від найдавніших часів до сьогодення, де, зокрема, подано й біографічні дані наших уславлених та відомих усьому світові співвітчизників — засновників різних галузей науки і техніки.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Книга «Винаходи та інновації. Винахідники України» ІІ том — довідково-іміджеве видання, яке розповідає про відомих українських винахідників та науковців — наших сучасників, людей із величезним творчим потенціалом, які цілком присвятили своє життя нелегкій, почесній і водночас надзвичайно цікавій справі винахідництва. Значну увагу приділено також компаніям, науковим та інноваційним підприємствам і установам України, чия діяльність спрямована на розвиток винахідницької галузі держави, забезпечення охорони інтелектуальної власності та налагодження зв’язків науки й виробництва.
У книзі також міститься розгорнута інформація про історію винахідницької справи в Україні від найдавніших часів до сьогодення, де, зокрема, подано й біографічні дані наших уславлених та відомих усьому світові співвітчизників — засновників різних галузей науки і техніки.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Книга «Винахідники України — еліта держави. Винаходи та інновації» є продовженням видання «Винаходи та інновації. Винахідники України», перші два томи якого побачили світ у 2010 та 2012 роках. Це довідково-іміджеве видання, яке розповідає про відомих українських новаторів і науковців — наших сучасників, людей із величезним творчим потенціалом, які присвятили своє життя не легкій, почесній і водночас надзвичайно цікавій справі винахідництва. Значну увагу приділено навчально-науковим закладам, які, від часу свого створення й донині, є колискою наукових кадрів і осередком винахідницької та пошукової діяльності в різних галузях науки і техніки. У книзі також міститься розгорнута інформація про компанії, наукові й інноваційні підприємства та установи України, чия діяльність спрямована на розвиток винахідницької галузі держави, забезпечення охорони інтелектуальної власності та налагодження зв’язків науки й виробництва.
Видання покликане популяризувати найсучасніші вітчизняні технічні розробки та інновації, донести інформацію від винахідника до інвестора, аби винахід міг приносити користь людям.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Книга «Винахідники України — еліта держави. Винаходи та інновації» є продовженням видання «Винаходи та інновації. Винахідники України», три томи якого побачили світ у 2010, 2012 та 2014 рр.
Четвертий том містить надзвичайно ґрунтовну, цікаву та важливу як для фахівця, так і для читача без спеціальних знань інформацію про винахідницьку галузь України — основні етапи розвитку Державної системи правової охорони інтелектуальної власності України, патентних повірених і агентства, навчальні та наукові заклади й установи, а також підприємства-новатори нашої держави.
Значну частину довідково-іміджевого видання становлять відомості про творіння українських винахідників у різних сферах людської життєдіяльності, зокрема таких як медицина, будівництво й архітектура, машинобудування, хімічна і нафтохімічна галузі, важка та легка промисловість, харчова промисловість та сільське господарство. Розробки такого типу покликані покращити якість життя, відкриваючи людству незвідані горизонти нових можливостей. Окрім цього, видання буде корисним для інвесторів, — допоможе знайти гідні пропозиції для фінансування.
Книга покликана популяризувати винахідницьку галузь України з метою розкриття багатющого винахідницького потенціалу наших громадян.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Книга «Винахідники України — еліта держави. Винаходи та інновації» є продовженням видання «Винаходи та інновації. Винахідники України», чотири томи якого побачили світ у 2010, 2012, 2014 та 2016 рр.
П’ятий том містить ґрунтовну, цікаву та важливу як для фахівця, так і для читача без спеціальних знань інформацію: аспекти підвищення ефективності винахідницької та інноваційної діяль­ності в Україні, взаємозалежність інтелектуальної власності та розвитку економіки, захист інтелектуальної власності винахідників тощо.
Значну частину довідково-іміджевого видання становлять відомості про творіння українських винахідників у різних сферах людської життєдіяльності, зокрема таких як медицина, будівництво й архітектура, машинобудування, хімічна й нафтогазова галузі, важка та легка промисловості, харчова промисловість та сільське господарство. Такі розробки покликані покращити якість життя, відкриваючи людству незвідані горизонти нових можливостей. Окрім цього, видання буде корисним для інвесторів, — допоможе знайти гідні пропозиції для фінансування.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Як тебе не любити, Києве мій! Прекрасне місто на схилах Дніпра. З потужною духовною аурою сьогодні переживає справжній ренесанс завдяки талановитим архітекторам, невтомним будівельникам, які створюють неповторні архітектурні житлові ансамблі, площі, транспортні розв'язки.
Книга розповідає про будівельно-архітектурний розвиток української столиці, про її велич, красу. Про тих, хто прагне зробити місто на берегах могутнього Славутича найкращим, найохайнішим, найзеленішим на континенті. У його розбудові – енергія, талант великої плеяди працівників проектних, науково-дослідних інститутів, архітектурних творчих майстерень, будівельників. Кращі з кращих представлені у цьому виданні – їх повинна знати вся країна!

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Книга «Медично-оздоровчий комплекс столиці» — довідково-іміджеве видання, що містить розгорнену інформацію про медичні організації та медичні заклади столиці різного напрямку: міські лікарні, пологові відділення та жіночі консультації, стоматологічні клініки, центри вузькоспеціалізованої допомоги із зазначенням адрес, телефонів та днів і годин прийому. Крім того, зі сторінок книги можна дізнатися про досягнення провідних лікарів і науковців України. Поруч із даними про заклади офіційної медицини у виданні розміщено відомості про установи та окремих цілителів, що спеціалізуються на народних методах оздоровлення людини.
У книзі також міститься коротка історична довідка про історію розвитку медицини, фармацевтичної справи та освіти, стоматології, а також про традиції народної медицини в Україні.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Автор рукописного текста и иллюстраций этого издания в течении 15 лет собирал, изучал и систематизировал образцы украинских рукописных почерков. На переписывание текста повести «Вий» ушло более полугода упорного труда. Перед вами книга, где уже само начертание шрифта передает дух описываемого в повести времени и фантастичность происходящего

Електронна версія (відкривається у новому вікні)
 
Про дерево-цілитель, символ довговічності і одне із чудес світу, гінкго, про певні здобутки вирощування і використання сьогодні і в недалекій перспективі та про українські народні звичаї розповідає травознай Волині Анатолій Терещук.

Електронна версія (відкривається у новому вікні)