Зміст
Вступне слово президента Національної академії наук України, академіка НАН України Бориса Патона
Вступне слово голови Державного департаменту інтелектуальної власності Миколи Паладія
Вступне слово професора Чорноморського державного університету ім. Петра Могили Юрія Кондратенка
Вступне слово завідувача кафедри комп’ютерних систем та мереж Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» Вячеслава Харченка


Українські вчені за кордоном

Науково-освітні заклади
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Донецький національний технічний університет
Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України
Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем НТУУ «Київський політехнічний інститут»
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет «Львівська політехніка»
Одеський національний морський університет
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
ТзОВ «Інститут інформатики й управління»
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Ужгородський науково-технологічний центр матеріалів оптичних носіїв інформації Інституту проблем
реєстрації інформації НАН України

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
Харківський національний університет радіоелектроніки
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Хмельницький національний університет
Чернівецьке відділення Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України

Винахідники України
Заслужені винахідники України

Белалов Євген Якович
Гайдаржи Марина Миколаївна
Дубінець Владислав Іванович
Зайцев Володимир Васильович
Жуков Леонід Федорович
Калякін Станіслав Олександрович
Зубкова Юлія Миколаївна
Калініченко Олег Іванович, Зибінський Петро Васильович, Каракозов Артур Аркадійович
Кондратенко Юрій Пантелійович
Корняга Федір Васильович, Приміський Владислав Пилипович
Котєнєв Федір Олексійович
Литвиненко Олександр Анатолійович
Лупкін Борис Володимирович
Марчевський Віктор Миколайович
Марценюк Олександр Степанович
Молчанов Ігор Миколайович
Найш Наум Мусійович
Осокін Володимир Васильович
Остапченко Людмила Іванівна
Саченко Анатолій Олексійович, Селігей Олександр Минович
Логвиненко Анатолій Іванович, Тарасов В'ячеслав Єгорович
Порубаймєх Володимир Ілліч, Сергійчук Борис Васильович
Харченко Вячеслав Сергійович
Яцков Микола Васильович
Яремійчук Роман Семенович

Новітнє в аграрному секторі
Інновації в аграрному секторі
Бойко Ольга Анатоліївна
Броварець Олександр Олександрович
Марочко Іван Олександрович, Кузнецова Людмила Олександрівна
Інститут захисту рослин Національної академії аграрних наук України
Луганський національний аграрний університет
Львівський національний аграрний університет
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Самородов Віктор Миколайович
Носівська селекційно-дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового
виробництва НААН України


Новітнє в екології
Винахідництво та екологія
Державне підприємство «Аргентум»
Псахис Борис Йосифович
Городецький Омелян Теодорович

Новітнє в медицині
Інноваційні технології в медицині
Відділення ендокринної хірургії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова
Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України та ТДВ «ІНТЕРХІМ»
Енергоощадний резонансний перетворювач енергії «РПЕНС». Нейтралізатор геопатогенних зон (НГПЗ) Марцінишина
Цебренко Марія Василівна
Науково-виробнича фірма «Ганімед»
Відділення спінальної нейрохірургії КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова»
Компанія «Т. В. К. Груп» (ТМ «Лабораторія Доктора Пирогова»)
ТОВ «Науково-виробнича фірма «Екофарм»
Протипухлинна аутовакцина
ПП «Ламідан»
Лазорик Михайло Іванович
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Руденко Ада Вікторівна
Відділ клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології
ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»

Сливко Розалія Яношівна

Науково-виробничі підприємства
Державний авіабудівний концерн «Антонов»
Дослідне виробництво Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАНУ
Науково-виробниче підприємство «ВАЛАР»
ДП «Міжнародний центр електронно-променевих технологій
Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАНУ» (МЦ ЕПТ)

Науково-виробниче підприємство «Екофакел»
Науково-виробнича компанія «Інтехсервіс»
Науково-виробниче приватне підприємство «Спаринг-Віст Центр»
ТОВ «Науково-інноваційне підприємство «ДІЯ»
ТОВ фірма «Эргос»
Публічне акціонерне товариство «Елміз»
Українсько-американська компанія «ТОВ «Космач-США»

Список використаних джерел

Команда проекту
Видавничий центр «Логос Україна»